Informacja za rok 2017 - Rada Powiatu Tucholskiego

Informuję, że w 2017 roku Rada Powiatu Tucholskiego nie rozpatrywała w ramach posiadanych kompetencji żadnych petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870). 
  
Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. 
 
                                                                                                Małgorzata Oller
                                                                                       Przewodnicząca Rady Powiatu

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Oller (19 czerwca 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 czerwca 2018, 10:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1159