OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn


 
Tuchola, dnia 10 kwietnia 2024 r.
 
Starosta Tucholski
    ul. Pocztowa 7
   89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.7.1.2024.WK

 
   
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
budowie drogi gminnej w miejscowości Brzozie, gmina Cekcyn.
 

 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2024 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.7.1.2024.WK zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej Wójtowi Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Brzozie od km 0+956,86 do km 1+723,00 gmina Cekcyn. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie nawierzchni drogi, wykonanie zjazdów, przebudowę istniejącego przepustu, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
Realizacja inwestycji na terenie działek nr ewid.: 42/11*, 42/13*, 45/3*, 47/3*, 47/4*, 48/5*, 44/3*, 60, 45/1, 46/1, 47/1, 46/2, 40/2, 51/1, 44/1 położonych w obrębie geodezyjnym Brzozie, gmina Cekcyn oraz na terenie działki nr ewid.: 593 położonej w obrębie geodezyjnym Małe Gacno, gmina Cekcyn (*nieruchomości powstałe w wyniku podziału, planowane do przejęcia na rzecz Gminy Cekcyn).
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa,
tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
 

Do pobrania Obwieszczenie Starosty Tucholskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (345kB) pdf  
 
Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (10 kwietnia 2024)
Opublikował: Wojciech Kujawa (10 kwietnia 2024, 11:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232