Petycja w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi nr 1031 C (Cekcyn - Błądzim)


Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja w sprawie wykonania remontu nawierzchni drogi nr 1031 C (Cekcyn - Błądzim).

Nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Rada Sołecka Sołectwa Wysoka

Podmiot wnoszący petycję wyraził zgodę na ujawnienie na stronie BIP swoich danych osobowych.

Data złożenia petycji: 14 maja 2021 r.

Poniżej skan petycji:
petycja.pdf (1094kB) pdf


Petycja mieszkańców wsi Bieszewo w sprawie remontu nawierzchni i zwiększenia bezpieczeństwa drogi nr 1031 C.

Do Zarządu Powiatu Tucholskiego została złożona petycja mieszkańców wsi Bieszewo w sprawie remontu nawierzchni i zwiększenia bezpieczeństwa drogi nr 1031 C.

Podmiot wnoszący petycję nie wyraził zgodę na ujawnienie na stronie BIP swoich danych osobowych.

Poniżej petycja mieszkańców wsi Bieszewo
petycja mieszkańców wsi Bieszewo (81kB) pdf

Informacja o rozpatrzeniu petycji:

Zarząd Powiatu Tucholskiego poinformował pismem z dnia 11 sierpnia 2021r.,
iż podziela opinie Wnoszących petycję temat stanu technicznego drogi 1031C. Zarząd Powiatu dąży do przeprowadzenia jej remontu, aby w całości była w stanie umożliwiającym bezpieczne z niej korzystanie w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego też od kilku lat przeprowadzane są prace trwale polepszające stan dróg, w tym drogi nr 1031C. Ostatnie takie działania były podjęte w roku 2020. Za ponad dwa miliony złotych wyremontowany został odcinek od Ostrowa, przez Iwiec do Wierzchucina o długości 4455 mb czyli ponad 25% jej całkowitej długości [długość łączna 16414 mb]. Obecnie wyremontowanych jest 7857 mb tej drogi.
Do remontu pozostało [8557 mb]:
•    2642 mb od Cekcyna do Ostrowa;
•    675 mb w samym Ostrowie;
•    570 mb, które będą przebudowane w Wierzchucinie w związku z rozbudową linii kolejowej 201 [powstanie tam wiadukt];
•    oraz trzy odcinki o łącznej długości 4670 mb [605 mb, 2395 mb i 1670 mb]
od Wierzchucina do drogi wojewódzkiej nr 240.

Zarząd Powiatu zapewnił, że prace nad pozyskaniem środków na remont drogi 1031C będą prowadzone, a także zobowiązał Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi do systematycznego przeprowadzania przeglądów i remontów bieżących.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (21 maja 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (21 maja 2021, 19:39:20)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (25 sierpnia 2021, 08:16:26)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1576