1


Protokół nr 1/2010
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 10 grudnia 2010 r.
 
Obecni: Wojciech Kociński, Jerzy Kowalik, Damian Kożuch, Andrzej Pruszak, Anna Ziegler.
 
Komisja na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu zebrała się w celu ukonstytuowania.
Radny Wojciech Kociński zgłosił kandydaturę Pani Anny Ziegler na Przewodniczącą Komisji. Radna Anna Ziegler wyraziła zgodę na kandydowanie.
Komisja wybrała na Przewodniczącą Komisji Panią Annę Ziegler (5-0-0).
 
Radny Wojciech Kociński zgłosił kandydaturę Pana Jerzego Kowalika na Wiceprzewodniczącego Komisji. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Komisja wybrała na Wiceprzewodniczącego Komisji Pana Jerzego Kowalika (4-0-1).
Przewodnicząca Komisji zaproponowała na Sekretarza Komisji Pana Wojciecha Kocińskiego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Komisja wybrała na Sekretarza Komisji Pana Wojciecha Kocińskiego (5-0-0).

Przewodniczący Komisji na sesji poinformuje Radę o dokonanym wyborze.
 
Na posiedzenie Komisji przybył Przewodniczący Rady Pan Michał Mróz.
p. M. Mróz – chciałbym przedstawić Państwu projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego. Wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny ulegają zaokrągleniu w stosunku do Starosty III kadencji do pełnych setek i tak wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5.600 zł, a maksymalne możliwe wynosi 5.900, dodatek funkcyjny maksymalny 1.900 i taki proponuję. Dodatek stażowy wynika ze stażu pracy i wynosi 20%, a dodatek specjalny może wynosić od 20% do 40% i poprzedni Starosta miał 20% i proponuję utrzymanie tego dodatku na tym poziomie. W związku z powyższym wynagrodzenie Starosty Tucholskiego będzie wynosiło łącznie 10.120,00 zł.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego (5-0-0).
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
 
Na tym zakończono protokół.
 
Protokołowała:                                                                               Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Puczyńska                                                                             Anna Ziegler
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Puczyńska (10 grudnia 2010)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 lutego 2011, 13:32:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1915