ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2021r.


Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski

działka nr ewid. 88/13 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.1.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2021
2
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski
działka nr ewid. 88/14 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.2.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2021
3
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski
działka nr ewid. 88/15 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.3.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2021
4
05.01.2021
------------
07.01.2021
Dariusz
Sosnowski
działka nr ewid. 88/16 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.4.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2021
5
07.01.2021
------------
08.01.2021
Wutkowski Spółka zo.o. Spółka Komandytowa
działka nr ewid. 772/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa wewnętrznej instalacji gazu DN65 do pieca laminacji szkła w budynku produkcyjnym.
BD.6743.ŚL.1.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 18.01.2021
------
6
11.01.2021
------------
11.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 863, 946/5, 946/18 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 946/12 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.6.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
14.01.2021
7
11.01.2021
------------
11.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 819/11, 824/12, 3856/2 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 3856/11 w miejscowości Tuchola, ul. Fredry, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.5.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
19.01.2021
8
13.01.2021
------------
13.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 837/15, 3831/3 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 3832/2 w miejscowości Tuchola, ul. Sępoleńska, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.7.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.01.2021
9
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 842/2 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 842/9 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.1.2021

------

Nie wniesiono sprzeciwu
20.01.2021
10
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 246/2 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 234/7, 238/8 w miejscowości Sucha, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.2.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2021
11
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 101/24 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 101/27 w miejscowości Krzywogoniec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.1.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2021
12
14.01.2021
------------
15.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 144/1, 145/1, 135/1, 134/1, 133/3 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 133/8 i 133/10 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.2.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2021
13
18.01.2021
------------
19.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 100/14, 99/23 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 100/12 w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.3.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.02.2021
14
18.01.2021
------------
19.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 38/4, 38/2, 49 obręb geodezyjny Linówek, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 45/2 w miejscowości Linówek, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.1.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.02.2021
15
18.01.2021
------------
19.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 243/1, 245/8 obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 247/1 w miejscowości Śliwiczki, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.2.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.02.2021
16
14.01.2021
------------
15.01.2021
Natalia Rapczyńskadziałki nr ewid. 838/2, 829 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.3.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
28.01.2021
17
20.01.2021
------------
21.01.2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
działki nr ewid. 307/13, 307/28, 307/19 ul. Zbożowa, Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej śr/c dn63PE w miejscowości Cekcyn, przy ulicy Zbożowej, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.4.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2021
18
22.01.2021
------------
22.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 377 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 371/2 w miejscowości Barłogi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.9.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
01.02.2021
19
22.01.2021
------------
22.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3685 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 3503, 3508, 3510 w miejscowości Tuchola, al.LOP, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.8.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
01.02.2021
20
22.01.2021
------------
22.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 230/1, 483 obręb geodezyjny Laski, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 482 w miejscowości Laski, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.3.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.02.2021
21
25.01.2021
------------
26.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 180/3 obręb geodezyjny Pamiętowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 161 w miejscowości Pamiętowo, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.1.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.02.2021
22
25.01.2021
------------
26.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 502/1 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 516/6 w miejscowości Zwierzyniec, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.4.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.02.2021
23
27.01.2021
------------
28.01.2021
Agnieszka Góralska
działka nr ewid. 94/21 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa
wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym
na działce nr 94/21 w miejscowości Cekcyn przy ulicy Spacerowej 8, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.8.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 01.02.2021------
24
28.01.2021
------------
29.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 474/4, 710/8, 286/15 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działek nr 710/4 i 286/12 przy ul. Strażackiej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.4.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
04.02.2021
25
28.01.2021
------------
29.01.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 300/13, 300/33 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 300/34 w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.5.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
04.02.2021
26
28.01.2021
------------
29.01.2021
Grzegorz Knut
działka nr ewid. 623/4 ul. Świecka 23, Śliwice, obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Przebudowa przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego (montaż okien dachowych 5 szt. oraz wykucie otworów okiennych w ścianie szczytowej).
BD.6743.ŚL.10.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
15.02.2021
27
03.02.2021
------------
04.02.2021

Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 347 obręb geodezyjny Przymuszewo, gmina Kesowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 371/6 w miejscowości Krajenki, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.2.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
11.02.2021
28
03.02.2021
------------
04.02.2021

Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 23/4, 23/5, 23/8, 42/3 obręb geodezyjny Ludwichowo, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 23/3 w miejscowości Ludwichowo, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.5.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
18.02.2021
29
03.02.2021
------------
04.02.2021

Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 750/3 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 771 w miejscowości Lubiewo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.5.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
11.02.2021
30
04.02.2021
------------
04.02.2021

Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 889/33, 889/32 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 889/33 w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.6.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
18.02.2021
31
04.02.2021
------------
04.02.2021

Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 569/17 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn - budowa linii kablowej nn w celu zasilenia działki nr 569/3 w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.6.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
11.02.2021
32
08.02.2021
------------
08.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
działki nr ewid. 80/1, 80/2, 85/2, 85/3, 85/7 ul. Spacerowa, Cekcyn, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej śr/c dn63PE z przyłączami w miejscowości Cekcyn, przy ulicy Spacerowej, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.8.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
16.02.2021
33
08.02.2021
------------
08.02.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
działki nr ewid. 135/2, 132/7, 40/5, 40/10, Cekcynek, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej śr/c dn63PE z przyłączem gazowym w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.7.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
16.02.2021
34
11.02.2021
------------
11.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 511/2, 531 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 511/3 położonej w miejscowości Kosowo, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.9.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
15.02.2021
35
11.01.2021
------------
12.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3856/18 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 3856/39 położonej w miejscowości Tuchola.
BD.6743.TUCH.10.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
23.02.2021
36
11.02.2021
------------
12.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3856/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 3856/19 położonej w miejscowości Tuchola.
BD.6743.TUCH.11.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
23.02.2021
37
15.02.2021
------------
15.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 404/1, 249, 391 obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 404/1 położonej w miejscowości Śliwiczki.
BD.6743.ŚL.7.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.03.2021
38
18.02.2021
------------
18.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 300/33 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 300/37 położonej w miejscowości Brzozowe Błota.
BD.6743.ŚL.8.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
23.02.2021
39
18.02.2021
------------
18.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 244/19, 243/1 obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 244/16 położonej w miejscowości Śliwiczki.
BD.6743.ŚL.9.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.03.2021
40
18.02.2021
------------
18.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 591/5, 591/4, 590/3, 33/1, 597/2, 35/1, 586/64 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 586/14 położonej w miejscowości Lubiewo.
BD.6743.LUB.6.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
02.03.2021
41
22.02.2021
------------
23.02.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 6/19, 12/5 obręb geodezyjny Zwierzyniec, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 12/1 położonej w miejscowości Zwierzyniec, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.10.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
16.03.2021
42
26.02.2021
------------
01.03.2021
Gmina Cekcyndziałki nr ewid. 7, 442/3, 537 obręb geodezyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn. Budowa sieci oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Szklana Huta, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.10.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
05.03.2021
43
02.03.2021
------------
02.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 706/4 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek nr 706/22, 706/36, 706/40 położonych przy ul. Jeziornej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.1.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
11.03.2021
44
02.03.2021
------------
02.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 72/4, 75/5 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 75/5 położonej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.7.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
23.03.2021
45
03.03.2021
------------
03.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 196/3 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 1126/7 położonej w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.12.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
19.03.2021
46
03.03.2021
------------
03.03.2021
Gmina Tucholadziałka nr ewid. 120 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV - polegająca na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 120 położonej w miejscowości Nowa Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.13.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
15.03.2021
47
03.03.2021
------------
04.03.2021
Anna i Mariusz Kulczyk
działka nr ewid. 3856/12 obręb miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w trakcie budowy.
BD.6743.TUCH.22.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 04.03.2021------
48
08.03.2021
------------
08.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 642/8, 652, 774/1, 777, 649/2 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek nr 649/2, 777, 774/1 położonych w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.14.2021
------Nie wniesiono sprzeciwu
19.03.2021
49
10.03.2021
------------
11.03.2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.działki nr ewid. 863, 861 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, działka nr ewid. 87/1 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.15.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.03.2021
50
11.03.2021
------------
11.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 112/4, 114 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 112/1  położonej w miejscowości Śliwice Wybudowanie, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.11.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
19.03.2021
51
16.03.2021
------------
16.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 706/4 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek nr 706/8 i 706/35 położonych w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.2.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.03.2021
52
16.03.2021
------------
16.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 523/1, 521/1 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 472/2 położonej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.8.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.03.2021
53
19.03.2021
------------
19.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 706/4 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn.
Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek nr 706/16, 706/18, 706/19 położonych w miejscowości Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.3.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.03.2021
54
22.03.2021
------------
23.03.2021
Aleksandra Fortuniak
Jan Fortuniak
działka nr ewid. 191 obręb geodezyjny Minikowo, gmina Lubiewo. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.LUB.9.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 02.04.2021------
55
25.03.2021
------------
25.03.2021
Gmina Tucholadziałka nr ewid. 56/1, 58/1, 58/2, 64/1, 1132/2 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 56/1, 58/1, 58/2, 64/1, 1132/2 położonej w miejscowości Raciąski Młyn, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.16.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.04.2021
56
29.03.2021
------------
30.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 158/10, 157, 156/11, 158/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 156/15  położonej przy ulicy Rumiankowej w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.12.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
16.04.2021
57
29.03.2021
------------
30.03.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 251/30 i 254/19 obręb geodezyjny Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 251/34 położonej w miejscowości Bysławek, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.10.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2021
58
02.04.2021
------------
02.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 154/4 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 174/27 położonej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.17.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2021
59
02.04.2021
------------
02.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 877 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 641 położonej w miejscowości Rzepiczna, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.18.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2021
60
07.04.2021
------------
08.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1513, 337/11, 337/12 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 1938 położonej w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.12.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.04.2021
61
07.04.2021
------------
08.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 88/1 i 88/17 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 88/12 położonej w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.11.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
15.04.2021
62
14.04.2021
------------
15.04.2021
Marlena i Wojciech Klapczyńscy
Roboty budowlane polegające na przebudowie przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 178/1 przy ulicy Leśnej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.56.2021
 ------
Nie wniesiono sprzeciwu
28.04.2021
63
16.04.2021
------------
16.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 400, 264/3, 2/7LP, 809 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 258/2 położonej w miejscowości Niwki.
BD.6743.TUCH.19.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
26.04.2021
64
20.04.2021
------------
21.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 395 i 523/1 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 395 przy ulicy Wiatrakowej w Bysławiu.
BD.6743.LUB.11.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
07.05.2021
65
26.04.2021
------------
26.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 412/36, 413, 424, 421/9, 421/8, 477/6 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 332/2 przy ulicy Głównej w Bysławiu.
BD.6743.LUB.13.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2021
66
26.04.2021
------------
26.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 2/2, 3/2, 92/1 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 302/1 w miejscowości Lubiewice.
BD.6743.LUB.12.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2021
67
28.04.2021
------------
28.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 85/2 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 1334 w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.TUCH.20.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
04.05.2021
68
28.04.2021
------------
28.04.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 164/2 obręb geodezyjny Płazowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 165/4 w miejscowości Płazowo.
BD.6743.LUB.14.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.05.2021
69
28.04.2021
------------
29.04.2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.działki nr ewid. 79/4, 75, 73/1, 76/4 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami przy ulicy Jesiennej w Cekcynie.
BD.6743.CEKC.13.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.05.2021
70
06.05.2021
------------
07.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 260 obręb geodezyjny Wełpin, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek nr 269, 270, 266 w miejscowości Wełpin.
BD.6743.LUB.15.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.05.2021
71
06.05.2021
------------
07.05.2021
Elżbieta Ribszleger
działka nr ewid. 3817/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Roboty budowlane polegające na montażu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.49.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 13.05.2021------
72
11.05.2021
------------
11.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 107/7 i 108/9 obręb geodezyjny Okoniny, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek nr ewid. 107/4, 107/5 i 108/7 w miejscowości Okoniny.
BD.6743.ŚL.13.2021

------
Nie wniesiono sprzeciwu
24.05.2021
73
11.05.2021
------------
11.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 97/5 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 115/16 w miejscowości Stary Sumin.
BD.6743.CEKC.14.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
19.05.2021
74
14.05.2021
------------
14.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 431, 430/8 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 469/2 w miejscowości Mały Mędromierz.
BD.6743.TUCH.21.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
19.05.2021
75
19.05.2021
------------
20.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 217 i 218/2 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 215/4 w miejscowości Piastoszyn.
BD.6743.KĘS.3.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.05.2021
76
19.05.2021
------------
20.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 699/37 i 399/39 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 699/45 w miejscowości Gostycyn.
BD.6743.GOST.6.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.05.2021
77
19.05.2021
------------
20.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 597/1 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 228/9 w miejscowości Gostycyn.
BD.6743.GOST.5.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.05.2021
78
19.05.2021
------------
20.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 175/1 i 227 obręb geodezyjny Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 118/2 w miejscowości Wielki Mędromierz.
BD.6743.GOST.4.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.05.2021
79
20.05.2021
------------
20.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 120 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działek nr 165/14, 165/15, 165/16 w miejscowości Wysoka Wieś.
BD.6743.TUCH.22.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
28.05.2021
80
21.05.2021
------------
21.05.2021
Dorota i Robert Rytlewscy
działka nr ewid. 1159, obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Malinowej 2 w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.39.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
07.06.2021
81
24.05.2021
------------
27.05.2021
Mateusz Suchomski Anna Wolszleger-Suchomska
działka nr ewid. 85/10 obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny w miejscowości Nowa Tuchola.
BD.6743.TUCH.23.2021

------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.06.2021
82
27.05.2021
------------
28.05.2021
Marzena i Marek Talaśka
działka nr ewid. 1211, obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Głównej 26 w Gostycynie.
BD.6743.GOST.7.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.06.2021
83
31.05.2021
------------
31.05.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 706/4 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 706/10 w miejscowości Piła.
BD.6743.GOST.8.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
11.06.2021
84
04.06.2021
------------
07.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 434/4,438 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 441 w miejscowości Kęsowo.
BD.6743.KĘS.4.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.06.2021
85
07.06.2021
------------
08.06.2021
Ryszard i Jolanta Kobylańscy
działka nr ewid. 534, obręb Kęsowo, gmina Kęsowo. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja zbiornikowa na gaz z naziemnych zbiornikiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.KĘS.17.2021

------
Nie wniesiono sprzeciwu
25.06.2021
86
07.06.2021
------------
08.06.2021
Elżbieta Ribszlegerdziałka nr ewid. 3817/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Roboty budowlane polegające na montażu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.72.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
16.06.2021
87
16.06.2021
------------
16.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 249, 247/6 obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 247/8 w miejscowości Śliwiczki, gm.Śliwice.
BD.6743.ŚL.15.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.06.2021
88
16.06.2021
------------
16.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 599/2 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 724/1 przy ul. Cichej  w miejscowości Śliwice, gm.Śliwice.
BD.6743.ŚL.16.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.06.2021
89
16.06.2021
------------
16.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 3264/2 obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 3237 przy al. 700-lecia w Tucholi, gm.Tuchola.
BD.6743.TUCH.24.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.06.2021
90
16.06.2021
------------
16.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 274 obręb geodezyjny Bladowo, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 256/6 w miejscowości Bladowo, gm.Tuchola.
BD.6743.TUCH.25.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.06.2021
91
21.06.2021
------------
21.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 157/7, 138, 397/4 obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 539/1 w miejscowości Tuchola ul. Chojnicka, gm.Tuchola.
BD.6743.TUCH.26.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.07.2021
92
21.06.2021
------------
22.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 310/9, 250/7, 251/4, 250/9, 250/11, 251/1 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 236/6 w miejscowości Iwiec, gm.Cekcyn
BD.6743.CEKC.16.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
24.06.2021
93
21.06.2021
------------
22.06.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 93/8, 93/9, 94/7 obręb geodezyjny Krzywogoniec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 94/3 w miejscowości Krzywogoniec, gm.Cekcyn.
BD.6743.CEKC.15.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
24.06.2021
94
25.06.2021
------------
25.06.2021
Gmina Kęsowo
działka nr ewid. 187/4 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci wodociągowej w Kęsowie.
BD.6743.KĘS.5.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
02.08.2021
95
25.06.2021
------------
28.06.2021
Małgorzata
i Jacek Krakowiak 
działki nr ewid. 190/3, 190/4 obręb Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (na potrzeby usług opieki) wraz z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Wielki Medromierz.
BD.6743.GOST.9.2021

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 08.07.2021

------
96
07.07.2021
------------
07.07.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice

działki nr ewid. 399, 1666, 383/1, 887/17, 887/23 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 887/22 w miejscowości Cekcyn, gm.Cekcyn
BD.6743.CEKC.17.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
21.07.2021
97
16.07.2021
------------
16.07.2021
Krystyna Szlachcikowska
działka nr ewid. 46/2, obręb Krąg, gmina Śliwice. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja zbiornikowa na gaz z naziemnych zbiornikiem dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.76.2021
Wniesiono sprzeciw
02.09.2021
------
98
16.07.2021
------------
19.07.2021
Krystyna Wilkowska
działka nr ewid. 663/15, 663/16, obręb Gostycyn, gmina Gostycyn. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2700l oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.GOST.40.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 30.07.2021------
99
21.07.2021
------------
21.07.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 685/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 826 w miejscowości Brody, gm.Tuchola
BD.6743.TUCH.27.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.07.2021
100
21.07.2021
------------
22.07.2021
Lucyna i Przemysław Gasińscydziałka nr ewid. 325 obręb Klonowo, gmina Lubiewo. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Klonowo 7A, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.72.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.08.2021
101
23.07.2021
------------
26.07.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 949/3, 863 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 949/10 przy ulicy Wiejskiej w Tucholi, gm.Tuchola
BD.6743.TUCH.28.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.07.2021
102
29.07.2021
------------
29.07.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 146/7 obręb geodezyjny Wełpin, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 146/9 w Wełpinie, gm.Lubiewo
BD.6743.LUB.16.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.08.2021
103
29.07.2021
------------
29.07.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 462/3, 335 obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia hali trakowej i linii obróbki drewna na działce nr 317 w m. Lińsk, gm.Śliwice
BD.6743.ŚL.17.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.08.2021
104
29.07.2021
------------
29.07.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 5/13, 12/5, 13/10 obręb geodezyjny Brzozie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 13/9 w m.Brzozie, gm.Cekcyn
BD.6743.CEKC.18.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.08.2021
105
03.08.2021
------------
03.08.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1061 i 49/5 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 474/2 przy ulicy Osiedle Młodych w Śliwicach.
BD.6743.ŚL.18.2021

------
Nie wniesiono sprzeciwu
05.08.2021
106
03.08.2021
------------
03.08.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 718/8 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania działki nr ewid. 718/10 położonej w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.17.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
31.08.2021
107
03.08.2021
------------
03.08.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 97/5 i 115/15 obręb Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej dla zasilania działki nr ewid. 115/13 położonej w miejscowości Stary Sumin.
BD.6743.CEKC.20.2021

------
Nie wniesiono sprzeciwu
05.08.2021
108
03.08.2021
------------
03.08.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 16 i 17/6 obręb Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 17/3 w miejscowości Nowy Sumin.
BD.6743.CEKC.19.2021

------
Nie wniesiono sprzeciwu
31.08.2021
109
10.08.2021
------------
11.08.2021
Zbigniew Młynarczyk
działka nr ewid. 2691 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.95.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.08.2021
110
11.08.2021
------------
11.08.2021
Dariusz Pacek
działka nr ewid. 1106/2 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnątrz  i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.LUB.77.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.09.2021
111
05.08.2021
------------
12.08.2021
Grzegorz Gwisdalla
działka nr ewid. 623, obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z podziemnym zbiornikiem oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.KĘS.30.2021

------

Nie wniesiono sprzeciwu
23.08.2021
112
12.08.2021
------------
12.08.2021
Anna Grzeca
działka nr ewid. 397/2, obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn. Instalacja zbiornikowa na gaz płynny z naziemnym zbiornikiem oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.GOST.49.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
07.10.2021
113
11.08.2021
------------
12.08.2021
Danuta i Roman Chmara
działka nr ewid. 1113, obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.LUB.78.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 27.08.2021
------
114
11.08.2021
------------
12.08.2021
Iwona Koperska
działka nr ewid. 24/9, obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.CEKC.21.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.09.2021
115
17.08.2021
------------
18.08.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 282/1, 282/6, 282/7 obręb Bysławek, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr ewid. 282/2, 282/5, 282/4 w miejscowości Bysławek.
BD.6743.LUB.18.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
13.09.2021
116
18.08.2021
------------
19.08.2021
Anna Krakowiakdziałka nr ewid. 1374/2, obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.TUCH.100.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.09.2021
117
19.08.2021
------------
20.08.2021
Krystyna i Piotr Chyła
działka nr ewid. 119/8, obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7 m3 wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.TUCH.101.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.09.2021
118
23.08.2021
------------
23.08.2021
Marek Łyczywek
działka nr ewid. 290/1, obręb geodezyjny Jeleńcz, gmina Kesowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 L oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.GOST.52.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.09.2021
119
26.08.2021
------------
26.08.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 313, 350/8 obręb Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 292/3 w miejscowości Minikowo.
BD.6743.LUB.19.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
01.09.2021
120
26.08.2021
------------
26.08.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 331/3 obręb Nowy Sumin i dz.nr 1561/2 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr ewid. 331/6 w miejscowości Nowy Sumin.
BD.6743.CEKC.22.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
13.09.2021
121
26.08.2021
------------
26.08.2021
Gmina Kęsowo
działki nr ewid. 318/2, 295/3 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kęsowo.
BD.6743.KĘS.6.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
01.10.2021
122
26.08.2021
------------
27.08.2021
Barbara Szweda
Przemysław Szweda
działka nr ewid. 85/3 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Przebudowa istn. zasilania kotła gazowego z zamknięta komorą spalania z gazu LPG na zasilanie gazem ziemnym z sieci (zewnętrzna instalacja gazu)  w miejscowości Cekcynek, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.132.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
15.10.2021
123
30.08.2021
------------
31.08.2021

Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1469/35, 1454/19, 1454/14, 3713/4, 1469/17 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1469/35 w miejscowości Tuchola, ulica Przemysłowa.
BD.6743.TUCH.29.2021
Wniesiono sprzeciw
21.10.2021
------
124
01.09.2021
------------
02.09.2021
Michał Idzikowskidziałka nr ewid. 517/6 ul. Pamięci Narodowej 26, obręb Żalno, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.KĘS.40.2021
Wniesiono sprzeciw
22.10.2021
------
125
02.09.2021
------------
02.09.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1469/30, 1469/32, 1469/35, 3713/4, 1469/17 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1469/35 w miejscowości Tuchola, ulica Świecka.
BD.6743.TUCH.30.2021
Wniesiono sprzeciw
21.10.2021
------
126
02.09.2021
------------
03.09.2021
Ryszard Falkowskidziałka nr ewid. 49 Cekcynek 53, obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.CEKC.135.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.09.2021
127
02.09.2021
------------
03.09.2021
Henryk Kulas
działka nr ewid. 2824/2 ul. Wrzosowa 16, obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola.
Wykonanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.108.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.09.2021
128
03.09.2021
------------
03.09.2021
Kazimierz Lubiński
działka nr ewid. 192/1, obręb Gostycyn, gmina Gostycyn.
Budowa instalacji zbiornikowej LPG z naziemnym zbiornikiem V=4850 l i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego.
BD.6743.GOST.57.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.10.2021
129
02.09.2021
------------
06.09.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 707 obręb Minikowo, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 705 w miejscowości Minikowo, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.20.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.09.2021
130
03.09.2021
------------
06.09.2021
Dariusz Kożuch
działka nr ewid. 309/1, obręb geodezyjny Lińsk, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.19.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
20.09.2021
131
09.09.2021
------------
13.09.2021
Ewelina Książek
działka nr ewid. 419/11, obręb geodezyjny Bladowo, gmina Tuchola. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.114.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.09.2021
132
13.09.2021
------------
13.09.2021
Barbara
i Marek Drzycimscy

działka nr ewid. 433/2, ulica Hallera 40, obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo.
Wykonanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.LUB.87.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
05.10.2021
133
15.09.2021
------------
16.09.2021
Nadleśnictwo Woziwoda
działki nr ewid. 241-LP, 327, 242/1-LP obręb Lipowa, gmina Śliwice. Budowa instalacji zalicznikowej dla zasilania dostrzegalni przeciwpożarowej na działce nr ewid. 242/1-LP w miejscowości Lipowa, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.20.2021

Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 17.09.2021
------
134
14.09.2021
------------
16.09.2021
Michał Pilarski
działka nr ewid. 904/2 ul. Nad Kiczą 19A, obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.TUCH.116.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.09.2021
135
15.09.2021
------------
16.09.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 876, 877/42, 873/5 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych na działce nr ewid. 873/5 przy ulicy Słonecznej w miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.11.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.10.2021
136
14.09.2021
------------
16.09.2021
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.działki nr ewid. 926, 725/4, 925, 1161, 1160, 1126, 884, 1137, 1138, 1149, 924, 914, 903, 899 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn i działki nr ewid. 690/7, 190/2, 630, 632/10, 277/6, 277/14, 277/3, 269/13, 269/1, 268/7, 267/2, 268/3, 142/1, 141/1, 412, 406/3, 408/3, 1206/1, 878, 870/1, 870/2, 876, 850, 838, 794, 811, 390, 391, 371, 493/1, 486/6, 491/32, 491/31, 487/7, 487/4, 1234/15, 983, 980, 981, 935, 491/15, 486/2, 490/4, 553/27, 513/1, 509/2, 536/2 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa gazociągu ś/c w miejscowości Piła, Gostycyn, Kamienica, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.10.2021

------
Nie wniesiono sprzeciwu
12.10.2021
137
16.09.2021
------------
17.09.2021
Violetta i Adam Tatroccy
działka nr ewid. 247/10, obręb geodezyjny Śliwiczki, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.ŚL.21.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 17.09.2021------
138
17.09.2021
------------
20.09.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 156/10, 122/2, 155/9 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej nn  0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 156/19 przy ul. Makowej w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.22.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
24.09.2021
139
30.09.2021
------------
04.10.2021
Kornelia Litwinionekdziałka nr ewid. 2810 ul. Sarnia 1, obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.124.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.10.2021
140
04.10.2021
------------
04.10.2021
Anita Żakdziałka nr ewid. 585/2 ul. Wczasowa 23, Cekcyn, gmina Cekcyn.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.CEKC.146.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.10.2021
141
04.10.2021
------------
04.10.2021
Małgorzata Adrych
działka nr ewid. 129/3 Przy Szosie Bydgoskiej 17J, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola.
Instalowanie na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.125.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.10.2021
142
06.10.2021
------------
07.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 541/3, 643 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej nn  0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 1940/8 w miejscowości Kruszka, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.23.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
19.10.2021
143
07.10.2021
------------
08.10.2021
Gmina Tuchola
działki nr ewid. 72, 73/41 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, zewnętrzną instalacją wodociągową, energetyczną, zewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem.
BD.6743.TUCH.31.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 21.10.2021------
144
08.10.2021
------------
08.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1656/2, 1656/1, 3884, 1657/10, 1657/8, 1657/6 w miejscowości Plaskosz, ul. Budowlana, obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej nn  0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną tłoczni ścieków na działce
nr ewid. 1639.
BD.6743.TUCH.32.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
21.10.2021
145
07.10.2021
------------
08.10.2021
Mirosława Mójtadziałka nr ewid. 117/2 Stary Sumin 23a, gmina Cekcyn.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.CEKC.149.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
15.10.2021
146
12.10.2021
------------
12.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 151/1 w miejscowości Tuchola, obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej nn  0,4 kV w celu zasilania w energię  działki
nr ewid. 161/1.
BD.6743.TUCH.33.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
21.10.2021
147
13.10.2021
------------
15.10.2021
Joanna Swinarskadziałki nr ewid. 138/12, 138/20 w miejscowości Okoniny, obręb Okoniny, gmina Śliwice. Budowa przyłącza gazowego od istniejącej instalacji zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny o pojemności 4,85 m3 oraz roboty polegające na instalowaniu wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego instalacji gazowej.
BD.6743.ŚL.103.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
26.10.2021
148
14.10.2021
------------
15.10.2021
Elżbieta Ellerikdziałka nr ewid. 994 ul. Bydgoska 30, Tuchola, obr. Tuchola Miasto, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz gospodarczego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.127.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
04.11.2021
149
14.10.2021
------------
15.10.2021
Alicja Kubackadziałka nr ewid. 341 ul. Słoneczna 14, Sucha, obr. Sucha, gmina Lubiewo.
Budowa instalacji gazu LPG ze zbiornikiem podziemnym V=2700l i wewnętrzną instalacją gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.LUB.94.2021
Wniesiono sprzeciw
15.12.2021
------
150
18.10.2021
------------
18.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 34, 55/2 w  obręb ie Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii kablowej nn  0,4 kV w celu zasilania działki
nr ewid. 36/1.
BD.6743.ŚL.23.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.10.2021
151
18.10.2021
------------
18.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 490, 487, 474 w obrębie Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn  0,4 kV do słupa nr 116 w celu zasilania w energię  działki
nr ewid. 536.
BD.6743.KĘS.7.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
02.11.2021
152
18.10.2021
------------
19.10.2021
Kazimierz Borowadziałka nr ewid. 916/4 ul. Mickiewicza 56, Tuchola, obr. Tuchola Miasto, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku produkcyjnym.
BD.6743.TUCH.129.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.11.2021
153
19.10.2021
------------
19.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1656/1, 1655/6, 1655/8, 1654/1 ul. Plaskosz i ul.Budowlana obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną tłoczni ścieków "P-15" na działce
nr ewid. 1654/1 w Tucholi ul. Plaskosz i ul. Budowlana.
BD.6743.TUCH.34.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.10.2021
154
19.10.2021
------------
20.10.2021
Jacek Soborskidziałka nr ewid. 1993/4 ul.Józefa Wryczy 18/9, Tuchola.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.131.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.11.2021
155
20.10.2021
------------
21.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 404/5, 404/2, 403/2, 401/2, 266/1, 401/3, 400/2, 283/2, 265/4, 264/2, 916/21 obręb Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 916/11 w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.8.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.10.2021
156
25.10.2021
------------
26.10.2021
Andrzej Badtke
działka nr ewid. 2308 ul.Główna 49, Tuchola.
Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.135.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.11.2021
157
25.10.2021
------------
26.10.2021
Irena Szymańska
działka nr ewid. 1032/39 ul.Ceynowy 11, Tuchola.
Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.134.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.11.2021
158
25.10.2021
------------
26.10.2021
Justyna Niszczak
działka nr ewid. 3347 ul.Obrońców Polskości 34, Tuchola.
Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.TUCH.133.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 09.11.2021------
159
27.10.2021
------------
27.10.2021
Sławomir Ostrowicki
działka nr ewid. 57 Minikowo, gmina Lubiewo.
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
BD.6743.LUB.60.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
10.11.2021
160
27.10.2021
------------
27.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 776/11 miejscowość Kowalskie Błota obręb Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 776/6 w miejscowości Kowalskie Błota, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.26.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.11.2021
161
27.10.2021
------------
27.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 776/11 miejscowość Kowalskie Błota obręb Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 776/4 w miejscowości Kowalskie Błota, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.24.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
15.11.2021
162
27.10.2021
------------
27.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 34/1 obręb Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 36/7 w miejscowości Łyskowo, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.12.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.11.2021
163
27.10.2021
------------
27.10.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 77/3 obręb Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 233/31 w miejscowości Zalesie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.25.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.11.2021
164
02.11.2021
------------
04.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 697, 699/3 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 699/3 przy ulicy Madera w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.27.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.11.2021
165
02.11.2021
------------
04.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 144, 280/6 obręb Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 139/8 w miejscowości Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.21.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.11.2021
166
03.11.2021
------------
04.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 88, 470/6, 494/9 obręb Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 82/2 w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.39.2021
Wniesiono sprzeciw
28.12.2021
------
167
03.11.2021
------------
04.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 1487/7, 1384/23, 1384/22 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 1384/19 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.38.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
01.12.2021
168
03.11.2021
------------
04.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 977/4, 936/2, 991 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 979/1 w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.37.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.11.2021
169
03.11.2021
------------
04.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 106/4, 166, 112, 111, 470/6 obręb Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 217/1 ulica Wczasowa w miejscowości Raciąż, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.36.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.11.2021
170
03.11.2021
------------
04.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 72 obręb Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 73/41 ulica A.Janta-Połczyńskiego w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.35.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.11.2021
171
04.11.2021
------------
04.11.2021
Hanna Krygowskadziałka nr ewid. 984/3 ul. Reymonta 10 Tuchola, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.138.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
10.11.2021
172
05.11.2021
------------
05.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 138/1, 156/1, 156/10, 122/2, 155/9, 155/11, 155/10 obręb Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 155/7 ulica Chabrowa w miejscowości Śliwice, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.24.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
15.11.2021
173
09.11.2021
------------
10.11.2021
Maria Walendowska-Kądziela i Eligiusz Kądziela
działka nr ewid. 3291 ul. Tucholczyka 17 Tuchola, gmina Tuchola.
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.TUCH.141.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.11.2021
174
10.11.2021
------------
10.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 14, 19/5, 19/9 obręb Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr 19/12 w miejscowości Łyskowo, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.13.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
25.11.2021
175
16.11.2021
------------
17.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 1926/10 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działek nr 1926/14, 1926/7 w miejscowości Cekcyn, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.28.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.11.2021
176
16.11.2021
------------
17.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 28/37 obręb Brzeźno, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej - budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działek nr 28/31, 28/33, 28/34, 28/35, 28/36 w miejscowości Brzeźno, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.25.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.11.2021
177
17.11.2021
------------
17.11.2021
Dariusz Szumaładziałka nr ewid. 717/12 ul. Ogrodowa 24A Tuchola, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.143.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.11.2021
178
19.11.2021
------------
22.11.2021
Krzysztof Podgórski
działka nr ewid. 1955/2, ul. Nowodworskiego 4 Tuchola, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku usługowo-handlowego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.145.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
26.11.2021
179
19.11.2021
------------
22.11.2021
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem
działka nr ewid. 2113/4 ul. Świecka 36 Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku usługowo-handlowego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.144.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
26.11.2021
180
23.11.2021
------------
23.11.2021
Kazimierz Kielbratowski
działka nr ewid. 71/2 ul. Chojnicka 66, Tuchola, gmina Tuchola.
Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.146.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.11.2021
181
23.11.2021
------------
23.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 685/3 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 663/1 w miejscowości Brody.
BD.6743.TUCH.40.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.11.2021
182
23.11.2021
------------
24.11.2021
Polska Spółka Gazownictwa Spółka zo.o.
działki nr ewid. 97/5 i 22/2 obręb Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci gazowej ś/c dn 63PE w miejscowości Stary Sumin, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.29.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
06.12.2021
183
25.11.2021
------------
26.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 22/2, 97/5, 10/5 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 104/8 w miejscowości Stary Sumin.
BD.6743.CEKC.30.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.11.2021
184
25.11.2021
------------
26.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 511 i 515/7 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 515/4 w miejscowości Żalno.
BD.6743.KĘS.9.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
01.12.2021
185
26.11.2021
------------
26.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 758, 759/29, 759/33 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 759/33 w miejscowości Tuchola.
BD.6743.TUCH.41.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
01.12.2021
186
26.11.2021
------------
29.11.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 622/13, 622/12, 622/11 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilenia działki nr 618 przy ulicy Świeckiej  w miejscowości Śliwice.
BD.6743.ŚL.26.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.11.2021
187
01.12.2021
------------
01.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 252/7, 257/40 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działki nr 257/20
w miejscowości Stobno-Borki, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.42.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.12.2021
188
02.12.2021
------------
03.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 300/13, 300/44 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działki nr 300/48
w miejscowości Brzozowe Błota, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.27.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.12.2021
189
02.12.2021
------------
03.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 641/6, 1887, 3605/5 obręb geodezyjny Tuchola Miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działki nr 3605/3
w miejscowości Tuchola, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.43.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
27.12.2021
190
03.12.2021
------------
06.12.2021
Marta Głogowska
Piotr Okonek
działka nr ewid. 446/7 ul. Główna 24A, Bysław, gmina Lubiewo. Budowa zbiornikowej instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.LUB.102.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
09.12.2021
191
08.12.2021
------------
09.12.2021
PROCER
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 167/3, obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem.
BD.6743.ŚL.28.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
23.12.2021
192
09.12.2021
------------
10.12.2021
Gmina Cekcyn
działka nr ewid. 79/2 obręb geodezyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn. Budowa oświetlenia drogowego w Małym Gacnie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.31.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
14.12.2021
193
09.12.2021
------------
10.12.2021
Gmina Cekcyndziałki nr ewid. 102/1, 102/2, 102/3 obręb geodezyjny Zdroje, gmina Cekcyn. Budowa oświetlenia drogowego w Zdrojach, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.32.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.12.2021
194
09.12.2021
------------
10.12.2021
Gmina Cekcyndziałki nr ewid. 161/4, 322 obręb geodezyjny Wielkie Budziska, gmina Cekcyn. Budowa oświetlenia drogowego w Wielkich Budziskach, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.33.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
18.01.2022
195
10.12.2021
------------
10.12.2021
ENEA Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 2093, 2094/8, 3647 obręb geodezyjny miasto Tuchola, ulica Nowodworskiego, gmina Tuchola. Budowa oświetlenia drogowego w przy ul. Nowodworskiego w Tucholi, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.45.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 16.12.2021------
196
10.12.2021
------------
13.12.2021
ENEA Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 1542/4 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa oświetlenia drogowego w przy ulicy Świeckiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.44.2021
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 16.12.2021------
197
15.12.2021
------------
15.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 19/9 obręb geodezyjny Łyskowo, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działki nr 19/10 w miejscowości Łyskowo, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.14.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
17.12.2021
198
15.12.2021
------------
15.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 88 i 161/2 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działki nr 111/2
w miejscowości Iwiec, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.34.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
17.12.2021
199
14.12.2021
------------
15.12.2021
Konrad Szulc
działka nr ewid. 3716 obręb geodezyjny Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.149.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
21.12.2021
200
17.12.2021
------------
17.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 916/21 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działki nr 916/17 przy ul. Żurawinowej w Kęsowie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.10.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
22.12.2021
201
17.12.2021
------------
17.12.2021
Urszula Ulatowska
działka nr ewid. 1001/5 Przy Szosie Bydgoskiej 2, obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.TUCH.153.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
21.12.2021
202
21.12.2021
------------
22.12.2021
Gmina Gostycyn
działka nr ewid. 63/3 Mała Klonia, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Mała Klonia, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.15.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.12.2021
203
21.12.2021
------------
22.12.2021
ENEA Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 2093, 2094/8, 3647 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa oświetlenia drogowego w przy ulicy Nowodworskiego w Tucholi.
BD.6743.TUCH.47.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.12.2021
204
21.12.2021
------------
22.12.2021
ENEA Oświetlenie
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 1542/4 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa oświetlenia drogowego w przy ulicy Świecka w Tucholi.
BD.6743.TUCH.46.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
29.12.2021
205
21.12.2021
------------
22.12.2021
Gmina Tuchola
działka nr ewid. 2271/14, 3882 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa oświetlenia drogowego w przy ulicy Słonecznej i Świeckiej w Tucholi.
BD.6743.TUCH.48.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.12.2021
206
21.12.2021
------------
22.12.2021
Gmina Tucholadziałka nr ewid. 567/4 obręb geodezyjny Kiełpin, gmina Tuchola. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiśniówka, gmina Tuchola.
BD.6743.TUCH.49.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.12.2021
207
23.12.2021
------------
27.12.2021
Alicja Kubackadziałka nr ewid. 341 ul. Słoneczna 14, Sucha, obr. Sucha, gmina Lubiewo.
Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem podziemnym o poj. V=2700l oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji gazowej dla zasilania użytkowanego budynku jednorodzinnego.
BD.6743.LUB.107.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.01.2022
208
23.12.2021
------------
27.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 140/3 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działki nr 142/5 przy ul. Krótkiej w Żalnie, gmina Kęsowo.
BD.6743.KĘS.11.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.12.2021
209
23.12.2021
------------
27.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 597/2, 629/1 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działek nr 629/4, 629/5, 629/6 w m. Bysław, gmina Lubiewo.
BD.6743.LUB.22.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
05.01.2022
210
23.12.2021
------------
27.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 13/10, 21/10 obręb geodezyjny Brzozie, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilenia działek nr 21/3, 21/4 w m. Brzozie, gmina Cekcyn.
BD.6743.CEKC.35.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
31.12.2021
211
29.12.2021
------------
29.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 706/4 obręb geodezyjny Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 706/25 położonej przy ulicy Jeziornej w m. Piła, gmina Gostycyn.
BD.6743.GOST.16.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
30.12.2021
212
30.12.2021
------------
31.12.2021
Elżbieta Kalinowska
działka nr ewid. 1670 ul. Wodna 12, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.CEKC.169.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
07.01.2022
213
31.12.2021
------------
31.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działka nr ewid. 172 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działki nr 171/6 położonej w m. Rosochatka, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.30.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.01.2022
214
31.12.2021
------------
31.12.2021
Enea Operator
Spółka z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
działki nr ewid. 453, 317/3, 317/22 obręb geodezyjny Laski, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej w celu zasilania działek nr 317/10, 317/11, 317/15, 318/17, 317/19, 317/20, 317/21 położonych w m. Laski, gmina Śliwice.
BD.6743.ŚL.29.2021
------
Nie wniesiono sprzeciwu
03.01.2022

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2020)
Opublikował: Maciej Śmieszek (31 grudnia 2020, 11:26:57)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (18 stycznia 2022, 08:28:52)
Zmieniono: aktualizacja - w pozycji nr 194 dodano informację o nie wniesieniu sprzeciwu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2284