ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2020r.Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
14.01.2020
------------
14.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 158/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 158/1 położonej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2020

-------

Nie
wniesiono sprzeciwu 20.01.2020
2
14.01.2020
------------
14.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 931 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 927 położonej przy ulicy Bankowej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2020
-------
Nie
wniesiono sprzeciwu 17.01.2020
3
24.01.2020
------------
24.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 85/13 i 918/3 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 85/16 położonej przy ulicy Dworcowej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.02.2020
4
24.01.2020
------------
24.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 511 i 460/1 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 502/1 położonej przy ulicy Wiatrakowej w miejscowości Żalno, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.02.2020
5
28.01.2020
------------
29.01.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 420/38 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 420/47 i 420/48 położonych w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.02.2020
6
31.01.2020
------------
31.01.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka zoo Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 774, 773, 772 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5Mpa wraz z przyłączem gazowym i układem redukcyjno pomiarowym.
BD.6743.ŚL.4.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 12.02.2020
-------
7
04.02.2020
------------
04.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 236/4, 244/1, 229, 244/2, 235/6 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 235/6 położonej przy ulicy Polnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.02.2020
8
17.02.2020
------------
17.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 99/4, 152 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 145 w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.02.2020
9
24.02.2020
------------
26.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 295/10 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 295/10 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.ŚL.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.03.2020
10
24.02.2020
------------
26.02.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 53/1, 63/3, 109/2 obręb geodezyjny Mała Klonia, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 108 w Małej Klonii.
BD.6743.GOST.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.03.2020
11
11.03.2020
------------
12.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 6/19 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 6/16 w miejscowości Zwierzyniec.
BD.6743.ŚL.7.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 18.03.2020
12
12.03.2020
------------
12.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3817/30 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3817/30 przy alei 700-lecia w Tucholi. 
BD.6743.TUCH.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.03.2020
13
17.03.2020
------------
18.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 187 i 126 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 153/1 położonej w miejscowości Ostrowo.  
BD.6743.CEKC.2.2020

-------

Nie
wniesiono sprzeciwu 23.03.2020
1420.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 254/29 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 254/29 położonej w miejscowości Bysławek.  
BD.6743.LUB.1.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 27.03.2020
1520.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 121/8, 121/7, 161 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 128 położonej w miejscowości Brzozowe Błota.  
BD.6743.ŚL.8.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 27.03.2020
1620.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 776/11, 808, 562, 255, 232 obręb geodezyjny Zalesie , gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 776/10 położonej w miejscowości Kowalskie Błota.
BD.6743.CEKC.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.03.2020
1720.03.2020
------------
23.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 3731, 3732, 3733 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3732 położonej przy ulicy Pocztowej w Tucholi.  
BD.6743.TUCH.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 21.04.2020
18
27.03.2020
------------
30.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 382, 381/6 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 381/8, 381/10, 381/13, 381/14 położonych w miejscowości Mały Mędromierz. 
BD.6743.TUCH.4.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
19
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 29/5 i 29/16 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15 położonych w miejscowości Brzeźno.  
BD.6743.ŚL.9.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
20
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1847/2 i 2405 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2403 położonej przy ulicy Starofarnej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.04.2020
21
30.03.2020
------------
31.03.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 157, 158/10, 158/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 158/9 położonej przy ulicy Rumiankowej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.10.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
22
31.03.2020
------------
01.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 127/1, 114, 138/1 obręb geodezyjny Śliwice oraz działki nr ewid. 107 i 108/8 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 107 położonej w miejscowości Rosochatka.  
BD.6743.ŚL.11.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 06.04.2020
23
03.04.2020
------------
06.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 173/4 i 207/2 obręb geodezyjny Bagienica, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 17 położonej w miejscowości Bagienica.  
BD.6743.GOST.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 08.04.2020
24
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 937/25 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 937/24 położonej w miejscowości Huta.  
BD.6743.CEKC.4.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.04.2020
25
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1654 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1639 położonej w miejscowości Huta.  
BD.6743.CEKC.5.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
26
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 243/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 217/2 położonej przy ulicy Leśnej w Cekcynie.  
BD.6743.CEKC.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
27
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 414/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 425/24 położonej przy ulicy Słonecznej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.12.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.05.2020
28
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3264/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 3236 położonej w Tucholi.  
BD.6743.TUCH.6.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 04.05.2020
29
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 686/1 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 54/4 położonej w miejscowości Minikowo.  
BD.6743.LUB.2.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.05.2020
30
20.04.2020
------------
21.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 301 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 300/1 położonej w miejscowości Lubiewice.  
BD.6743.LUB.3.2020
-------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.04.2020
31
28.04.2020
------------
30.04.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 395/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 394/2 położonej przy ulicy Leśnej w Śliwicach.  
BD.6743.ŚL.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.04.2020
32
30.04.2020
------------
04.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 704, 1928/1, 714/8, 714/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 714/3 położonej przy ulicy Wczasowej w Cekcynie.  
BD.6743.CEKC.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.05.2020
33
08.05.2020
------------
11.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 685/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 714/2 i 714/3 położonych w miejscowości Brody
BD.6743.TUCH.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 18.05.2020
34
11.05.2020
------------
13.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3882 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 2268/6 położonej przy ulicy Słonecznej w Tucholi
BD.6743.TUCH.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 15.07.2020
3513.05.2020
------------
14.05.2020
Helena, Łukasz Chabowscy
działki nr ewid. 491/46, 491/21 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Borowiackiej w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.14.2020

---------

Nie
wniesiono sprzeciwu 05.06.2020
36
14.05.2020
------------
15.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 92/13, 92/27 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 92/28 położonej w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.  
BD.6743.CEKC.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
37
18.05.2020
------------
19.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 4/15, 4/22, 4/20, 4/19 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 4/17 położonej w miejscowości Bysławek.  
BD.6743.LUB.4.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
38
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 16 obręb geodezyjny Wielka Komorza, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 17/6 w miejscowości Dąbrówka.
BD.6743.TUCH.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
39
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 120, 168/7, 165/13 obręb geodezyjny Mały Medromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 165/11 i 165/13 w miejscowości Wysoka Wieś.
BD.6743.TUCH.10.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
40
20.05.2020
------------
21.05.2020
EKOMAL mgr inż. Sebastian Kłosowski
działki nr ewid. 570/5, 570/11, 570/14 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 570/11 przy ulicy Tucholskiej w Śliwicach.
BD.6743.Śl.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 26.05.2020
41
20.05.2020
------------
21.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1916/29, 1916/34 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 1916/15, 1916/16, 1916/17, 1916/34, 1916/35, 1916/36 w miejscowości Cekcynek.
BD.6743.CEKC.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 25.05.2020
42
20.05.2020
------------
21.05.2020
Dariusz Kożuch
działki nr ewid. 317 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją CO i elektryczną. 
BD.6743.ŚL.16.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 08.06.2020
43
20.05.2020
------------
21.05.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.
działki nr ewid. 1143/10, 1143/6, 1143/5 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa gazociągu n/c dn 90 PE o długości 53,5m wraz z przyłączem gazowym dn 63PE
BD.6743.LUB.5.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 09.06.2020
44
20.05.2020
------------
21.05.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 674/2, 674/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE o długości 100 m wraz z przyłączem gazowym dn 32PE
BD.6743.CEKC.10.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 09.06.2020
45
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 298/1, 294/6, 294/9, 299/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 297/12 przy ulicy Młyńskiej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.11.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
46
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 44/4, 26/16 obręb geodezyjny Trzebciny, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 26/24 w Trzebcinach.
BD.6743.CEKC.12.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
47
22.05.2020
------------
25.05.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 413 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 425/1 w Bysławiu.
BD.6743.LUB.6.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.06.2020
48
01.06.2020
------------
02.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 130, 129/41 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 133/3 w miejscowości Klocek.
BD.6743.TUCH.11.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.06.2020
49
01.06.2020
------------
02.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 226, 245/3, 245/4, 246 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 245/3 w miejscowości Żalno.
BD.6743.KĘS.2.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.06.2020
50
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1930/15 i 540/17 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1930/3 w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.06.2020
51
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1930/15 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1930/4 w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.14.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.06.2020
52
02.06.2020
------------
04.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 21/10 i 184 obręb Bysław oraz działki nr ewid. 182 i 188 obręb Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 181/1 i 187/9 w Płazowie.
BD.6743.LUB.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.06.2020
53
12.06.2020
------------
12.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1098, 1099, 1100 obręb Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1042 przy ulicy Poziomkowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.3.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.06.2020
54
15.06.2020
------------
16.06.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 1666, 1870, 1871, 1672, 398/18, 398/7, 398/20, 1759, 392/1, 1924/1, 1914/1, 1674, 1764, 1766, 1922, 1924/2 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE o długości 777,9 m wraz z przyłączami gazowymi dn 32PE
BD.6743.CEKC.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.06.2020
55
18.06.2020
------------
19.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 175/2, 78/11 obręb Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10 w miejscowości Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.4.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.07.2020
56
18.06.2020
------------
19.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 859/3 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 859/6, 859/7 przy ul. Sępoleńskiej w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.12.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.06.2020
57
22.06.2020
------------
23.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 524, 529/1 obręb Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 545/4 w miejscowości Koślinka, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 14.07.2020
58
22.06.2020
------------
23.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 642/8, 652 obręb Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 642/4, 642/5 w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.14.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 14.07.2020
59
22.06.2020
------------
23.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 321/3, 320/9 obręb Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania budynku rekreacyjnego na działkach nr ewid. 787 i 788 w miejscowości Tajwan, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
60
25.06.2020
------------
26.06.2020
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 606/2, 616/3 obręb Legbąd, m. Legbąd ul. Łąkowa, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego w miejscowości Legbąd, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.16.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.07.2020
61
29.06.2020
------------
30.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 52/15, 52/18, 215/2, 173 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 226, 993, 229, 230, 232, 233, 201, 957, 199, 200, 985, 986, 197/1, 195, 193, 194, 172/1, 163, 168, 162, 237, 182 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
62
29.06.2020
------------
30.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 13/1, 14/1 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 13/2 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
63
29.06.2020
------------
30.06.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 28/46, 29/5 obręb Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 28/28 w miejscowości Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.17.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
64
01.07.2020
------------
02.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 842/2, 102 obręb Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 842/7 i 842/8 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.10.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.08.2020
65
07.07.2020
------------
08.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 230/2 obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 253/2 w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.18.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
66
07.07.2020
------------
08.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 375/9 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 375/7 w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.17.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 13.07.2020
67
09.07.2020
------------
10.07.2020
Stanisław Szwemin
działka nr ewid. 244/7 miejscowość Łosiny, obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i CO. 
BD.6743.CEKC.16.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 21.07.2020---------
68
13.07.2020
------------
14.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 55/2, 41 obręb Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 41, 42 w obr.geod. Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.19.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
69
13.07.2020
------------
14.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 231/1, 235/2 obręb Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 219/10, 218/12 w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.5.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
70
13.07.2020
------------
14.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 544 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 510 w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.18.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.07.2020
71
15.07.2020
------------
16.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 5/9, 97/5, 99/23 obręb Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 99/22 i 4/3 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.17.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 20.07.2020
72
15.07.2020
------------
16.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 326/5, 406/2, 387/3 obręb Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 406/2 przy ul.Okrężnej w miejscowości Pruszcz, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.6.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 21.07.2020
73
21.07.2020
------------
22.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1651/36 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1651/28 przy ul. Nad Brdą w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.19.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.07.2020
74
28.07.2020
------------
29.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 823/8, 816, 805/4 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 805/4 przy ul. Kopernika w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.21.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.08.2020
75
28.07.2020
------------
29.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 819/4, 818/23 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 818/15 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.20.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.08.2020
76
28.07.2020
------------
29.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 459/3, 459/5, 459/7 obręb Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 459/5 w miejscowości Lińsk, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.21.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 11.08.2020
77
28.07.2020
------------
29.07.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 42 obręb Krąg, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 40 w miejscowości Krąg, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.20.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 11.08.2020
78
28.07.2020
------------
29.07.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 489/39 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 489/42 przy ul. Zbysława w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.11.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 11.08.2020
79
04.08.2020
------------
05.08.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 538/18 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 538/33 w miejscowości Kruszka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.18.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 20.08.2020
80
04.08.2020
------------
05.08.2020

Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 799 obręb Lipowa, działka nr ewid. 4/1 obręb Zierzyniec, gmina Lubiewo. Przebudowa części linii napowietrznej SN 15 kV Czersk - Ostrowite - Dumki i wybranych odgałęzień w powiecie Tucholskim - odcinek od stanowiska 148 do stanowiska 150
BD.6743.ŚL.22.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 20.08.2020
81
07.08.2020
------------
10.08.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 99/2, 99/3, 202/7, 728 obręb Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 207 w miejscowości Zalesie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.19.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.08.2020
82
11.08.2020
------------
12.08.2020
Adrian Urbański
działka nr ewid. 300/7 obręb Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.23.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 12.08.2020
---------
83
13.08.2020
------------
14.08.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 55/2 i 63 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 62 w miejscowości Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.24.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 21.08.2020
84
13.08.2020
------------
17.08.2020
Gmina Kęsowo
działka nr ewid. 112/5 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piastoszyn.
BD.6743.KĘS.3.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.09.2020
85
18.08.2020
------------
19.08.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 92 obręb geodezyjny Drożdżienica, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 239/2 w miejscowości Drożdżienica, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.4.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 28.08.2020
86
18.08.2020
------------
19.08.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1460/4, 1460/11, 1469/35, 1469/32, 1469/29, 1454/3, 1470/3, 1487/13, 1487/16, 1487/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1469/11 przy ulicy Świeckiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.22.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.10.2020
87
21.08.2020
------------
24.08.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 680/7 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 678/4 i 678/5 w miejscowości Brody, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.23.2020
Wniesiono sprzeciw
30.09.2020
---------
88
28.08.2020
------------
28.08.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 145, 150/2, 159/2, 309/3, 319/1, 314/1, 300/5, 313/5, 313/2 obręb geodezyjny Bladowo, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 300/19 w miejscowości Bladowo, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.24.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.09.2020
89
31.08.2020
------------
01.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 682/10, 674/2 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 674/9 w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.20.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 14.09.2020
90
01.09.2020
------------
02.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 541/3, 643, 541/16 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 541/10, 541/15, 541/9, 541/11, 541/7 w miejscowości Kruszka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.21.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 14.09.2020
91
03.09.2020
------------
03.09.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 298/1, 290, 291/13, 291/16, 291/8 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE o długości 164,4 m wraz z przyłączami gazowymi dn 32PE
BD.6743.CEKC.22.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 21.09.2020
92
07.09.2020
------------
08.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 381/6 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania budynku mieszkalnego na działce
nr ewid. 381/11 i 381/12 w miejscowości Mały Mędromierz, gmina Tuchola.

BD.6743.TUCH.25.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 15.09.2020
93
08.09.2020
------------
09.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 383/10 obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki
nr ewid. 348 w miejscowości Kowalskie Błota, gmina Cekcyn.

BD.6743.CEKC.23.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.09.2020
94
08.09.2020
------------
09.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 119/2, 108/2, 119/3, 93/1 obręb geodezyjny Lisiny, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki
nr ewid. 93/1 w miejscowości Kamionka, gmina Śliwice.

BD.6743.ŚL.25.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 22.09.2020
95
08.09.2020
------------
09.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 37/9, 36/4 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki
nr ewid. 36/1 w miejscowości Łyskowo, gmina Gostycyn.

BD.6743.GOST.7.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 22.09.2020
96
10.09.2020
------------
11.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 63/1 obręb geodezyjny Brzozowe Błota i działka nr ewid. 112/2 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki
nr ewid. 34/1 w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.

BD.6743.SL.26.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 22.09.2020
97
11.09.2020
------------
11.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 76/16-LP, 28 obręb geodezyjny Łosiny, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania budynku gospodarczego
na działce nr ewid. 95/2 w miejscowości Łosiny, gmina Tuchola.

BD.6743.TUCH.26.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.09.2020
98
15.09.2020
------------
16.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 402, 403, 407, 246/2 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 234/5, 234/6 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.12.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.09.2020
99
16.09.2020
------------
16.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 523/1 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania
działki nr ewid. 472/2 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.

BD.6743.LUB.13.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.09.2020
100
16.09.2020
------------
16.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1916/1, 1916/2, 1916/3, 1916/4, 1916/5, 1916/6, 1916/7, 1916/8, 1916/9, 1916/10, 1916/11, 1916/12, 1916/13, 1916/14, 1916/15, 1916/34, 1916/29 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działek nr ewid. 1916/1, 1916/2, 1916/3, 1916/4, 1916/5, 1916/6, 1916/7, 1916/8, 1916/9, 1916/10, 1916/11, 1916/12 w miejscowości Cekcynek, ul. Hebanowa, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.24.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.10.2020
101
17.09.2020
------------
18.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 262/6, 262/7, 263/6, 260, 258/4 obręb geodezyjny Bagienica, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 262/6 w miejscowości Bagienica, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.8.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.10.2020
102
17.09.2020
------------
18.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 50/2, 52 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 50/2 w miejscowości Główka, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.27.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 23.09.2020
103
17.09.2020
------------
18.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1110 i 64/1 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 1110 w miejscowości Raciąski Młyn, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.28.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.09.2020
104
17.09.2020
------------
18.09.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 337, 567/2, 567/3, 567/4, 400/1, 379/3 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 539/1 w miejscowości Kiełpin, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.27.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.10.2020
105
24.09.2020
------------
25.09.2020
Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
działki nr ewid. 823/8, 823/11, 823/10, 823/83, 816 obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola. Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Tuchola, działki nr ewid. 816, 823/8, 823/10, 823/11, 823/83 gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.29.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 20.10.2020
106
05.10.2020
------------
06.10.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 299 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania działki nr ewid. 257/9 w miejscowości Stobno Borki, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.30.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 12.10.2020
107
06.10.2020
------------
07.10.2020
Grzegorz i Joanna Żabińscy
działka nr ewid. 1674 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na
działce nr ewid. 1674
w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.104.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 14.10.2020---------
108
07.10.2020
------------
08.10.2020
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 614/8, 614/30 obręb Legbąd, m. Legbąd ul. Polna, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego na terenie działek nr 614/8, 614/30 w miejscowości Legbąd, przy ulicy Polnej, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.32.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.10.2020
109
07.10.2020
------------
08.10.2020

Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 425, 1113 obręb Raciąż ul. Cicha Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego na terenie działek nr 425, 1113 w miejscowości Raciąż, przy ulicy Cichej, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.31.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.10.2020
110
12.10.2020
------------
12.10.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 413,412/1,597/2,813/1 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu zasilania stacji wodociągowej na działce nr ewid. 813/1 przy ulicy Słonecznej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.14.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 22.10.2020
111
13.10.2020
------------
14.10.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 680/7 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działek nr ewid. 678/4 i 678/5 w miejscowości Brody, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.33.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.10.2020
112
21.10.2020
------------
21.10.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 135/8 obręb geodezyjny Wielka Komorza, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działek nr ewid. 135/6 i 135/7 w miejscowości Dąbrówka, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.34.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.10.2020
113
22.10.2020
------------
23.10.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka zo.o.
Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu, na terenie działek nr ewid. 936/2, 2710, 935/1, 995/3 i 994 położonych w miejscowości Tuchola oraz na terenie działek nr ewid. 1001/3, 1001/10, 1335/1, 1001/6, 1002/2, 1004/2, 1006/4, 1007/16, 1007/4, 1007/8, 1007/11, 1008/14, 1008/12, 1009/13, 1010/12, 1009/10, 1009/7, 1010/5, 1010/11, 1011/7, 1011/6, 1032/4, 1031, 1032/5, 1032/6, 129/4, 129/3, 132/4, 133/5, 135/3, 545/5, 138/19, 138/21, 138/26, 138/20, 138/14, 140/4, 153/11 i 153/32 położonych w obrębie ewidencyjnym Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.35.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 27.11.2020
114
23.10.2020
------------
23.10.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 698/1, 699/8, 704 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 699/1 w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.25.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.11.2020
115
27.10.2020
------------
28.10.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 87/18, 78/2 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 87/15 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.26.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 16.11.2020
116
28.10.2020
------------
28.10.2020
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 62 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego na terenie działki nr 62 w obrębie Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.36.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 05.11.2020
117
28.10.2020
------------
28.10.2020
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 1392/5 obręb Tuchola Miasto ul. Podmiejska i Warszawska, gmina Tuchola. Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego na terenie działki nr 1392/5 w miejscowości Tuchola, przy ulicy Podmiejskiej i Warszawskiej, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.37.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 05.11.2020
118
30.10.2020
------------
30.10.2020
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 169/3 obręb Lisiny, gmina Śliwice. Budowa sieci kablowej nn wraz ze słupem oświetleniowym i szafą oświetlenia drogowego na terenie działki nr 169/3 w miejscowości Lisiny, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.28.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 05.11.2020
119
02.11.2020
------------
02.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 14, 17/5, 19/7, 19/8 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 17/9 w miejscowości Łyskowo, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.9.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 10.11.2020
120
04.11.2020
------------
04.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1671/5 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 1671/3 w Tucholi Plaskosz, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.38.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.11.2020
121
10.11.2020
------------
12.11.2020
Andrzej Gaida
działka nr ewid. 99/49 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Rozbudowa domku ogrodowego typu MAGDA.
BD.6743.CEKC.27.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 25.11.2020---------
122
16.11.2020
------------
17.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1104 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 1066 przy ulicy Malinowej w Pile, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.10.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 24.11.2020
123
17.11.2020
------------
18.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 319/1, 694, 695 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 695 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.15.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.12.2020
124
17.11.2020
------------
18.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 717/1, 682/7, 682/10, 573/8, 573/9 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 573/5 przy ulicy Cichej w Cekcynie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.28.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.12.2020
125
17.11.2020
------------
18.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 158/7, 188/1 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 158/7 w miejscowości Piastoszyn, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.5.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 02.12.2020
126
23.11.2020
------------
24.11.2020
Artur Pajonkowski
działka nr ewid. 1486/12, 1715/6, 1715/9, 1715/10 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn dla zasilania istniejących odbiorców zasilanych z napowietrznej sieci nn przewidzianej do demontażu w ramach usunięcia kolizji na działce nr ewid. 1384/25 położonej przy ulicy Przemysłowej w Tucholi
BD.6743.TUCH.39.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.11.2020
127
24.11.2020
------------
26.11.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 573/9, 573/5, 573/12 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa gazociągu śr/c dn 63 PE o długości 284,3 m wraz z przyłączami gazowymi dn 32PE
BD.6743.CEKC.29.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.12.2020
128
24.11.2020
------------
26.11.2020
Polska Spółka Gazownictwa Spółka z.o.o.działki nr ewid. 3882, 2268/6 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa gazociągu n/c dn 110 PE o długości 199,0 m wraz z przyłączem gazowym dn 63PE
BD.6743.TUCH.42.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 03.12.2020
129
24.11.2020
------------
26.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 863, 946/5, 946/18 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 946/12 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.41.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 09.12.2020---------
130
24.11.2020
------------
26.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 837/15, 3831/3 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 3832/2 w miejscowości Tuchola, ulica Sępoleńska, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.40.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 14.12.2020---------
131
27.11.2020
------------
30.11.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 101/19, 101/24 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 101/26 w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.30.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.12.2020
132
09.12.2020
------------
10.12.2020
Maurycy Jerzy Missima
działka nr ewid. 110/3 obręb geodezyjny Klonowo, gmina Lubiewo. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.LUB.101.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 17.12.2020
133
09.12.2020
------------
11.12.2020
Ewa i Grzegorz Węsierscy
działka nr ewid. 70/5 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.29.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.12.2020
134
10.12.2020
------------
11.12.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 61/9 i 61/8 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 61/13 w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.30.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 15.12.2020
135
17.12.2020
------------
18.12.2020
Joanna Niedbalska
działka nr ewid. 121/12 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.31.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 07.01.2021
136
17.12.2020
------------
18.12.2020
Paulina Wasielewska
Krystian Talaska
działka nr ewid. 1302/3 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.32.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 14.01.2021
137
18.12.2020
------------
21.12.2020
Gmina Cekcyn
działki nr ewid. 993, 987/80 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Huta, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.31.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 29.12.2020
138
18.12.2020
------------
21.12.2020
Gmina Cekcyndziałka nr ewid. 447 obręb Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Kowalskie Błota, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.32.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 30.12.2020
139
23.12.2020
------------
23.12.2020
Enea Operator
Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 119/1, 103/6, 120/8, 120/1, 103/4, 127/7, 127/6, 100 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn w celu zasilania działki nr ewid. 101/1 w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.33.2020
---------Nie
wniesiono sprzeciwu 19.01.2021
140
30.12.2020
------------
31.12.2020
Stanisław Szwemin
działka nr ewid. 244/7, obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Łosiny, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.33.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 31.12.2020
---------
141
31.12.2020
------------
31.12.2020
Joanna Bielińska
działka nr ewid. 112/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.34.2020
Inwestor wycofał wniosek w dniu 07.01.2021
---------

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2019)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2019, 07:55:20)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (19 stycznia 2021, 13:49:11)
Zmieniono: aktualizacja -w pozycji nr 139 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1585