Informacja za rok 2015

Informuję, że w 2015 roku nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195)

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Michał Mróz
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Michał Mróz - Starosta Tucholski (30 czerwca 2016)
Opublikował: Jacek Lorczak (30 czerwca 2016, 15:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1980