Informacja za rok 2017

Informuję, że w 2017 roku nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870). 
  
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 
 
    Michał Mróz
    Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Michał Mróz (28 maja 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (28 maja 2018, 10:12:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1190