Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Trzebciny

Data złożenia petycji: 24 luty 2022 r.
Poniżej skan petycji:

Petycja (238kB) pdf

Informacja o rozpatrzeniu petycji:


Pismem z dnia 25 marca 2022 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego poinformował Wnoszących petycję, że od kilku już lat wszelkie możliwe do zaangażowania środki finansowe Zarząd kieruje na modernizacje nawierzchni drogowych. Ewentualne budowy chodników realizowane są w ramach rozbudowy bądź przebudowy dróg, kiedy to dochodzi do kompleksowej modernizacji całego odcinka drogi. Zadanie rozbudowy odcinka drogi 1015C przebiegającej przez m. Trzebciny Zarząd ma od strony projektowej przygotowane od kilku lat. Projekt posiada prawomocne pozwolenie na budowę, przeprowadzono również proces wykupu niezbędnych dla realizacji tego zadania gruntów. Niestety dotychczas na przeszkodzie w realizacji tego odcinka stawał brak środków finansowych. Zarząd będzie rozważał możliwość wystąpienia o dofinasowanie realizacji tego odcinka w ramach kolejnych naborów wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych.
           
Zarząd Powiatu zapewnił, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dla Zarządu jest priorytetem, dlatego kwestie z tym związane są realizowane niezwłocznie w ramach posiadanych środków. Zarząd dziękuje za wszelkie sygnały w tej kwestii.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

Informacja o rozpatrzeniu petycji - aktualizacja

Pismem z dnia 27 lipca 2022 r. Zarząd Powiatu Tucholskiego poinformował Wnoszących petycję, że obecny stan budżetu Powiatu nie pozwala na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w bieżącym roku budżetowym.

Zarząd Powiatu w pełni podziela zasadność przedmiotowej inwestycji. Podejmować będzie starania o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego, bez którego realizacja tej operacji jest niewykonalna.

Zarząd Powiatu Tucholskiego

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (28 lutego 2022)
Opublikował: Wiesława Borowa (28 lutego 2022, 15:40:31)

Ostatnia zmiana: Wiesława Borowa (1 sierpnia 2022, 15:20:33)
Zmieniono: aktualizacja informacji o rozpatrzeniu petycji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1172