Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kęsowo

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kęsowo.

Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyrażono zgody na ujawnienie danych osobowych.

Data złożenia petycji do Urzędu Gminy w Kęsowie : 10 luty 2021r.

W dniu 16 lutego 2021 r.  ww. petycja została skierowana wg właściwości do Zarządu Powiatu Tucholskiego.

Poniżej skan petycji:
petycja.pdf (628kB) pdf

Pismem z dnia 20 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego udzielił odpowiedzi na ww. petycję:

W odpowiedzi na petycję Mieszkańców Gminy Kęsowo z dnia 18 stycznia 2021 r.  Zarząd Powiatu Tucholskiego w konsultacji z Zarządem Dróg Powiatowych w Tucholi przeprowadził wstępną analizę budowy chodnika przy drodze powiatowej 1010C na wskazanym przez Państwa odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Krajenek. Rozwiązanie proponowane przez Państwa musi być powiązane z rozbudową drogi. Musiałaby ona polegać na poszerzeniu nawierzchni samej jezdni, umiejscowieniu ciągu pieszo-rowerowego w sposób umożliwiający odwodnienie jezdni ale również nowo powstałego chodnika, co wiąże się z koniecznością takiego odsunięcia od nawierzchni aby pomiędzy nimi umiejscowić rów odwadniający. Przekłada się to na konieczność znacznego poszerzenia pasa drogowego a więc wykupu przyległych gruntów. Wiąże się to z przebudową istniejącej infrastruktury znajdującej się pod ziemią, a więc telekomunikacji i wodociągu. Niezbędna jest również rozbudowa przepustu w ciągu planowanej inwestycji. Wszystko to pociąga za sobą koszty, których wartość szacujemy na ten moment na kwotę około 2.000.000,00 zł. W chwili obecnej skupiamy się na dokończeniu remontów nawierzchni drogowych. Mimo znacznych postępów w ostatnich latach w tym zakresie wiele dróg jeszcze takich zabiegów wymaga, jak chociażby dokończenie odcinka tej drogi od Krajenek do Drożdzienicy.
Tym nie mniej, biorąc Państwa zainteresowanie poprawą bezpieczeństwa, będziemy w miarę możliwości prowadzić prace zmierzające do przygotowania tego zadania. Na pewno w najbliższym czasie przeprowadzimy pomiary natężenia ruchu na tej drodze.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Wnioskodawca (18 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (25 lutego 2021, 18:00:51)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (26 maja 2021, 21:41:25)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1629