ZGŁOSZENIA BUDOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1, 1a, 2b i 19a USTAWY PRAWO BUDOWLANE - 2024 r.

Lp.
Data
zgłoszenia
-----------
Data
publikacji
na BIP
Imię i nazwisko
lub nazwa
Inwestora
Adres i opis
projektowanego
obiektu
Data
wniesienia
sprzeciwu
Informacja
o braku
wniesienia
sprzeciwu
z datą
1
03.01.2024
--------------
03.01.2024
Grzegorz Gołuński
działka nr ewid. 176 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.1.2024
--------
Nie wniesiono sprzeciwu
08.01.2024
2
03.01.2024
--------------
03.01.2024
Małgorzata Szulc
działka nr ewid. 90 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2700 dm3
BD.6743.1.2.2024
Wniesiono sprzeciw
02.02.2024
--------
3
03.01.2024
--------------
03.01.2024
Adrian Patoleta
działka nr ewid. 217 obręb geodezyjny Wielka Klonia, gmina Gostycyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2700 dm3
BD.6743.2.1.2024
Wniesiono sprzeciw
02.02.2024
--------
4
03.01.2024
--------------
04.01.2024
Sławomir Urbanowicz
działka nr ewid. 491/10 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem.
BD.6743.5.2.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
18.01.2024
5
04.01.2024
--------------
04.01.2024
Enea Operator Sp. z o.o.
działki nr ewid. 475/1, 303/3 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 720/2 w Bysławiu
BD.6743.4.2.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
11.01.2024
6
04.01.2024
--------------
04.01.2024
Dorota, Józef Minikowscy
działka nr ewid. 1045/2 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.4.3.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.01.2024
7
08.01.2024
--------------
08.01.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 1671/5 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1671/4 w Tucholi.
BD.6743.6.2.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
16.01.2024
8
09.01.2024
--------------
09.01.2024
Polska Spółka Gazownictwa Sp. o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
działki nr ewid. 2181/8, 3829/2, 3798, 3795, 2170/2 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami.
BD.6743.6.3.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
11.03.2024
9
11.01.2024
--------------
11.01.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 228/2, 197/2, 231/2 obręb geodezyjny Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 236/18, 236/19, 236/20, 236/21, 236/22, 236/23, 236/24 w Wielkim Mędromierzu.
BD.6743.2.4.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2024
10
11.01.2024
--------------
11.01.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 47/5 i 88/3 obręb geodezyjny Jeleńcz, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 196/1 w Jeleńczu.
BD.6743.3.5.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.01.2024
11
11.01.2024
--------------
11.01.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 870/2, 397/16, 397/18, 397/14, 397/21 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 397/14 i 397/21 w Gostycynie.
BD.6743.2.5.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.01.2024
12
11.01.2024
--------------
11.01.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 895, 407, 405/5, 894 obręb geodezyjny Sucha, gmina Lubiewo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 894 w Suchej.
BD.6743.4.4.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2024
13
12.01.2024
--------------
12.01.2024
Hanna Kanthak
działka nr ewid. 828/3 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu (lokal nr 3).
BD.6743.6.5.2023
--------Nie wniesiono sprzeciwu
19.01.2024
14
12.01.2024
--------------
12.01.2024
Bartosz Dobbek
działka nr ewid. 428/22 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.5.6.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
30.01.2024
15
17.01.2024
--------------
17.01.2024
Joanna Kozłowska
działka nr ewid. 94/13 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.7.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.01.2024
16
18.01.2024
--------------
18.01.2024
Edmund Walenty
działka nr ewid. 335/2 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.1.8.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.01.2024
17
23.01.2024
--------------
23.01.2024
Krzysztof Koch
działka nr ewid. 174/8 obręb geodezyjny Wielki Mędromierz, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2,7 m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.2.9.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2024
18
24.01.2024
--------------
24.01.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 1685/10, 1685/15, 1685/16 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 1685/16 i 1685/17 w Tucholi.
BD.6743.6.9.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
12.03.2024
19
25.01.2024
--------------
25.01.2024
Joanna Grabowicz
działka nr ewid. 1914 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.6.10.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.01.2024
20
26.01.2024
--------------
26.01.2024
Marzena i Hubert Borowscy
działka nr ewid. 86/12 obręb geodezyjny Ludwichowo, gmina Cekcyn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
21
29.01.2024
--------------
29.01.2024
Grażyna, Zbigniew Rydzkowscy
działka nr ewid. 70/8 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.15.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2024
22
29.01.2024
--------------
29.01.2024
Dorota, Kamilk Łeppek
działka nr ewid. 70/8 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.16.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2024
23
29.01.2024
--------------
29.01.2024
Nina Szczęsna
działka nr ewid. 70/8 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.17.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2024
24
31.01.2024
--------------
31.01.2024
Arkadiusz Wróbel
działka nr ewid. 294/1 obręb geodezyjny Laski, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.5.10.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2024
25
01.02.2024
--------------
01.02.2024
Krzysztof Lewicz
działka nr ewid. 766 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.18.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
08.02.2024
26
31.01.2024
--------------
01.02.2024
Karol Długokęcki
działki nr ewid. 690/7, 694/3, 694/4 obręb geodezyjny Gostycyn, gmina Gostycyn. Przebudowa istniejącej siecii nn w ramach usunięcia kolizji istniejącej napowietrznej linii z projektowaną zabudową przy ulicy Pilskiej w Gostycynie - część związana z budową odcinka elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV.
BD.6743.2.12.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.03.2024
27
02.02.2024
--------------
02.02.2024
Jolanta Jędrzejewska
działka nr ewid. 3345 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.6.13.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.02.2024
28
05.02.2024
--------------
05.02.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 76/4, 76/1, 77/1, 81/1 obręb Zielonka, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 81/5 w Zielonce.
BD.6743.1.19.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2024
29
05.02.2024
--------------
05.02.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 1234/15 obręb Gostycyn, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1234/12 w Gostycynie.
BD.6743.2.14.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
13.03.2024
30
05.02.2024
--------------
05.02.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 758/1 i 755/7 obręb Piła, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 755/22 w Pile.
BD.6743.2.13.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2024
31
06.02.2024
--------------
06.02.2024
Dariusz Kelbratowski
działka nr ewid. 238/8 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku gospodarczego instalacji gazu.
BD.6743.1.20.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.02.2024
32
13.02.2024
--------------
13.02.2024
Paweł Karnecki
działka nr ewid. 330 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.22.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
16.02.2024
33
13.02.2024
--------------
14.02.2024
Rafał Bełdzikowski
działka nr ewid. 3144 obręb geodezyjny Miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.6.15.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
21.02.2024
34
14.02.2024
--------------
14.02.2024
Enea Operator Sp. z o.o.
działka nr ewid. 511 obręb geodezyjny Żalno, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 502/4 w Żalnie.
BD.6743.3.10.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.02.2024
35
14.02.2024
--------------
14.02.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 187/4 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 433/9 w Kęsowie.
BD.6743.3.11.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
05.03.2024
36
14.02.2024
--------------
14.02.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 81/8 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 81/2 w Okoniny Nadjeziorne.
BD.6743.5.15.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.02.2024
37
14.02.2024
--------------
14.02.2024
Gmina Lubiewo
działki nr ewid. 15, 16/2, 22/1 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,-4 KV w celu usunięcia kolizji złączy elektroenergetycznych poza pas drogi gminnej w Bysławiu
BD.6743.4.11.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.02.2024
38
14.02.2024
--------------
14.02.2024
Gmina Lubiewo
działki nr ewid. 210/3 i 301 obręb geodezyjny Lubiewice, gmina Lubiewo. Budowa oświetlenia drogowego dla skrzyżowania i przystanku PKS na drodze gminnej w Lubiewicach.
BD.6743.4.12.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.04.2024
39
20.02.2024
--------------
20.02.2024
Tadeusz
Oszuścik
działka nr ewid. 539 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej
BD.6743.4.14.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
04.03.2024
40
22.02.2024
--------------
22.02.2024
Małgorzata Szulc
działka nr ewid. 90 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Budowa instalacji zbiornikowej LPG z nadziemnym zbiornikiem V= 2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
BD.6743.1.24.2024

--------Nie wniesiono sprzeciwu
22.03.2024
41
22.02.2024
--------------
22.02.2024
Ewa i Czesław Domeraccy
działka nr ewid. 841 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji gazowej dla zasilania użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Chojnickiej 16 w Kęsowie.
BD.6743.3.12.2024

--------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2024
42
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Marek Grugel
działka nr ewid. 261/2 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.25.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.02.2024
43
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Barbara, Kazimierz  Myślińscy
działka nr ewid. 110/14 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.26.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2024
44
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Kazimierz Banach
działka nr ewid. 120/2 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.27.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2024
45
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Maria Galińska
działka nr ewid. 124/1 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.28.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2024
46
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Ludwika Dalecka
działka nr ewid. 130 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.29.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2024
47
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Piotr Muzolf
działka nr ewid. 136/2 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.30.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2024
48
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Sylwia Orlikowska
działka nr ewid. 64/1 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.31.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
12.03.2024
49
26.02.2024
--------------
26.02.2024
Barbara Kamińska
działka nr ewid. 175/1 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.32.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
12.03.2024
50
27.02.2024
--------------
27.02.2024
Stanisław Gierszewski
działka nr ewid. 2851 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.6.20.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
12.03.2024
51
29.02.2024
--------------
29.02.2024
Jarosław Pędowski
działka nr ewid. 183/3 obręb geodezyjny Ostrowo, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.1.34.2024
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
52
01.03.2024
--------------
01.03.2024
Grażyna, Krzysztof Mormul
działka nr ewid. 153/2 obręb geodezyjny Cekcyn ,gmina Cekcyn. Instalowanie na zewnątrz użytkowanego budynku higeniczno-sanitarnego instalacji gazu.
BD.6743.1.35.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
06.03.2024
53
04.03.2024
--------------
04.03.2024
Marian Pieczka
działka nr ewid. 469/1 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.4.20.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
20.03.2024
54
04.03.2024
--------------
04.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 219/33 obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 219/27 i 219/30 położonych w Pruszczu.
BD.6743.2.22.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2024
55
04.03.2024
--------------
04.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 972 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 974/12 położonej w Hucie.
BD.6743.1.36.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2024
56
04.03.2024
--------------
04.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 230/1 i 230/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina  Cekcyn. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 230/*11 i 230/13 położonych w Cekcynie.
BD.6743.1.37.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2024
57
04.03.2024
--------------
04.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 300/44 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 300/43 położonej w Brzozowych Błotach.
BD.6743.5.22.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2024
58
04.03.2024
--------------
04.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 569/17 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 569/8 położonej w Śliwicach.
BD.6743.5.23.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
27.03.2024
59
05.03.2024
--------------
05.03.2024
Jan Kasprzyk
działka nr ewid. 105/10 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.38.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
07.03.2024
60
06.03.2024
--------------
06.03.2024
Mariusz Pepłowski
działka nr ewid. 543 obręb geodezyjny Lubiewo, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.4.21.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
20.03.2024
61
06.03.2024
--------------
06.03.2024
Sebastian Chmiel
działki nr ewid. 404/6, 404/7 obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 oraz instalowanie wewnątrz i na zewnątrz instalacji gazowej dla zasilania użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego przy ulicy Kościelnej w Pruszczu.
BD.6743.2.23.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.03.2024
62
08.03.2024
--------------
08.03.2024
Zenon Karaś
działka nr ewid. 105/10 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.41.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2024
63
08.03.2024
--------------
08.03.2024
Zbigniew Holc
działka nr ewid. 127 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.42.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2024
64
08.03.2024
--------------
08.03.2024
Alicja Feldman
działka nr ewid. 45/4 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.43.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2024
65
08.03.2024
--------------
08.03.2024
Roman Bona
działka nr ewid. 152/3 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.44.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
13.03.2024
66
08.03.2024
--------------
08.03.2024
Anna Kaczorowska
działka nr ewid. 109/9 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.45.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2024
67
11.03.2024
--------------
11.03.2024
Adrian Patoleta
działka nr ewid. 217 obręb geodezyjny Wielka Klonia, gmina Gostycyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2700 dm3
BD.6743.2.24.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2024
68
11.03.2024
--------------
11.03.2024
Monika i Karol Drewczyńscy
działka nr ewid. 532 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2700 l
BD.6743.3.16.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.03.2024
69
11.03.2024
--------------
11.03.2024
Krzysztof Kamiński
działka nr ewid. 162/7 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.46.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2024
70
11.03.2024
--------------
11.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 182/4 obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 182/10 i 182/9  położonych w Zalesiu.
BD.6743.1.47.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.03.2024
71
13.03.2024
--------------
13.03.2024
Piotr Stusik
działka nr ewid. 1345/1 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.48.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2024
72
14.03.2024
--------------
14.03.2024
Gmina Kęsowo
działki nr ewid. 44/1, 280/3, 280/6, 791/2 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kęsowo przy nieruchomości ulica Szkolna 31
BD.6743.3.19.2024


73
14.03.2024
--------------
14.03.2024
Gmina Kęsowo
działki nr ewid. 355, 357, 358, 359, 360/1, 361, 394/2, 394/3, 383, 414, 415 obręb geodezyjny Jeleńcz, gmina Kęsowo. Budowa odcinka spinającego ujęcia wody Kęsowo i Piastoszyn na odcinku Żalno-Tuchółka
BD.6743.3.20.2024
Wniesiono sprzeciw
28.05.2024
--------
74
14.03.2024
--------------
14.03.2024
Ewa i Łukasz Brzezińscy
działka nr ewid. 47 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem.
BD.6743.6.27.2024
Inwestor wycofał wniosek w dniu 25.03.2024
art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
75
18.03.2024
--------------
18.03.2024
Paweł Sieg
działka nr ewid. 1424 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.50.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
22.03.2024
76
18.03.2024
--------------
18.03.2024
Dominika Śliżewska
działka nr ewid. 652/1 Kruszka, obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.51.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
20.03.2024
77
19.03.2024
--------------
19.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 161/2, 74/4, 83/3 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 83/3  położonej w Iwcu.
BD.6743.1.52.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
25.03.2024
78
19.03.2024
--------------
19.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 132/6, 132/7 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 139/5  położonej w m. Cekcynek, gmina Cekcyn.
BD.6743.1.53.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.04.2024
79
20.03.2024
--------------
20.03.2024
Krzysztof Porożyński
działka nr ewid. 300/41 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.5.27.2024
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
80
20.03.2024
--------------
20.03.2024
Radosław Nurczyński
działka nr ewid. 34/11 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.1.55.2024
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
81
20.03.2024
--------------
20.03.2024
Agnieszka, Tomasz Błocińscy
działka nr ewid. 987/76 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.1.54.2024
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
82
20.03.2024
--------------
20.03.2024
Paulina Michalska
działka nr ewid. 34/24 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.1.56.2024
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
83
21.03.2024
--------------
21.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działka nr ewid. 137/6 m. Mała Komorza, obręb Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną działki nr ewid. 137/17  położonej w m. Mała Komorza, gmina Tuchola.
BD.6743.6.32.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
25.03.2024
84
22.03.2024
--------------
22.03.2024
Marek Thiede
działka nr ewid. 85/1 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.58.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
26.03.2024
85
22.03.2024
--------------
22.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 607/2, 806, 805, 761 obręb geodezyjny Zalesie, gmina Cekcyn. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 607/1 położonej w miejscowości Kowalskie Błota.
BD.6743.1.59.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
27.03.2024
86
26.03.2024
--------------
27.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 114 i 138/1 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 128/2 w Śliwicach.
BD.6743.5.29.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
16.04.2024
87
26.03.2024
--------------
27.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 51/4, 48/1, 45/1, 47/1, 37/1, 42/1, 42/2 obręb geodezyjny Małe Gacno, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 51/10, 51/11, 48/6 w Małym Gacnie.
BD.6743.1.63.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
03.04.2024
88
26.03.2024
--------------
27.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 910/5 i 910/6 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 910/3 w Cekcynie.
BD.6743.1.62.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.04.2024
89
26.03.2024
--------------
27.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 41 i 323/10 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 323/11 i 323/9 w Nowym Suminie.
BD.6743.1.61.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.04.2024
90
27.03.2024
--------------
27.03.2024
Marcin Chmara
działka nr ewid. 91/2 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.64.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.03.2024
91
29.03.2024
--------------
29.03.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 565 i 570 obręb geodezyjny Pruszcz, gmina Gostycyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 575 w Pruszczu.
BD.6743.2.26.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.04.2024
92
02.04.2024
--------------
02.04.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 514/2, 514/1, 488/5, 488/8, 477/3 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 477/5 i 477/4 w Stobnie.
BD.6743.6.37.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
04.04.2024
93
03.04.2024
--------------
03.04.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 938/1, 940 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 940 w Kniei, gmina Cekcyn.
BD.6743.1.67.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
05.04.2024
94
05.04.2024
--------------
05.04.2024
Jerzy Remus
działka nr ewid. 222 obręb geodezyjny Wielka Klonia, gmina Gostycyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2700 dm3
BD.6743.2.27.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
09.04.2024
95
05.04.2024
--------------
05.04.2024
Lech Kosiński
działka nr ewid. 102/7 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.5.37.2024
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
96
05.04.2024
--------------
05.04.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 307/66, 307/46, 307/28 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilania działki nr ewid. 307/59 w Cekcynie.
BD.6743.1.73.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
16.04.2024
97
08.04.2024
--------------
08.04.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 925/19, 2701 obręb geodezyjny Tuchola Miasto. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 925/16 w Tucholi, ul. Gałczyńskiego.
BD.6743.6.40.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
11.04.2024
98
10.04.2024
--------------
10.04.2024
Enea Operator Sp. z o.o.działki nr ewid. 383/11 i 321/3 obręb geodezyjny Stobno, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5 w Stobnie.
BD.6743.6.41.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
23.04.2024
99
11.04.2024
--------------
11.04.2024
Grzegorz Gołuński
działka nr ewid. 353 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.75.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
25.04.2024
100
11.04.2024
--------------
11.04.2024
Mirosław Gruchała
działka nr ewid. 79/4 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.76.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
19.04.2024
101
11.04.2024
--------------
11.04.2024
Heban Domy z Drewna Spółka zo.o.
działka nr ewid. 1916/37 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.77.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
19.04.2024
102
12.04.2024
--------------
12.04.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 112/2 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne oraz działki nr ewid. 60 i 74 obręb geodezyjny Brzozowe Błota, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 71/1 w Brzozowych Błotach.
BD.6743.5.39.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
16.04.2024
103
15.04.2024
--------------
15.04.2024
Wojskowe Koło Łowieckie nr 294 Hubertus
działka nr ewid. 43/3 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.80.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
22.04.2024
104
19.04.2024
--------------
19.04.2024
Dominika Gęsikowska
działka nr ewid. 343/7 obręb geodezyjny Jeleńcz, gmina Kęsowo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2,7 m3
BD.6743.3.24.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2024
105
19.04.2024
--------------
19.04.2024
Andrzej Gęsikowski
działka nr ewid. 343/5 obręb geodezyjny Jeleńcz, gmina Kęsowo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2,7 m3
BD.6743.3.25.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.04.2024
106
19.04.2024
--------------
19.04.2024
Hanna i Czesław Szatkowscy
działka nr ewid. 421 obręb geodezyjny Kęsowo, gmina Kęsowo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2,7 m3
BD.6743.3.26.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.04.2024
107
19.04.2024
--------------
19.04.2024
Henryk Papierowski
działka nr ewid. 27/6 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.1.83.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
10.05.2024
108
22.04.2024
--------------
22.04.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działka nr ewid. 377, 393/3 obręb geodezyjny Klocek, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 393/3 w Barłogach.
BD.6743.6.44.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.04.2024
109
22.04.2024
--------------
22.04.2024
Krzysztof Kaczmarek
działka nr ewid. 115/5 obręb geodezyjny Stary Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.84.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.04.2024
110
22.04.2024
--------------
23.04.2024
Janusz Kutowski
działka nr ewid. 28/35 obręb geodezyjny Brzeźno, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.5.40.2024


111
24.04.2024
--------------
24.04.2024
Iwona i Bogdan Gabeńscy
działka nr ewid. 443/11 obręb geodezyjny Bysław, gmina Lubiewo. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2,7 m3
BD.6743.4.39.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
08.05.2024
112
25.04.2024
--------------
25.04.2024
Joanna Rogowska
działka nr ewid. 1083/4 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.86.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2024
113
25.04.2024
--------------
25.04.2024
Sławomir Żak
działka nr ewid. 1083/5 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.87.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2024
114
25.04.2024
--------------
25.04.2024
Maciej Klunder
działka nr ewid. 1009/9 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.6.49.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
29.04.2024
115
25.04.2024
--------------
25.04.2024
Tomasz Szumacher
działka nr ewid. 57/6 obręb geodezyjny Linówek, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.5.42.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2024
116
25.04.2024
--------------
25.04.2024
Joanna Bielińska
działka nr ewid. 112/20 obręb geodezyjny Śliwice, gmina Śliwice. Budynek mieszkalny jednorodzinny.
BD.6743.5.43.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
15.05.2024
117
29.04.2024
--------------
29.04.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 959, 1118 obręb geodezyjny Raciąż, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 184/5 w Raciążu.
BD.6743.6.50.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
02.05.2024
118
29.04.2024
--------------
29.04.2024
Krzysztof Andruszkiewicz
działka nr ewid. 153/38 obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku gospodarczego instalacji gazu oraz budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym na gaz o poj. 2,7 m3
BD.6743.6.51.2024
Inwestor wycofał zgłoszenie w dniu 30.04.2024
--------
119
29.04.2024
--------------
29.04.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 538/2, 538/7, 1930/15 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działek nr ewid. 538/2 i 538/7 w miejscowości Kruszka. 
BD.6743.1.88.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
02.05.2024
120
02.05.2024
--------------
02.05.2024
Ewa i Łukasz Brzezińscydziałka nr ewid. 47 obręb geodezyjny Legbąd, gmina Tuchola. Budynek mieszkalny jednorodzinny z wbudowanym garażem.
BD.6743.6.53.2024
--------art. 29    
ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane
121
06.05.2024
--------------
06.05.2024
Teresa, Jacek Leszczyńscy
działka nr ewid. 124/1 obręb geodezyjny Nowy Sumin, gmina Cekcyn. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazu.
BD.6743.1.90.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2024
122
08.05.2024
--------------
08.05.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 240, 226, 251/1, 251/4 obręb geodezyjny Iwiec, gmina Cekcyn. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 227 w Iwcu. 
BD.6743.1.91.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
14.05.2024
123
09.05.2024
--------------
09.05.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 2374/6, 2376/7 obręb geodezyjny Tuchola miasto, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 2376/7 w m. Tuchola, ul. Warszawska. 
BD.6743.6.56.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
20.05.2024
124
13.05.2024
--------------
13.05.2024
Halina Hoppedziałki nr ewid. 1008/4, 1008/16 w m. Przy Szosie Bydgoskiej 9A, obręb geodezyjny Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.6.57.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
16.05.2024
125
13.05.2024
--------------
13.05.2024
Teresa Porębska
działka nr ewid. 2458 ul. Sienkiewicza 17B Tuchola, gmina Tuchola. Instalowanie wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej.
BD.6743.6.58.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
16.05.2024
126
16.05.2024
--------------
16.05.2024
Gmina Cekcyn
działki nr ewid. 643, 540/40, 556/16, 682/10 obręb geodezyjny Cekcyn, gmina Cekcyn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłoczniami ścieków oraz ich zasilaniem elektroenergetycznym oraz oświetleniem w miejscowości Kruszka.
BD.6743.1.97.2024


127
20.05.2024
--------------
20.05.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 119/3 i 120/7 obręb geodezyjny Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 124/6 w Okoninach Nadjeziornych 
BD.6743.5.46.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.05.2024
128
20.05.2024
--------------
20.05.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 137, 285, 284/11, 284/2, 283/11 obręb geodezyjny Piastoszyn, gmina Kęsowo. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 284/11 w Piastoszynie. 
BD.6743.3.31.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
28.05.2024
129
20.05.2024
--------------
20.05.2024
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 66/4 i 108/2 obręb geodezyjny Lisiny, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego
BD.6743.5.48.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.05.2024
130
20.05.2024
--------------
20.05.2024
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 69/4 i 108/6 obręb geodezyjny Rosochatka, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego
BD.6743.5.47.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.05.2024
131
20.05.2024
--------------
20.05.2024
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 85, 108/2, 119/3 obręb geodezyjny Lisiny, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego
BD.6743.5.49.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.05.2024
132
20.05.2024
--------------
20.05.2024
Enea Oświetlenie
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 212/4 i 230/1 obręb geodezyjny Laski, gmina Śliwice. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego
BD.6743.5.50.2024
--------Nie wniesiono sprzeciwu
24.05.2024
133
20.05.2024
--------------
20.05.2024
Enea Operator
Sp. z o.o.
działki nr ewid. 3180/1, 3270, 3264/2, 1791/1, 1774/2, 1773/1 obręb geodezyjny miasto Tuchola, gmina Tuchola. Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania działki nr ewid. 1775/3 przy ulicy Piszczek w Tucholi. 
BD.6743.6.60.2024


134
29.05.2024
--------------
29.05.2024
Małgorzata i Michał Rompalscy
działki nr ewid. 573/18, 573/20 obręb geodezyjny Bladowo, gmina Tuchola. Rozbudowa siec wodociągowej.
BD.6743.6.62.2024


metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (3 stycznia 2024)
Opublikował: Maciej Śmieszek (3 stycznia 2024, 07:48:18)

Ostatnia zmiana: Maciej Śmieszek (29 maja 2024, 09:03:44)
Zmieniono: aktualizacja - dodano pozycje nr 134

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 833