Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej").

Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyrażono zgody na ujawnienie danych osobowych.
Data złożenia petycji: 7 kwietnia 2020r.

Poniżej skan petycji:

Informacja o przebiegu załatwienia petycji

Pismem z dnia 28 maja 2020 r. poinformowano Wnoszącego petycję, co następuje:

1)    W zakresie pkt 1-5 ww. petycji Zarząd Powiatu Tucholskiego nie posiada kompetencji dokonania zmian w przepisach prawa miejscowego w tym zakresie. Z uwagi na to, że ww. petycja została również skierowana do wszystkich rad gminnych i sejmików województw w Polsce, Zarząd Powiatu nie dokona przekazania petycji w myśl art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 870).

2)    W zakresie pkt 6 ww. petycji (podjęcie uchwały solidarnościowej) – brak jest podstaw prawnych do podjęcia takowej uchwały przez Zarząd Powiatu Tucholskiego. Jednocześnie poinformowano, iż Powiat Tucholski podejmuje szereg działań, w tym wspólnie z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej mających na celu zwalczanie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek Lorczak (21 kwietnia 2020, 15:54:49)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (29 maja 2020, 10:00:35)
Zmieniono: odpowiedź na petycję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1011