Dług publiczny w 2020 r.

Dług publiczny
Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2020 r. łącznie wynosił 13.916.638,86 zł,
z czego:
- kredyty 788.032,00 zł,
- wyemitowane obligacje samorządowe 700.000,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa 12.428.606,86 zł.

metryczka


Wytworzył: Skarbnik Powiatu (31 grudnia 2020)
Opublikował: Katarzyna Klinger (9 kwietnia 2021, 07:19:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1939