ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2019r.Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
108.01.2019
------------
10.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 280/4,318/2
obręb Kęsowo,
gmina Kęsowo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
320/2 położonej przy
ul. Szkolnej w Kęsowie,
gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.2.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.01.2019
2
08.01.2019
------------
10.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 241/2
obręb Przymuszewo,
gmina Kęsowo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
420/2 położonej w
miejscowości Przymuszewo,
gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
28.01.2019
3
08.01.2019
------------
10.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 310
obręb Lińsk i działka
nr ewid. 414/2,
obręb Śliwice
gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
311 położonej w
miejscowości Lińsk,
gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.01.2019
4
08.01.2019
------------
10.01.2019
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 1541/34
obręb Tuchola miasto
gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej
nn-oświetlenie drogowe
na ul. Stary Dworzec
w Tucholi,
gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.1.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2019
5
11.01.2019
------------
14.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 1099
obręb Piła, gmina Gostycyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania działki nr ewid. 1030 położonej przy ul. Jagodowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.1.2019
-------
Nie wniesiono sprzeciwu
17.01.2019
6
11.01.2019
------------
14.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 677/1, 674/2, 680/2
obręb Sucha,
gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
138 położonej w
miejscowości Cierplewo,
gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.1.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
24.01.2019
7
11.01.2019
------------
14.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 211, 231, 230/1
obręb Laski,
gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
212/4 położonej w
miejscowości Laski,
gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.01.2019
8
11.01.2019
------------
14.01.2019
Teresa Sawicka
działka nr ewid. 1007/17 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrzna instalacją elektryczną i ogrzewaniem elektrycznym w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej 7, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.2.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
24.01.2019
9
14.01.2019
------------
15.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 3856/2, 824/4, 819/4
obręb miasto Tuchola,
gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
819/3 położonej przy
ul. Wisławy Szymborskiej
w Tucholi,
gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.3.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.01.2019
10
23.01.2019
------------
24.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 94/1, 92/7
obręb Wełpin, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
92/7 położonej w miejscowości Wełpin, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.3.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2019
11
23.01.2019
------------
24.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 819/4, 832/2
obręb Sucha, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
476 położonej przy ulicy Głównej w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.2.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
28.01.2019
12
25.01.2019
------------
28.01.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 1027/2, 1029/6, 1027/1, 1028/1, 1025/1, 1042/1, 1051/1, 1051/2
obręb Raciąż, gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
1027/4 położonej w miejscowości Nadolnik, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.4.2019
-------
Nie wniesiono sprzeciwu
06.02.2019
13
31.01.2019
----------
31.01.2019
Magdalena, Tomasz Piesik
działka nr ewid. 782/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, zewnętrznymi instalacjami elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
BD.6743.ŚL.3.2019
Inwestor wycofał wniosek w dniu 05.02.2019
-------
14
31.01.2019
------------
01.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 739/3, 739/4, 737/7, 737/4, 736/2, 730/3, 716/1
obręb Lubiewo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
739/3 położonej w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.4.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2019
15
01.02.2019
------------
04.02.2019
Halina, Tomasz Resler
Barbara, Jan Ziemianowscy
Jerzy Ziemianowski

działki nr ewid. 627/7 i 627/6 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuchola. 
BD.6743.TUCH.5.2019

-------Nie wniesiono sprzeciwu
27.02.2019
16
06.02.2019
------------
06.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 77 i 111 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
174 położonej w miejscowości Ostrowo, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.1.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2019
17
06.02.2019
------------
06.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 819/11 i 818/33 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
819/12 położonej w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.6.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2019
18
11.02.2019
------------
12.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 121/1, 126/9, 126/7 obręb geodezyjny Zielonka, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
dla zasilania działki nr ewid.
121/2 położonej w miejscowości Zielonka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.2.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
20.02.2019
19
13.02.2019
------------
13.02.2019
Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz

działka nr ewid. 685/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola.
Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Brody, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.7.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
22.02.2019
20
20.02.2019
------------
21.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 1104 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid.
549/1 położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Lubiewie, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.5.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2019
21
20.02.2019
------------
21.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 685/1, 682/10, 691/15, 691/16 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid.
685/1 położonej w miejscowości Kruszka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.3.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
01.03.2019

22
19.02.2019
------------
21.02.2019
Marcin
Grabowicz

działka nr ewid. 781/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z wewnętrznymi instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, zewnętrznymi instalacjami elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.
BD.6743.ŚL.4.2019
Inwestor wycofał wniosek w dniu 22.02.2019-------
23
26.02.2019
------------
27.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 270/2 obręb geodezyjny Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid.
273/1 położonej w miejscowości Wielki Medromierz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.2.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2019
24
22.02.2019
------------
27.02.2019
Teofil Domachowski
działka nr ewid. 85/1 obręb geodezyjny Zielonka, gmina Cekcyn.
Rozbudowa budynku mieszkanego jednorodzinnego wraz z przebudową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej
BD.6743.CEKC.4.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.03.2019
25
27.02.2019
------------
28.02.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 1454/28, 1454/30, 1449/5, 1470/3, 1487/13 obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid.
1454/24 położonej przy ulicy Żonkilowej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.8.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2019
26
06.03.2019
------------
07.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 49/9, 49/8, 52, 47/4 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działek nr ewid.
45/1, 47/4 poł. w m. Główka, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.5.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
15.03.2019
27
06.03.2019
------------
07.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 6/2, 12 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 2
 poł. w m. Bysławek, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.6.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
15.03.2019
28
06.03.2019
------------
07.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 397/1 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 394/4 poł. w m. Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.7.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2019
29
06.03.2019
------------
07.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 105/18, 108/4, 110/1 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 105/15 poł. w m. Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.5.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
15.03.2019
30
11.03.2019
------------
12.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 28, 32/2 obręb geodezyjny Krąg, gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 5/1 poł. w m. Krąg, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.7.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
28.03.2019
31
11.03.2019
------------
12.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 74 obręb geodezyjny Okoniny, gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 75/20 poł. w m. Okoniny, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.6.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.03.2019
32
14.03.2019
------------
15.03.2019
Natalia Hoppe
działka nr ewid. 212/4 obręb geodezyjny Laski, gmina Śliwice.
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewn.instalacją wod. - kan., elektryczną, c.o., zewnętrzną instalacją elektryczną, wodociągową i kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków
BD.6743.ŚL.8.2019
Inwestor wycofał wniosek w dniu 19.03.2019-------
33
14.03.2019
------------
15.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 43/2 obręb geodezyjny Trzebciny, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 37/5 poł. w m. Trzebciny, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.6.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.03.2019
34
15.03.2019
------------
18.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 87/1, 81/16, 88/1 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 88/11 poł. w m. Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.7.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.03.2019
35
20.03.2019
------------
22.03.2019
Gmina Gostycyn
działki nr ewid. 173/4, 207/2
obręb Bagienica
gmina Gostycyn.
Budowa oświetlenia drogowego (linia z pięcioma punktami świetlnymi)
w miejscowości Bagienica,
gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.3.2019
Inwestor wycofał wniosek w dniu 27.03.2019-------
36
25.03.2019
------------
25.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 297/5, 298/1 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działek nr ewid. 297/4, 297/5 poł. w m. Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.8.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2019
37
26.03.2019
------------
28.03.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 120, 168/7 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 165/7 poł. w m. Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.9.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.04.2019
38
11.04.2019
------------
12.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 158/11, 157, 138/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 158/2 położonej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.10.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2019
39
11.04.2019
------------
12.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 108/6 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 69/16 położonej w miejscowości Rosochatka, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.9.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2019
40
11.04.2019
------------
12.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 517/3, 517/5, 519/1 obręb geodezyjny Klonowo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 514/2 położonej w miejscowości Klonowo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.9.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2019
41
11.04.2019
------------
12.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 110 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 109/14 położonej przy ulicy Witosa w Lubiewie.
BD.6743.LUB.8.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
25.04.2019
42
11.04.2019
------------
12.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 526/4, 582/4, 532, 585/1, 525/4 obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działek nr ewid. 526/4 i 525/4 położonych w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.4.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2019
43
11.04.2019
------------
12.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 78/2 i 141/1 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 141/3 położonej w miejscowości Okoninek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.9.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2019
44
24.04.2019
------------
25.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 148/15, 148/16, 148/17, 148/10 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 148/11 położonej w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.10.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
09.05.2019
45
24.04.2019
------------
25.04.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 70/5, 213/8 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 213/3 położonej w miejscowości Lubiewice, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.10.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
09.05.2019
4602.05.2019
------------
02.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 6/19, 6/20, 4/1 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 6/13 położonej w miejscowości Zwierzyniec, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.11.2019

-------
Nie wniesiono sprzeciwu
17.05.2019
47
07.05.2019
------------
08.05.2019
Jan Szypryt
działka nr ewid. 164 obręb geodezyjny Bladowo, gmina Tuchola.
Budowa sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscowości Bladowo, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.10.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
30.05.2019
48
13.05.2019
------------
14.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 334/3, 334/1, 427/7 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działek nr ewid. 575/3, 575/4 położonej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.12.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2019
49
13.05.2019
------------
14.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 218/2 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 216/7 położonej przy ul. Leśnej w miejscowości Piastoszyn, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.4.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2019
50
13.05.2019
------------
14.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 647 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 594/1 położonej przy ul. Pamiętowskiej w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.3.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2019
51
14.05.2019
------------
15.05.2019
Gmina Gostycyn
działki nr ewid. 412, 403/3, 405/2, 406/3, 408/3, 878, 871/1, 870/2, 397/14, 397/16, 840, 838, 802, 1206/1
obręb Gostycyn
gmina Gostycyn.
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Gostycyn,
gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.5.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2019
52
20.05.2019
------------
21.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 692/16 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działek nr ewid. 692/4, 692/8, 692/7 położone w miejscowości Wieszczyce, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.5.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
30.05.2019
53
20.05.2019
------------
21.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 750/3 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 772/2 położonej przy ulicy Wodnej w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.11.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
31.05.2019
54
22.05.2019
------------
23.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 1639 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 1662 położonej w miejscowości Plaskosz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.11.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
30.05.2019
55
24.05.2019
------------
27.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 320/11, 320/12, 320/13, 320/15 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 320/17 położonej w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.13.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
03.06.2019
56
24.05.2019
------------
27.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 328/1, 333/3, 343/3, 343/2 obręb geodezyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 328/2 położonej w miejscowości Mikołajskie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.11.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2019
57
24.05.2019
------------
27.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 467, 474, 496 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania świetlicy na działce nr ewid. 467 położonej w miejscowości Grochowo, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.6.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2019
58
24.05.2019
------------
27.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 2240 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 2226/1 położonej przy ulicy Dmowskiego w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.12.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.06.2019
59
24.05.2019
------------
27.05.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 3856/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 3856/35 położonej przy ulicy T.Różewicza w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.13.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
03.06.2019
60
28.05.2019
------------
30.05.2019
Gmina Cekcyn
działki nr ewid. 682/10, 807/2, 807/10, 807/11, 807/12 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV oświetlenia drogowego.
BD.6743.CEKC.12.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
17.06.2019
61
04.06.2019
------------
05.06.2019
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z.o.o.
działka nr ewid. 164, obręb Bladowo, gmina Tuchola.
Przeniesienie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bladowo, gmina Tuchola.
-------Nie wniesiono sprzeciwu
27.06.2019
62
21.06.2019
------------
21.06.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 167/4, 174/25, 174/4 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 174/25 położonej w miejscowości Płazowo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.12.2019

-------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.06.2019
63
24.06.2019
------------
25.06.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 383/10, 447 obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 345 położonej w miejscowości Kowalskie Błota, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.13.2019
------- Nie wniesiono sprzeciwu
01.07.2019
64
24.06.2019
------------
25.06.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 23, 246/1, 185 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 185 położonej w miejscowości Bysławek, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.14.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
01.07.2019
65
24.06.2019
------------
25.06.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 40 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działki nr ewid. 314/1 położonej w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.13.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
01.07.2019
66
27.06.2019
------------
28.06.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
działki nr ewid. 334/3, 435/6, 436/1, 566/6, 435/3, 566/5, 564, 590, 435/7, 566/9 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV
w celu zasilania działek nr ewid. 566/3 i 566/9 położonych w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.14.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
23.07.2019
67
05.07.2019
------------
05.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 37/9, 37/10 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 37/11, 37/12, 37/13 położonej w miejscowości Łyskowo, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.6.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2019
68
05.07.2019
------------
05.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 79/2 obręb geodezyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 114 położonej w miejscowości Małe Gacno, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.14.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
09.07.2019
69
09.07.2019
------------
09.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 81 i 92  obręb geodezyjny Drożdzienica, gmina Kęsowo. Budowa sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 239/1 położonej w miejscowości Drożdzienica, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.7.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
11.07.2019
70
11.07.2019
------------
11.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 23 i 84/2  obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 22/2 położonej przy ulicy Wybudowanie w Gostycynie, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.7.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
12.07.2019
71
12.07.2019
------------
16.07.2019
Roman Wilkowski
działka nr ewid. 170 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn.
Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudową instalacji centralnego ogrzewania oraz elektrycznej przy ulicy Polnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.15.2019

-------

Nie wniesiono sprzeciwu
02.08.2019
7219.07.2019
------------
22.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 877, 646, 678 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 643 położonej w miejscowości Rzepiczna, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.15.2019
-------
Nie wniesiono sprzeciwu
06.08.2019
7319.07.2019
------------
22.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 144/13, 144/1, 145/1, 145/2, 135/2  obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 144/8 położonej w miejscowości Okoninek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.16.2019

Wniesiono sprzeciw
27.08.2019

-------
7424.07.2019
------------
24.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 3817/30, 3264/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3231 położonej przy alei 700-lecia w Tucholi.
BD.6743.TUCH.16.2019

-------

Nie wniesiono sprzeciwu
06.08.2019
7524.07.2019
------------
24.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 375/1, 375/9 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 375/8 położonej ws miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.17.2019

-------

Nie wniesiono sprzeciwu
06.08.2019
7624.07.2019
------------
24.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 919/8, 2703 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 919/7 położonej przy ulicy Kochanowskiego w Tucholi.
BD.6743.TUCH.18.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.08.2019
7724.07.2019
------------
24.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 538/53, 538/52, 538/18, 538/69, 538/68 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 538/68 i 538/69 położonych w miejscowości Kruszka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.17.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
06.08.2019
7824.07.2019
------------
24.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 1096 i 1104 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1010 położonej przy ulicy Malinowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.8.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
06.08.2019
79
24.07.2019
------------
24.07.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 514/17 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 514/16 płożonej przy ulicy Kwiatowej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.8.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.08.2019
80
26.07.2019
------------
31.07.2019
Michał Kołomyjski
Artur Kędzierski
Dariusz Dąbrowski

działka nr ewid. 547/9 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci wodociągowej do działek nr ewid. 547/7, 547/8, 547/15, 547/11, 547/12, 547/13, 547/14, 547/15 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.19.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
08.08.2019
81
31.07.2019
------------
01.08.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 26/2, 26/1, 28/3 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 28/17 położonej w miejscowości Jesionowo, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.20.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.08.2019
82
01.08.2019
------------
02.08.2019

Gmina Gostycyn
działki nr ewid. 173/4, 207/2
obręb Bagienica
gmina Gostycyn.
Budowa oświetlenia drogowego (linia z pięcioma punktami świetlnymi)
w miejscowości Bagienica,
gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.9.2019

-------

Nie wniesiono sprzeciwu
22.08.2019
83
05.08.2019
------------
05.08.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 255/2, 254/25, 254/19 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 254/23 położonej w miejscowości Bysławek, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.15.2019

-------

Nie wniesiono sprzeciwu
21.08.2019
84
05.08.2019
------------
06.08.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 1133/4 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1133/12 położonej w miejscowości Nadolna Karczma, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.21.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
12.08.2019
85
09.08.2019
------------
12.08.2019
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 682/10, 704, 697, 694/4, 694/6 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączem gazowym dn 32PE.
BD.6743.CEKC.18.2019

-------

Nie wniesiono sprzeciwu
17.09.2019
86
12.08.2019
------------
12.08.2019
Andrzej Szpernalowski
działka nr ewid. 37/1 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 37/1 położonej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.15.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
16.08.2019
87
12.08.2019
------------
12.08.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 597/2, 597/3, 597/4, 628/1, 629/1, 632/3, 632/4, 628/7 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 632/5 położonej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.17.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
02.09.2019
88
12.08.2019
------------
12.08.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 474/4 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 290/8 położonej w miejscowości Bysławe, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.16.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
16.08.2019
89
21.08.2019
------------
21.08.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 113/2 i 121/9 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 121/12 i 105 położonej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.16.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.09.2019
90
21.08.2019
------------
21.08.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 365/1, 175/3, 135/2 obręb geodezyjny Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 122/8 położonej w miejscowości Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.10.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
03.09.2019
9123.08.2019
------------
24.08.2019
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola oraz działka nr ewid. 567/7 obręb geodezyjny Bladowo, gmina Tuchola. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
BD.6743.TUCH.22.2019

-------

Nie wniesiono sprzeciwu
04.09.2019
92
06.09.2019
------------
06.09.2019
Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
działka nr ewid. 108/6 obręb  geodezyjny Jeleńcz, gmina Kęsowo. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
BD.6743.KĘS.9.2019

-------
Nie wniesiono sprzeciwu
19.09.2019
93
04.09.2019
------------
06.09.2019
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z.o.o.
Przeniesienie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej do działek nr ewid. 547/7, 547/8, 547/15, 547/11, 547/12, 547/13, 547/14, 547/15 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.23.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
12.09.2019
94
10.09.2019
------------
12.09.2019
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 28/1 i 492/9 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionowo, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.24.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
16.09.2019
95
12.09.2019
------------
13.09.2019
Grzegorz Imiełowski
działka nr ewid. 178 obręb geodezyjny Pamiętowo, gmina Kęsowo. Budowa budynku gospodarczego dobudowanego do istniejącego garażu wraz z przebudową dachu garażu w miejscowości Pamiętowo, gmina Kęsowo. BD.6743.KĘS.10.2019

Inwestor wycofał wniosek w dniu 16.09.2019

-------
96
18.09.2019
------------
19.09.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 376 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 398/9 położonej przy ul. Kanałowej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.19.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
07.10.2019
97
18.09.2019
------------
19.09.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 70/5 obręb geodezyjny Lubiewice, dz.nr ewid. 169, 167/1 obręb geodezyjny Trutnowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 167/1 położonej w miejscowości Trutnowo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.18.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
07.10.2019
98
18.09.2019
------------
19.09.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 958/9 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 958/1 położonej w miejscowości Klocek, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.25.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
07.10.2019
99
18.09.2019
------------
19.09.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 1639, 1671/5 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1671/2 położonej w miejscowości Plaskosz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.26.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
30.09.2019
100
18.09.2019
------------
19.09.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 144/13, 144/1, 145/1, 145/2, 135/2 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 144/8 położonej w miejscowości Okoninek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.20.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
30.09.2019
101
23.09.2019
------------
23.09.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 818/33 obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 818/42 położonej przy ulicy Kopernika w Tucholi.
BD.6743.TUCH.27.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
01.10.2019
102
27.09.2019
------------
30.09.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 60, 111, 120/3, 192 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 60 położonej w m. Ostrowo, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.21.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
01.10.2019
10304.10.2019
------------
04.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 7,42, 45/1 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 25 położonej w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.28.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
14.10.2019
104
08.10.2019
------------
08.10.2019
Krystyna Falkowska
działka nr ewid. 301/8 obręb geodezyjny Wielkie Budziska, gmina Cekcyn.
Budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr ewid. 301/8 w miejscowości Małe Budziska, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.22.2019
Inwestor wycofał wniosek w dniu 09.10.2019
-------
105
09.10.2019
------------
10.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 3000/1 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2812 położonej przy ul. Strzeleckiej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.30.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
14.10.2019
106
09.10.2019
------------
10.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 412, 408/3, 1206/1, 406/3, 1233 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 1206/2, 405/3, 406/4, 408/4 położonych przy ul. Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.11.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.10.2019
107
09.10.2019
------------
10.10.2019
Paweł
Normund

działka nr ewid. 274 obręb geodezyjny Bladowo, gmina Tuchola. Budowa sieci wodociągowej do działek nr ewid. 256/6 i 256/5 położonych w obr.geod Bladowo, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.29.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
23.10.2019
108
10.10.2019
------------
11.10.2019
Enea Oświetlenie
Sp.z o.o.
Oddział Poznań
Rejon
Oświetleniowy
Bydgoszcz
działki nr ewid. 662/1, 720/1, 721/1, 722/1, 723/1, 724/4, 732/1, 732/2, 733/1, 733/2
ul. Ogrodowa Tuchola
, gmina Tuchola. Budowa sieci oświetlenia drogowego przy ulicy Ogrodowej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.31.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.11.2019
109
10.10.2019
------------
11.10.2019
Gmina Lubiewo
działka nr ewid. 1143/6 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek nr ewid. 1143/9, 1143/5, 1143/4, 1143/3, 1143/7, położonych w obr.geod Lubiewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.19.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
22.10.2019
110
14.10.2019
------------
15.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 23, 52/3 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 176/1 poł. w m. Bysławek, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.20.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.11.2019
111
14.10.2019
------------
15.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 2/2, 10/4, 57/1, 52 obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2/2 poł. w m. Zalesie , gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.24.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
30.10.2019
112
14.10.2019
------------
15.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 94/2, 102/3 obręb geodezyjny Zdroje, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 96/2 poł. w m. Zdroje , gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.23.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
23.10.2019
113
14.10.2019
------------
15.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 72/1, 223/2 obręb geodezyjny Pamiętowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 72/7 poł. w m. Pamiętowo , gmina Zdroje.
BD.6743.KĘS.11.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
30.10.2019
114
24.10.2019
------------
25.10.2019
Enea Oświetlenie
Sp.z o.o.
Oddział Poznań
Rejon
Oświetleniowy
Bydgoszcz
działki nr ewid. 416 i 436 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.32.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.11.2019
115
24.10.2019
------------
25.10.2019
Enea Oświetlenie
Sp.z o.o.
Oddział Poznań
Rejon
Oświetleniowy
Bydgoszcz
działka nr ewid. 373 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.33.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.11.2019
116
24.10.2019
------------
25.10.2019
Enea Oświetlenie
Sp.z o.o.
Oddział Poznań
Rejon
Oświetleniowy
Bydgoszcz
działki nr ewid. 350, 615/3, 823 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Legbąd, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.34.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.11.2019
117
28.10.2019
------------
28.10.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 199, 202/10 obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 200/2 poł. w m. Zalesie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.25.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
05.11.2019
118
20.11.2019
------------
21.11.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 143/3LP, 361, 175/11 obręb geodezyjny Wysoka, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 175/13 w miejscowości Bieszewo.
BD.6743.CEKC.26.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
27.11.2019
119
20.11.2019
------------
21.11.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 259/1 i 252/7 obręb geodezyjny Stobno oraz działka nr ewid. 959 obręb Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 257/21, 257/28 w miejscowości Stobno-Borki.
BD.6743.TUCH.35.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.12.2019
120
25.11.2019
------------
26.11.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 135/8, 22/2, 18/1 obręb geodezyjny Wielka Komorza, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 135/5 położonej w miejscowości Dąbrówka.
BD.6743.TUCH.36.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
04.12.2019
121
27.11.2019
------------
28.11.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 1672 i 398/18 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1936 przy ulicy Wodnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.27.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
02.12.2019
122
02.12.2019
------------
03.12.2019
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółka z.o.o.
Przeniesienie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 274 w miejscowości Bladowo, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.37.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
13.12.2019
123
03.12.2019
------------
04.12.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 3856/2, 819/8, 824/9 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 819/7 położonej przy ulicy Kopernika w Tucholi.
BD.6743.TUCH.38.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
18.12.2019
124
18.12.2019
------------
19.12.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działki nr ewid. 1143/6, 1143/10, 1143/2 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1143/5 położonej przy ulicy Lipowej w Lubiewie.
BD.6743.LUB.21.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
21.12.2019
125
19.12.2019
------------
20.12.2019
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o.
działki nr ewid. 873/6, 873/7, 874, 889/15, 889/29 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem przy ulicy Cmentarnej  w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.28.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
31.12.2019
126
30.12.2019
------------
31.12.2019
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 936/2, 2710, 924, 926, 927 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Adama Mickiewicza i Zofii Nałkowskiej w Tucholi wraz z odtworzeniem nawierzchni.
BD.6743.TUCH.39.2019


127
31.12.2019
------------
31.12.2019
Enea Operator
Sp.z o.o.
Oddział
Dystrybucji
Bydgoszcz
 Rejon
Dystrybucji
Chojnice
działka nr ewid. 207/3 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 245/1 położonej w miejscowości Bielska Struga.
BD.6743.TUCH.40.2019
-------Nie wniesiono sprzeciwu
07.01.2020

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (31 grudnia 2018)
Opublikował: Wojciech Kujawa (31 grudnia 2018, 13:17:54)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (7 stycznia 2020, 12:47:59)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 127 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1638