Informacja za rok 2016


ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 ROKU
PRZEZ STAROSTĘ TUCHOLSKIEGO
 
            Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 z późn. zm.) informuję, że w 2015 r. wpłynęła jedna petycja dotycząca żądania „wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 tj. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przestawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.”
            W udzielonej odpowiedzi w dniu 16 stycznia 2016r. poinformowano, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. 2015 poz. 776 tj.) stacje diagnostyczne nie muszą być wyposażone w urządzenia specjalistyczne do wykonywania badań homologacyjnych.
            Petycja wraz z udzieloną odpowiedzią, z zachowaniem ustawowych terminów opublikowana została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego.

                                                                                         Michał Mróz
                                                                                     Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Michał Mróz (28 marca 2017)
Opublikował: Jacek Lorczak (3 kwietnia 2017, 09:59:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1253