ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2018r.Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
109.01.2018
------------
10.01.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 150/6, 141/34 i 141/3 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn- budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 141/15 i 174/17 w Okoninach Nadjeziornych gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2018
---------
Nie wniesiono sprzeciwu
25.01.2018
2
10.01.2018
------------
12.01.2018
Halina i Tadeusz Chocholscy
działka nr ewid. 222/11, obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 222/11 w Brzozowych Błotach, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
31.01.2018
3
22.01.2018
------------
22.01.2018
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
działka nr ewid. 1024/6 w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.1.2018
Wniesiono sprzeciw
22.02.2018
---------
4
23.01.2018
------------
24.01.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 24/1, 24/3, 24/4 obręb Wysoka, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 25/3 położonej w miejscowości Wysoka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.1.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2018
5
24.01.2018
------------
25.01.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 154/1 obręb Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 87 położonej w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.2.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2018
6
24.01.2018
------------
25.01.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 74/19 obręb Żalno, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 74/19 położonej przy ulicy Lawendowej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2018
7
29.01.2018
------------
31.01.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3000/1, 1712/7 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 1712/7 położonej przy ulicy Wrzosowej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.2.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2018
8
01.02.2018
------------
02.02.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 695/19, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 694/6 położonej w Cekcynie Maderze, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.3.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2018
9
07.02.2018
------------
08.02.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 77/3, 77/1, 78/2, 78/1, 75/15 obręb Zalesie, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 233/29 położonej w Łosinach, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.4.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.02.2018
10
27.02.2018
------------
28.02.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1445/7, 1454/17, 1446/7 obręb miasto Tuchola, jedn.ewid. Tuchola miasto.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania kompleksu garaży na działkach nr ewid. 1454/17 i 1446/7 poł. przy ul. Cegielniane w Tucholi.
BD.6743.TUCH.3.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
20.03.2018
11
02.03.2018
------------
05.03.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 564, 643 obręb Cekcyn, jedn.ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki działki nr ewid. 561/6 w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.5.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
20.03.2018
12
07.03.2018
------------
09.03.2018
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 2123/17, 2124/4, 2124/5, 2123/4, 2094/8 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa oświetlenie drogowego przy ulicy Saganowskiego w Tucholi.
BD.6743.TUCH.4.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.04.2018
13
07.03.2018
------------
09.03.2018
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 2184 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa oświetlenie drogowego przy ulicy Kościuszki w Tucholi.
BD.6743.TUCH.5.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.04.2018
14
07.03.2018
------------
09.03.2018
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 2180/1 i 2170/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa oświetlenie drogowego przy ulicy Kościuszki w Tucholi.
BD.6743.TUCH.6.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.04.2018
15
15.03.2018
------------
15.03.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 90/2, 92 obręb Linówek, jedn.ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki działki nr ewid. 94 w Linówku, gm. Śliwice.
BD.6743.ŚL.3.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.03.2018
16
16.03.2018
------------
19.03.2018
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
działki nr ewid. 3817/30, 3264/2, 3265 w m. Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa oświetlenia ulicy Aleja 700-lecia na odcinku od ulicy Żwirowej do ulicy Piszczek w m. Tuchola - budowa linii kablowych oświetleniowych oraz montaż słupów oświetleniowych.
BD.6743.TUCH.7.2018
Wniesiono sprzeciw
20.04.2018
---------
17
20.03.2018
------------
21.03.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 472, 481, 500, 365 obręb Zwierzyniec, jedn.ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki działki nr ewid. 382/4 w Zwierzyńcu, gm. Śliwice.
BD.6743.ŚL.4.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.03.2018
18
20.03.2018
------------
21.03.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 222/2, 623 obręb Żalno, jedn.ewid. Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki działki nr ewid. 623 w Żalnie,     gm. Kęsowo.
BD.6743.KĘS.2.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2018
19
22.03.2018
------------
23.03.2018
Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
działka nr ewid. 1024/6 w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.8.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
28.03.2018
20
26.03.2018
------------
28.03.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 74/19, 74/20, 74/18 obręb Żalno, jedn.ewid. Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki działki nr ewid. 74/18 przy ul. Kościelnej w Żalnie, gm. Kęsowo.
BD.6743.KĘS.3.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2018
21
26.03.2018
------------
28.03.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 462/3 obręb Lińsk, jedn.ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki działki nr ewid. 492/7 w Lińsku, gm. Śliwice.
BD.6743.ŚL.5.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2018
22
26.03.2018
------------
28.03.2018
Enea Operator   Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 699/9, 699/37 obręb Gostycyn, jedn.ewid. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 699/26 przy ul. Pilskiej w Gostycynie, gm. Gostycyn.
BD.6743.GOST.1.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2018
23
27.03.2018
------------
29.03.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 373 obręb Mały Mędromierz, jedn.ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1325 położonej w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.9.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2018
24
27.03.2018
------------
29.03.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 585/1 obręb Pruszcz, jedn.ewid. Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 585/2 położonej przy ulicy Pocztowej w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.2.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.04.2018
25
29.03.2018
------------
30.03.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 224 i 1 obręb Żalno, jedn.ewid. Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 209 i 210 położonych w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.4.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2018
26
06.04.2018
------------
06.04.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 59/10, 59/5, 59/2, 59/7, 59/13, 59/15, 58/1, 19/1, 21/13, 21/4 obręb Bysław, jedn.ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 21/4 położonej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.1.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.04.2018
27
18.04.2018
------------
20.04.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 178/10 obręb Brzozowe Błota, jedn.ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 178/3 i 178/2 położonej w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.6.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2018
28
18.04.2018
------------
20.04.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1833 i 1820 obręb Cekcyn, jedn.ewid. Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1833 położonej w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.6.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2018
29
19.04.2018
------------
20.04.2018

Gromowski
Kamil
działka nr ewid. 600/1 obręb Śliwice, jedn. ewid. Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 600/1 w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.7.2018

---------

Nie wniesiono sprzeciwu
11.05.2018
30
26.04.2018
------------
27.04.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 567/7 obręb Bladowo, jedn.ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. 97/1 położonej w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola
BD.6743.TUCH.10.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 15.05.2018---------
31
26.04.2018
------------
27.04.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 531/8 obręb Bysław, jedn.ewid. Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1117/1 położonej przy ul. 13 Lutego w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.2.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
10.05.2018
32
27.04.2018
------------
02.05.2018
Magdalena Topolińska
działka nr ewid. 100/1, obręb Śliwice, jedn. ewid. Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 100/ w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.8.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.05.2018
33
04.05.2018
------------
07.05.2018
Maria i Stefan Fojut
działka nr ewid. 545, obręb Śliwice, jedn. ewid. Śliwice.
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ewid. 545 w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.9.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 09.05.2018
---------
34
07.05.2018
------------
08.05.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 541/2, 650/1, 650/2, 580, 581/5 obręb Stobno, jedn.ewid. Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 581/5 położonej w miejscowości Stobno, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.12.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
17.05.2018
35
07.05.2018
------------
08.05.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1615/4, 627/7, 1623/2 obręb Tuchola Miasto, jedn.ewid. Tuchola Miasto.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 1623/1 i 1623/2 położonych w przy ul. Głównej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.11.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
17.05.2018
36
10.05.2018
------------
11.05.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 814/6, 822/2, 2351/2, 2352/4, 816, 2353/4, 2354/2, 823/79, 823/4, 823/5, 823/64, 823/72, 823/74 obręb Tuchola Miasto, jedn.ewid. Tuchola Miasto.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 814/6 położonej w przy ul. Kopernika w Tucholi - poza pasem drogi wojewódzkiej.
BD.6743.TUCH.13.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 25.05.2018---------
37
14.05.2018
------------
16.05.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 599/2 obręb Śliwice, jedn.ewid. Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 600/1 położonej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.11.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
16.05.2018
38
14.05.2018
------------
16.05.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 171, 169 obręb Śliwiczki, jedn.ewid. Śliwice.
Budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 170/3 położonej w Śliwiczkach, gm. Śliwicach.
BD.6743.ŚL.10.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
28.05.2018
39
14.05.2018
------------
16.05.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 412/1, 412/30 obręb Bysław, jedn.ewid.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 412/29 położonej w Bysławiu, gm. Lubiewo.
BD.6743.LUB.3.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2018
40
15.05.2018
------------
17.05.2018
Gmina Lubiewo
działka nr ewid. 1114/2, 319/1, 718/8 w miejscowości Bysław, obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 90x5,4mm lub z rur PVC-U-90 PN10 SDR26, obręb Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.4.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
24.05.2018
41
24.05.2018
------------
25.05.2018
Gmina Gostycyn
działka nr ewid. 690/7, 699/37, 699/38 (ul. Pilska)  w miejscowości Gostycyn, obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.3.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
30.05.2018
42
05.06.2018
------------
06.06.2018
Jakub Kozłowski
działki nr ewid. 3194, 3264/2, obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 3194 przy Alei 700Lecia w Tucholi
BD.6743.TUCH.14.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 06.06.2018---------
43
06.06.2018
------------
07.06.2018
Krystyna Żygowska
działka nr ewid. 4/3 obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 4/3 w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.12.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 12.06.2018---------
44
13.06.2018
------------
13.06.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3553, 1786/3, 1786/9, 1779/5 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3553 położonej przy ulicy Towarowej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.15.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
21.06.2018
45
13.06.2018
------------
13.06.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 23/8 obręb Ludwichowo, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 131 położonej w miejscowości Ludwichowo, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.7.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
21.06.2018
46
21.06.2018
------------
22.06.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 567/7 obręb Bladowo, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania stacji bazowej na działce nr ewid. 97/1 położonej przy ulicy Chojnickiej 74 w Tucholi.
BD.6743.TUCH.16.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.06.2018
47
26.06.2018
------------
27.06.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 80, 55/2 obręb Brzeźno, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 57 położonej w miejscowości Brzeźno.
BD.6743.ŚL.13.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
10.07.2018
48
26.06.2018
------------
27.06.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 99/3, 99/4, 119/20, 100/1 obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 100/1 położonej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.14.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
16.07.2018
49
28.06.2018
------------
02.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 324/5, 324/6, 318/2 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 324/6 położonej przy ulicy Polnej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.17.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
06.07.2018
50
02.07.2018
------------
03.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 21, 9 obręb Iwiec, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 26 położonej w Iwcu.
BD.6743.CEKC.9.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
16.07.2018
51
02.07.2018
------------
03.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
104/5 obręb Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 104/1 położonej w Krzywogońcu.
BD.6743.CEKC.8.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2018
52
03.07.2018
------------
05.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
350/1, 502/1, 516/5 obręb Zwierzyniec, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 516/5 położonej w Zwierzyńcu, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.15.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2018
53
03.07.2018
------------
05.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
300/4, 306/1, 307/1, 310/1, 311/1, 309/3 obręb Bladowo, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 300/17 położonej w Bladowie, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.18.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
06.07.2018
54
03.07.2018
------------
05.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
137 obręb Piastoszyn, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 146/5 położonej w Piastoszynie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.5.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2018
55
09.07.2018
------------
11.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
126, 109, 103/4 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 126 położonej w Cekcynie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.10.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
18.07.2018
56
09.07.2018
------------
11.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
814/6, 2352/4, 816, 2353/4, 2354/2, 823/79, 823/4, 823/63, 823/72, 823/74 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 814/6 położonej przy ulicy Kopernika w Tucholi.
BD.6743.TUCH.19.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
31.07.2018
57
23.07.2018
------------
24.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
398/3, 393/3 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 413/1 położonej w Małym Mędromierzu, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.20.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
03.08.2018
58
25.07.2018
------------
26.07.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
1469/26, 1460/9, 2269/1, 2264/8, 1466/1 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz budowa linii kablowej nn 0,4kV przy ul. Świeckiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.21.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
16.08.2018
59
27.07.2018
------------
30.07.2018
Benedykt Klafetka
działka nr ewid. 369/8, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 369/8 w Małym Mędromierzu, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.23.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 07.08.2018---------
60
31.07.2018
------------
01.08.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
647, 600/3, 600/2, 629/5 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 600/2, 600/3, 600/4 położonych przy ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie.
BD.6743.KĘS.6.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
13.08.2018
61
06.08.2018
------------
06.08.2018
Jerzy Malek
działka nr 94, obręb Linówek, gmina Śliwice.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 94 w miejscowości Linówek, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.16.2018

---------Nie wniesiono sprzeciwu
28.08.2018
62
10.08.2018
------------
13.08.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
1779/5, 3362, 1786/9, 1786/13, 1787/5, 3548/2, 1814/2, 3014 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 3558/1 i 3558/2 położonych przy ulicy Towarowej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.23.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
14.08.2018
63
10.08.2018
------------
13.08.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
277/6 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 339/11 położonej przy ulicy Okrężnej w Gostycynie.
BD.6743.GOST.4.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
14.08.2018
64
28.08.2018
------------
29.08.2018
Andrzej Szmyt
działka nr 252/5, obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 252/5 w miejscowości Stobno, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.24.2018
---------
Nie wniesiono sprzeciwu
02.10.2018
65
03.09.2018
------------
04.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
548/7, 120 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 140/13, 548/7 położonej w Wysokiej Wsi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.25.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
25.09.2018
66
31.08.2018
------------
04.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
761/26 obręb Piła, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 761/27, 761/28, 761/29 położone przy ul. Szyszkowej w Pile, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.5.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 05.09.2018---------
67
31.08.2018
------------
04.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
643, 682/10, 704, 695/19 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 678/1 położona w Cekcyn Maderze, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.11.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
10.10.2018
68
06.09.2018
------------
07.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
3856/2 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3856/37 położonej przy ulicy Tadeusza Różewicza w Tucholi.
BD.6743.TUCH.27.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
24.09.2018
69
06.09.2018
------------
07.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
383/11, 389/1, 382/8 obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 382/8 położonej w Stobnie, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.26.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
17.09.2018
70
06.09.2018
------------
07.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
298/1, 291/25, 290, 291/26, 291/13 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid.  291/8, 291/24poł. przy ulicy Młyńskiej w Cekcynie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.12.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 24.09.2018---------
71
10.09.2018
------------
11.09.2018
Gmina Gostycyn
działka nr ewid. 394/3, 395, 396, 397/16 (ul.Usługowa, Gostycyn), obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej (linia kablowa oświetlenia drogowego), obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.6.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.09.2018
72
10.09.2018
------------
11.09.2018
Gmina Gostycyn
działka nr ewid. 532 (ul.Pocztowa, Pruszcz, 89-520 Gostycyn), gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej (linia kablowa oświetlenia drogowego), obręb Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.7.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
18.09.2018
73
14.09.2018
------------
17.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
383 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid.  382/6 poł. przy ulicy Rzepakowej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.28.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
24.09.2018
74
14.09.2018
------------
17.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
527/1, 485, 466/1 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 468/1, 582/6 poł. przy ulicy Wyzwolenia w Kęsowie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.7.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
20.09.2018
75
14.09.2018
------------
17.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
246/1, 198, 249/14 obręb Bysławek, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 249/14 położonej w miejscowości Bysławek, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.5.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
01.10.2018
76
14.09.2018
------------
17.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
761/26 obręb Piła, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 761/27, 761/28, 761/29 położonych przy ulicy Szyszkowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.8.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
01.10.2018
77
14.09.2018
------------
17.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 40/1, 147, 14/3, 27/16, 27/15, 27/12, 27/17, 27/5 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 27/12, 27/15, 27/16 położonych w Gostycynie.
BD.6743.GOST.9.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.09.2018
78
17.09.2018
------------
18.09.2018
Joanna i Sławomir Szyczewscy
działka nr ewid. 86/1, obręb Lisiny, gmina Śliwice.
Odbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lisiny, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.17.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
24.09.2018
79
19.09.2018
------------
20.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 198/3, 197/2 obręb Raciąż, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 199 położonej w Raciążu, przy ulicy Leśnej.
BD.6743.TUCH.29.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
01.10.2018
80
24.09.2018
------------
26.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 215/3, 189 obręb Lipowa, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 182/3 położonej w miejscowości Lipowa, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.20.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
05.10.2018
81
24.09.2018
------------
26.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 13/1, 33/2, 61/1 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 12/1 położonej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.19.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
05.10.2018
82
24.09.2018
------------
26.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 462/3 obręb Lińsk, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 307/3 położonej w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.18.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
08.10.2018
83
24.09.2018
------------
26.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3264/2, 3270, 3180/1 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działek nr ewid. 3192, 3193, 3194, 3198 położonych przy ul. Aleja 700-lecia w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.30.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
08.10.2018
84
24.09.2018
------------
26.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 877/15, 870/2, 1236/13 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 1236/1 położonej przy ul. Dworcowej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn .
BD.6743.GOST.10.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
08.10.2018
85
27.09.2018
------------
27.09.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 139/4, 140/3, 40/1, 147, 141/2 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 139/4 położonej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn .
BD.6743.GOST.11.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
09.10.2018
86
28.09.2018
------------
01.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 412 i 405/1 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 405/1 i 406/2 położonych przy ulicy Dzieci Drzewa Życia w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn .
BD.6743.GOST.12.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.10.2018
87
03.10.2018
------------
04.10.2018
Sylwia i Jarosław Zientek
działka nr ewid. 309/1, obręb Rosochatka, gmina Śliwice.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Rosochatka, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.21.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.10.2018
88
10.10.2018
------------
11.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 246/4 , 301, 209/3, 194/5 obręb Lubiewice, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 194/8 poł. w m. Lubiewice, gmina Lubiewo .
BD.6743.LUB.6.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
22.10.2018
89
10.10.2018
------------
11.10.2018
Jadwiga i Jerzy Śmielewscy
działka nr ewid. 1075, obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Śliwice, ul. Akacjowa 21, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.22.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 23.10.2018---------
90
11.10.2018
------------
15.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 375/1 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 375/2 poł. w m. Mały Mędromierz, gmina Tuchola .
BD.6743.TUCH.31.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
22.10.2018
91
17.10.2018
------------
17.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 383/11 obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-oświetlenie drogowe na działce nr ewid. 383/11 poł. w obr. Stobno, gmina Tuchola .
BD.6743.TUCH.32.2018
Wniesiono sprzeciw
14.11.2018
---------
92
18.10.2018
------------
19.10.2018
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 318/2 obręb Miasto Tuchola ul. Polna i działka nr ewid. 652 w m. Na Polach, obręb Kiełpin, gmina Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej Tuchola, ulica Polna - Kiełpin - Na Polach.
BD.6743.TUCH.33.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
25.10.2018
93
22.10.2018
------------
23.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 120, 547/9 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działek nr 547/7 i 547/12 w Wysokiej Wsi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.34.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
30.10.2018
94
25.10.2018
------------
25.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 547/9 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr 547/8 w Wysokiej Wsi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.36.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
07.11.2018
95
25.10.2018
------------
25.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1023 obręb Raciąż, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr 1133/1 w Nadolnej Karczmie, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.35.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
07.11.2018
96
25.10.2018
------------
25.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 57/1, 59/1 obręb Linówek, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr 57/8 w Linówku, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.23.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
07.11.2018
97
25.10.2018
------------
25.10.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 492/2, 511/1, 511/3, 511/4, 532 obręb Pruszcz, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr 511/3 przy ulicy Kościelnej w Pruszczu, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.13.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
02.11.2018
98
05.11.2018
------------
06.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 547/9 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działek nr 547/15 i 547/14 w m. Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.37.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
07.11.2018
99
08.11.2018
------------
09.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 161/4, 178/2 obręb Wielkie Budziska, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działek nr 178/2 w m. Wielkie Budziska, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.13.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.11.2018
100
13.11.2018
------------
14.11.2018
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 3817/30, 3264/2, 3265 w m. Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa oświetlenia ulicy Aleja 700-lecia na odcinku od ulicy Żwirowej do ulicy Piszczek w m. Tuchola - budowa linii kablowych oświetleniowych oraz montaż słupów oświetleniowych.
BD.6743.TUCH.38.2018
Wniesiono sprzeciw
10.12.2018
---------
101
15.11.2018
------------
16.11.2018
Andrzej Czarra
działka nr ewid. 1925, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Huta, obr.geod. Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.15.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 21.11.2018---------
102
15.11.2018
------------
16.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 298/1, 291/25, 290, 291/26, 291/13, 291/29, 291/23 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działek nr 291/8, 291/24 przy ulicy Młyńskiej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.14.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.11.2018
103
15.11.2018
------------
16.11.2018
Gmina Gostycyn
działki nr ewid. 173/4, 207/2 w m. Bagienica, gmina Gostycyn.
Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych.
BD.6743.GOST.14.2018
Inwestor wycofał wniosek w dniu 22.11.2018---------
104
15.11.2018
------------
16.11.2018
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 596/10, 596/11 obręb Bladowo, gmina Tuchola i nr 85/8, 85/9, 96/1, 96/2 obręb Tuchola Miasto, jednostka Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -  oświetlenie drogowe na ul. Ku Wiatrakom w miejscowości Tuchola, gm. Tuchola.
BD.6743.TUCH.39.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.11.2018
105
15.11.2018
------------
16.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 303/4, 109, 110/9, 103/3, 60 obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr 87/2 poł. w miejscowości Okoniny Nadjeziorne w Śliwice.
BD.6743.ŚL.24.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
19.11.2018
106
15.11.2018
------------
16.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 412/30, 412/1, 525/2, 597/2 obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 w celu zasilania budynku edukacyjno-promocyjnego na działkach nr 614/4 i 525/4 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.7.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
23.11.2018
107
16.11.2018
------------
19.11.2018
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 598/2, 614/30, 350 obręb Legbąd, gmina Tuchola.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Legbąd, gm. Tuchola.
BD.6743.TUCH.40.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
12.12.2018
108
19.11.2018
------------
20.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
838/2, 829 obręb Lubiewo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 833/2 w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.8.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
03.12.2018
109
19.11.2018
------------
20.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
31 obręb Lińsk, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 30/3 w miejscowości Mała Główka, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.26.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.11.2018
110
19.11.2018
------------
20.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
28, 33, 32/2, 42 obręb Krąg, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 32/2 w miejscowości Krąg, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.25.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
27.11.2018
111
20.11.2018
------------
21.11.2018
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 383/11 obręb Stobno, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -  oświetlenie drogowe na działce nr 383/11 w miejscowości Stobno, gm. Tuchola.
BD.6743.TUCH.41.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
26.11.2018
112
21.11.2018
------------
21.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
170/16, 170/17, 171, 243/1, 245/8 obręb Śliwiczki, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 245/2 w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.27.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
05.12.2018
113
21.11.2018
------------
21.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid.
402, 233/1 obręb Sucha, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 400/2 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.9.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
10.12.2018
114
26.11.2018
------------
28.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
950/20, 940, 938/1, 937/25 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działek nr ewid. 950/,3 950/4, 950/8, 950/9, 950/11, 950/13 w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.16.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
10.12.2018
115
29.11.2018
------------
30.11.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid.
590, 435/3, 566/5, 599/2, 334/3, 436/1, 435/6, 435/7 obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-budowa linii kablowej nn 0,4 w celu zasilania działki nr ewid. 595 przy ul. Wybudowanie w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.28.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
10.12.2018
116
03.12.2018
------------
04.12.2018
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 1541/34 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn -  oświetlenie drogowe na działce nr 1541/34 przy ulicy Stary Dworzec w miejscowości Tuchola, gm. Tuchola.
BD.6743.TUCH.42.2018
Wniesiono sprzeciw
27.12.2018
---------
117
07.12.2018
------------
07.12.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 876 i 1116 obręb Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 877/2 położonej przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo. BD.6743.LUB.10.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.12.2018
118
07.12.2018
------------
07.12.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 471/1 obręb Legbąd, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 443/1 położonej w miejscowości Koślinka, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.43.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
11.12.2018
119
12.12.2018
------------
13.12.2018
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 684/7, 870/1, 876/12, 876/13, 876/16, 876/23, 878/1 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni ścieków oraz jej zasilaniem energetycznym przy ulicach Kasztanowej i Na Górce w miejscowości Tuchola.
BD.6743.TUCH.44.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
24.12.2018
120
13.12.2018
------------
14.12.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 595, 599/2, 781/4 obręb Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działek nr ewid. 781/1 i 781/2 położonych przy ulicy Wybudowanie w Śliwicach. BD.6743.ŚL.29.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
28.12.2018
121
13.12.2018
------------
14.12.2018
Enea Operator Sp.z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1133/4 obręb Raciąż, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 1133/10 położonej w miejscowości Nadolna Karczma, gmina Tuchola. BD.6743.TUCH.45.2018
---------Nie wniesiono sprzeciwu
28.12.2018
12221.12.2018
------------
24.12.2018
Enea Operator   
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
Rejon
Dystrybucji      
Chojnice
działka nr ewid. 335/1, 383/11,    
811/1 obręb Stobno, gmina
Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej
nn-budowa linii
elektroenergetycznej nn 0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
811/1 położonej w
miejscowości
Pod Komorzą, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.46.2018
           ---------  

                   Nie
wniesiono
sprzeciwu
02.01.2019
                     123
28.12.2018
------------
28.12.2018
Enea Operator   
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
Rejon
Dystrybucji      
Chojnice
działki nr ewid. 442/3, 471/1 obręb Legbąd, gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej
dla zasilania działki nr ewid. 440/4 położonej w miejscowości Koślinka, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.47.2018
--------- 
Nie
wniesiono
sprzeciwu
02.01.2019
124
28.12.2018
------------
31.12.2018
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 1480/12, 1481/7, 1482/14, 1483/18, 1483/34, 1483/36, 1484/3, 1484/4, 1484/5, 3352/51 obręb Miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ulicy Transportowej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.48.2018
---------
Nie
wniesiono
sprzeciwu
03.01.2019

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (3 stycznia 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (3 stycznia 2018, 08:58:45)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (3 stycznia 2019, 07:36:58)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 124 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1877