Dług publiczny w 2021 r.

Dług publiczny
Powiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2021 r. łącznie wynosił 7.211.486,86 zł,
z czego:
- kredyty 182.880,00 zł,
- wyemitowane obligacje samorządowe 0,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa 7.028.606,86 zł.

metryczka


Wytworzył: Skarbnik Powiatu (31 grudnia 2021)
Opublikował: Katarzyna Klinger (11 maja 2022, 11:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689