Protokół Nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 27 listopada 2012 r.


Protokół nr 20/2012
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
które odbyło się 27 listopada 2012 r.
 
Obecni według listy obecności oraz p. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu, p. Wojciech Kociński – członek Zarządu Powiatu, p. Urszula Piotrowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, p. Regina Wrębel – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, p. Renata Gramowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, p. Mariola Pawelska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Śliwicach, p. Jerzy Kornaś – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, p. Tomasz  Okrzyński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, p. Witold Smoczyk – Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, p. Jarosław Słoma – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Nauczycieli.
 
Posiedzeniu przewodniczyła pani Anna Ziegler – Przewodnicząca Komisji.
 
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji.
 
Tematyka posiedzenia:
  1. Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.
  2. Analiza projektu budżetu na rok 2013 i wypracowanie opinii w działach 801, 854, 921, 926.
  3. Analiza materiałów sesyjnych i sprawy bieżące.
 
Komisja ustaliła, że rozpocznie posiedzenie od punktu 2.
 
Ad. 2.
p. Przewodnicząca – na wstępie przedstawiła pismo pracowników NZOZ Szpital Tucholski.
p. W. Kociński – zauważył, że większość argumentów nie jest prawdziwa i trudno się nad nimi pochylić.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że Powiat jest przed korektą subwencji oświatowej. W ubiegłym roku była ona ścięta o 2,5 mln złotych. Jeżeli na przyszły rok będzie takie ścięcie to z budżetów szkół jeszcze ubędzie środków. Boi się czarnego scenariusza tego roku. Wygląda na to, że Powiat chce trochę zaoszczędzić, aby mieć środki na spłatę kredytów. Poczyniono inwestycje w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Licealnych i Technicznych. W ZSLiT powstała sala sportowa i został zakupiony autobus.
p. J. Kornaś – autobus został kupiony za środki ze sprzedaży starego autobusu, 80.000 zł z budżetu Powiatu i 20.000 zł z rady rodziców.
p. Przewodnicząca – jeżeli z tej subwencji będzie w stanie coś chwycić i spłacić kredyty to będzie dobrze. W budżecie są rzeczy, których ruszyć nie wolno. Musi być na wynagrodzenia i na media. Dyrektorzy otrzymali układ wykonawczy swoich budżetów. Poprosiła, aby każdy z nich w dwóch zdaniach wypowiedział się jak widzi ten budżet. Nie chce powtórki z roku poprzedniego, że będą niedoszacowane paragrafy. Jeżeli takie niedoszacowanie jest to można to zaznaczyć. Dużo zależy od tego jaki będzie nabór,  ale to dotyczy tylko 4 miesięcy, więc to niewiele zmieni.
p. J. Kowalik – chciałby się odnieść do subwencji i do tego, że inwestycje spowodowały zapaść.
p. W. Kociński – zauważył, że Pani Przewodnicząca powiedziała tylko, że były wykonywane inwestycje w oświacie.
p. J. Kowalik – przygotował sobie informację jak od 2006 r. wyglądały subwencje. W ciągu tych 5 lat na subwencji zaoszczędzono 9 milionów złotych. W tym czasie były wykonywane inwestycje: hala w ZSLiT, termomodernizacja ZSO, zakup autobusu.
p. W. Kociński – zauważył, że w tym okresie został też wykonany Orlik i dołożone środki na halę przy OSiR.
p. J. Kowalik – hala OSiR nie do końca się w tym mieści. Oświata długów nie ma. Pożyczka była wzięta też na oświatę, ale była nadwyżka 9 milionów złotych, które zagospodarowano na inne rzeczy. Ta liczba mówi o tym, że oświata nic nie musi oddawać.
p. A. Pruszak - Kolega wspomniał o latach 2006- 2011. Powiaty istnieją od 12 lat. Powiat dokładał do oświaty z subwencji drogowej. Trzeba raz tak raz tak.
p. Przewodnicząca – wydaje się, że Powiat dokładał do oświaty. Nie była radną więc nie wie o wszystkim. W tych wyliczonych 9 milionach była też planowana Szkoła Wyższa, realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, kiedyś też Muzeum. To jest subwencja i  nie ma konieczności wykorzystania na określony cel.
p. J. Kowalik – nie chce, aby była informacja, że przez inwestycje oświatowe są teraz problemy.
p. R. Gramowska – dodała, że w 2006 roku była również robiona Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
p. W. Kociński - zamiast się cieszyć, próbuje się nie wiadomo co udowodnić. Powstała hala w ZSLiT, Orlik – to bardzo ważne inwestycje. ZSO po termomodernizacji jest chyba najładniejszą szkołą. Hala sportowa przy stadionie - był pierwszy, który mówił,  żeby dołożyć pieniądze. To była potrzeba. Nie rozumie argumentacji Pana radnego. Cześć inwestycji została skredytowana przez Zarząd.
p. J. Kowalik – stwierdził, że te 9 milionów złotych doskonale się komponują z tymi inwestycjami i za to było to zrobione.
p. Przewodnicząca - to pismo mówi o rzeczach nieprawdziwych. Oświata nie może być teraz odpowiedzialna za sytuację.
p. W. Kociński – w piśmie mówi się, że dotowana jest Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. To są jednak pieniądze na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tu jest dużo rzeczy, które mogą skłócić środowisko.
p. Przewodnicząca – poprosiła dyrektorów o wypowiedzi na temat swoich budżetów.
p. U. Piotrowska – dzisiaj odbyła się rada pedagogiczna, która opiniowała budżet. Opinia rady jest pozytywna, rozumiejąc trudna sytuację powiatu. Rada podniosła problem niewielkich środków na pomoce naukowe. Sama też analizowała budżet i jest on do przeżycia.
p. J. Kowalik – zapytał o wynagrodzenia pracowników. Różnica wykonania do planu jest około 160 tysięcy złotych mniej. To są 3 etaty.
p. U. Piotrowska – będzie miała na pewno jeden oddział mniej. W związku z tym będzie mniej godzin. Może być taka sytuacja jak na wiosnę, że będzie musiała wypowiedzieć warunki pracy.
p. Skarbnik – zauważyła, że przy projektowaniu budżetu podaje się kwotę z nadwyżką, bo Skarbnik zawsze zetnie.
p. R. Wrębel – poinformowała, że wczoraj odbyła się rada pedagogiczna. Opinia jest pozytywna. Jednak zwrócono uwagę na paragraf dotyczący zakupu pomocy dydaktycznych. Wchodzą nowe zadania zgodnie z nową podstawą programową i nowa formuła matur. Zauważyła, że należy tu mówić o zabezpieczeniu minimalnych potrzeb na przeżycie. Trudno też przewidzieć wszystkie koszty.
p. T. Okrzyński – z tego co jest trzeba przeżyć. To, co chciałby mieć to jest niemożliwe. Obawy ma jeżeli chodzi o płace, ale Pani Skarbnik mówi, że wystarczy. Na wydatki rzeczowe musi starczyć, ale płace trudno przeliczyć.
p. R. Gramowska - jednostka jest mała. Budżet trudny, energia jest zaplanowana na poziomie tego roku. Jeżeli nie wzrośnie cena to wystarczy.
p. T. Okrzyński – ma powstać przedszkole specjalne. Jest kwestia, aby podpisać  umowy z gminami i szukać tam dzieci.
p. W. Smoczyk – stwierdził, że jest to budżet przetrwania. Jak zima będzie podobna jak w zeszłym roku i paliwo nie wzrośnie ponad 6 zł to uda się przetrwać. Ważne jest kształcenie praktyczne i na to środki są potrzebne. Jednak myśli że da radę.
p. M. Pawelska – w jej szkole odpadają opłaty za media i energię. Jest tylko kwestia płac. Jeżeli będzie taki poziom zatrudnienia jak obecnie to się powinno spiąć.
p. J. Kornaś - nie wiadomo jaki będzie nabór po pierwszym półroczu, kształt internatu. Może być też niedomiar w płacach. Są trochę niedoszacowane paragrafy na pomoce dydaktyczne, szczególnie w kształceniu zawodowym  w myśl nowej podstawy programowej. Autobus nie jest wykorzystywany efektywnie. Rozważa możliwość sprzedaży lub zamiany na coś mniejszego. Kiedy zmieniali autobus zamierzał kupić mały autobus, ale koszt większego był mniejszy niż cena autokaru do 30 miejsc. W związku z tym zdecydowali o zakupie tego większego. Na tą chwilę będzie to trudny budżet ale będą się starać w nim zmieścić.
p. J. Słoma – reprezentuje bardzo małą jednostkę. Budżet jest w takiej wielkości, która zapewnia realizację zadań statutowych.
p. Skarbnik – poinformowała, że Pan radny Kowalik na sesji w piątek pytał o wynagrodzenia,  czy są jakieś oszczędności itd. Wczoraj przygotowała analizę. Poinformowała, że w zeszłym roku pracownicy otrzymali nagrody w wysokości 500 zł. W 2012 roku nie było żadnych nagród. Program naprawczy zakłada zaniechanie podwyżek do 2015 r. Średnie wynagrodzenie w ZDP wraz z kierownikiem i księgową wynosi 3.238,11 zł. W PCPR średnie wynagrodzenie wyniosło 2.935,70 zł. W Domu Pomocy Społecznej średnie wynagrodzenie pracowników administracji wynosi 2.761,47 zł, a pracowników obsługi 1.937,85 zł. W Domu Dziecka średnie wynagrodzenie pracowników administracji wynosi 2.891,00 zł, pracowników obsługi 1.906,00 zł, pielęgniarki - 2.274,00 zł, pedagoga – 2.676,00 zł, zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela – 4.244,00 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy średnie wynagrodzenie wynosi 3.293,86 zł. W Starostwie średnie wynagrodzenie łącznie z Zarządem, Skarbnikiem, Sekretarzem i naczelnikami wynosi 3.649,04 zł, a średnie wynagrodzenie z wyłączeniem wymienionych wyżej osób – 2.867,21 zł. W oświacie średnie wynagrodzenie kształtuje się następująco:  nauczyciel stażysta – 3.309,32 zł, nauczyciel kontraktowy – 3.581,31 zł, nauczyciel mianowany – 4.237,14 zł, nauczyciel dyplomowany – 5.506,96 zł. Średnie płace administracji i obsługi w jednostkach oświatowych przedstawiają się następująco: ZSLiT: administracja – 2.402,60 zł, obsługa 1.780,30 zł; ZSLiA: administracja – 2.437,33 zł, obsługa – 1.731,43 zł; ZSO: administracja – 2.380,67 zł, obsługa – 1.841,29 zł; SOSW: administracja 2,765,00 zł, obsługa – 1.879,71 zł; PPP: administracja 2.457,00 zł, obsługa – 1.966,15 zł; TCEZ: administracja 3.052,50 zł, obsługa 1.948,46 zł; ZSP Śliwice – 1524,00 zł, PZO łącznie z wynagrodzeniem dyrektora – 3.252,80 zł. 
p. Przewodnicząca – poinformowała, że była na spotkaniu wraz z Panem Kocińskim i Panem Metkowskim z przedstawicielem PKS Bydgoszcz. Na naszym terenie króluje PKS Chojnice. Z Pruszcza zostawili 1 kurs. PKS twierdzi, że nie może uruchomić dodatkowych kursów. Poprosili PKS Bydgoszcz, który byłby w stanie uruchomić kurs jeżeli będzie zagwarantowany zakup biletów miesięcznych. Jeżeli zostanie przedstawiona lista i  uczniowie nabywaliby bilety za pośrednictwem szkół to taki kurs zostanie uruchomiony. Z tego kierunku dojeżdża około 120 osób.
p. Skarbnik – zasugerowała, że można wykorzystać autobus ze szkoły u Pana Kornasia i zatrudnić kierowcę. Może być to dotowane z Ministerstwa.
p. J. Kornaś - jest to nieopłacalne, ale można pomyśleć nad pozyskaniem młodzieży, która korzysta z innych szkół.
p. W. Kociński – na tym spotkaniu rozmawiali około 3 godzin. Pan z PKS podsunął kilka pomysłów, np. taki że bilety miesięczne mogłyby być nabywane w sekretariatach szkół, a w kolejnych miesiącach mogłyby być doładowywane u kierowcy lub przez internet. Bilety mogą być na pięć dni w tygodniu, lub na przykład na 10 dni w miesiącu. Koszt biletu byłby kalkulowany pod daną trasę.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że nie jest to łatwa sprawa, ale można spróbować to wykorzystać. PKS Bydgoszcz jest bardzo elastyczny co do godzin.
p. W. Kociński – dodał, że oni są gotowi nawet dołożyć dwa kursy w sobotę jeżeli będzie kilka kursów tzw. szkolnych.
p. Przewodnicząca – PKS Chojnice zlikwidował kurs, Jantur również likwiduje lub ustawia się pięć minut przed autobusem PKS Bydgoszcz.
p. W. Kociński – w pierwszych rozmowach była mowa o 3 kierunkach: Śliwice, Sępólno i Mąkowarsko. 28 kursów jedzie z Bydgoszczy w kierunku Tucholi ale kończy się w Mąkowarsku.
p. Przewodnicząca – dodała, że kierowcy PKS Bydgoszcz mają zapewnione noclegi w Tucholi i Mąkowarsku. Jest więc możliwy kurs, który np. jedzie rano z Mąkowarska. Tradycja wyboru szkół umarła w związku z brakiem dojazdu. Żeby taki kurs mógł powstać, trzeba wiedzieć ilu uczniów będzie jeździło tym autobusem. PKS ma autobusy od 30 do 50 osób. Połowa miejsc musi być zajęta, aby kurs był opłacalny. Przedstawiciel PKS poinformował też, że jeżeli szkoły zdecydują się na współpracę, to wynajem autokaru np. na wycieczki będzie odbywał się na preferencyjnych warunkach.
p. R. Wrębel – zauważyła, że taka informacja powinna też trafić do gimnazjów. Wtedy dyrektorzy tych szkół mogliby zebrać informacje na temat zainteresowania na przyszły rok.
p. J. Kowalik – można też zastosować w pierwszym roku dofinansowanie do biletów. W kolejnych latach ta młodzież już będzie do tych szkół chodzić. Dużo uczniów z Gminy Kęsowo chodzi do szkół w Chojnicach, bo mają dobry dojazd.
p. Przewodnicząca – Komisja w październiku analizowała raport oświatowy i wypracowała wnioski. Poprosiła o zdanie dyrektorów na temat tych wniosków. Komisja uważa, że największym ratunkiem jest zwiększenie naboru. Poprosiła o współpracę w tym zakresie. Komisja dużo dyskutowała i stwierdziła, że dużo zależy od nauczycieli w gimnazjach.
p. J. Kornaś – zauważył, że w opinii Komisji jest zapis, że kierunki powinny być interesujące. Były prowadzone takie badania w ZSLiT. Od dłuższego czasu myśli się o utworzeniu technikum hotelarskiego. W internacie ma powstać Zakład Aktywności Zawodowej i będzie tam namiastka hotelu. Dzięki temu rozwiązał się problem praktyk bo było bardzo dużo chętnych na ten kierunek. Od 1 września ten kierunek zostanie wdrożony.
p. R. Wrębel – stwierdziła, że wszystko co spowoduje dotarcie do uczniów i rodziców ma sens. Ważne jest tworzenie pozytywnego wizerunku wokół oświaty.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że była z ofertą edukacyjną w Sępólnie. Tam uczniowie mówili, że wiedzą, iż w Tucholi jest dobre technikum informatyczne, ale dojazd jest lepszy do Chojnic, dlatego wybierają Chojnice.
 
Komisja zakończyła dyskusję w tym punkcie i wróci do wypracowania opinii w punkcie 3.
 
Ad. 1.
p. Przewodnicząca – poinformowała, że temat ten zgodnie z planem pracy Komisji został przygotowany przez Pana radnego Jerzego Kowalika.
p. J. Kowalik – poinformował, że do dyrektorów zostały rozesłane trzy tematy. Podczas tworzenia planu pracy Komisji wiadomo było, że będzie nowa podstawa programowa. Poprosił o przemyślenia i opinie dyrektorów.
p. U. Piotrowska – szkoła cały rok przygotowywała się, aby zbudować plany nauczania. Przychyla się do tego, aby mówić o szkole już w gimnazjum. Programy w szkole są napisane i zatwierdzone. Punkt drugi mówi o potrzebach sprzętowych. ZSO ma pewne potrzeby. Konieczne są długofalowe plany związane z modernizacją sprzętu i doposażeniem, aby szkoła nie została w tyle za innymi.
p. J. Kornaś – zauważył, że w tej chwili gimnazja są bardzo wyposażone w sprzęt. Zawsze gdy zmienia się etap nauczania na wyższy, to są oczekiwania, że poziom będzie wyższy.
p. U. Piotrowska – jest mowa o dzienniku elektronicznym, ale do tego potrzebny jest sprzęt. Wszystkie pracownie komputerowe mają powyżej 6 lat. Długofalowo myśląc należy mieć w planach wymianę tych pracowni. Jeżeli chodzi o kadry, to jeśli w liceum nauczyciel nie zachęci uczniów do wyboru poziomu rozszerzonego to będzie ciężko.
p. Przewodnicząca – zapytała, jak wygląda sprawa zajęć przyrody.
p. U. Piotrowska – przyroda ma się składać z 120 godzin dla uczniów, którzy nie wybiorą fizyki, chemii, biologii, geografii. Można realizować wątki tematyczne. W ZSO nauczyciele się podzielili. Jeżeli dziecko jest ukierunkowane i wie co chce zrealizować to jest dobrze.
p. W. Kociński – ma wrażenie, że wszystko jest utrudniane poczynając od podstawówek. Nie ma lekcji w-f w klasach 1-III. Przy wprowadzaniu zmian, trzeba rozmawiać z ludźmi na dole. Zapytał jak w tej chwili wygląda sprawa zajęć wychowania fizycznego w szkołach.
p. J. Słoma – zauważył, że wychowanie fizyczne nie równa się sportowi. W tej chwili mówi się o tym, że przedmiot wychowanie fizyczne ma za zadanie wyuczenie nawyków, zmianę na poziomie świadomości. Idąc na studia i później w dorosłe życie trzeba mieć wyuczone pewne określone postawy. Chodzi o to, aby organizować czas na wypoczynek, rekreację. Sport natomiast to kluby sportowe itp.
p. R. Wrębel – w Ministerstwie Edukacji nie ma specjalisty od sportu. Zmiany w podstawie programowej dotyczą wszystkich klas. Na maturę w różnych klasach uczniowie różnie deklarują wybór przedmiotu. Od września robiona jest już orientacja jak to będzie wyglądało. W kwietniu trzeba będzie zebrać deklaracje od uczniów jaki przedmiot wybierają. Nigdy nie było sytuacji, że nie były ściśle określone ramy. Mogą być przedmioty, których uczniowie w ogóle nie wybiorą. W związku z tym mogą być problemy kadrowe. Wszyscy nauczyciele, którzy mogli, uczestniczyli w szkoleniach. Nie ma autorytetu, do którego można się odnieść w kształceniu zawodowym i wiedzieć, że to co zostało opracowane jest w stu procentach dobre. Są sytuacje, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie potrafi odpowiedzieć na niektóre pytania. Z tym wszystkim wiążą się zakupy sprzętu do realizacji przedmiotów zawodowych. Chodzi tu głównie o pracownie komputerowe. W ZSLiA pracownie mają po 10 lat. Szkoła dysponuje 4 pracowniami, ale to nie wystarczy. W kształceniu zawodowym została zwiększona ilość zajęć praktycznych. Wejdą kolejne zawody, w których część egzaminów musi się odbywać w pracowni komputerowej. Teoretyczna część egzaminów ma się odbywać w formie elektronicznej.
p. W. Kociński – stwierdził, że ktoś wprowadził reformę bez przygotowania.
p. Przewodnicząca – stwierdziła, że wszystkie szkoły mają pracownie nie odpowiadające standardom. Zauważyła, że trzeba zacisnąć pasa, aby mieć środki na wkład własny, w przypadku gdyby pojawiły się fundusze zewnętrzne przeznaczone na te cele.
p. R. Wrębel – dodała, że na egzamin trzeba się wykazać właściwym sprzętem. Należy monitować w tej sprawie, bo jeżeli wchodzą pomysły na realizację zadań, to za tym powinny przyjść do szkoły pieniądze.
p. W. Kociński – stwierdził, że to będzie problem w skali kraju.
p. J. Kowalik – jego zdaniem jest Związek Powiatów Polskich i należy poruszać ten temat.
p. J. Kornaś – jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe, to są dokładne informacje i opisy stanowiska egzaminacyjnego. Czytał te informacje i jest przerażony. Będzie problem, aby przygotować te ośrodki egzaminacyjne. Nie wiadomo, czy szkoła będzie takim ośrodkiem.
p. R. Wrębel – dodała, że uczniowie będą wybierali szkoły, w których będzie wyposażenie takie samo jak na egzaminie.
p. M. Pawelska – Zespół  Szkół w Śliwicach to szkoła wielozawodowa. Zgodnie z rozporządzeniem szkoła musi zapewnić wszystkie stanowiska do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Jedyny wybór to egzaminy przeprowadzane przez pracodawców lub przez Cech Rzemiosł. Szkoła sama nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru. Musi uzyskać zgodę od dyrektorów ośrodków egzaminacyjnych dla uczniów. Od przyszłego roku egzaminy mają przeprowadzać pracodawcy, ale oni nie są skłonni.
p. J. Kornaś – przedmówcy poruszyli właściwie wszystkie kwestie. Dodał, że trzeba zwrócić uwagę, ze kształcenie zawodowe będzie więcej kosztowało osobowo. Jest potrzeba kształcenia w większym wymiarze w formie praktycznej. Uczeń dostanie tyle samo, ale godzin nauczycielskich będzie więcej. Sygnalizował, aby te wątpliwości przekazać do Ministerstwa z wnioskiem o zwiększenie subwencji lub inne zapewnienie. Powinno być tak, że wszędzie będzie taki sam standard wymagań. Niestety praktyka jest inna.
p. J. Słoma – poinformował, że zaraz po sporządzeniu planu pracy na rok nastąpiła zmiana, bo z pięciu osób zostały trzy. Od stycznia do września PODN przeszkolił 1390 osób podczas 248 godzin szkoleń. W każdej gminie była pomoc psychologiczno – pedagogiczna w związku z nową podstawą programową. Nie jest to twór niepotrzebny. Prowadzone są rozmowy z gminami spoza terenu Powiatu. Były już dwa szkolenia w Osiu. Powołanie tej placówki przed rokiem, to był strzał w dziesiątkę.
p. J. Kowalik – zapytał o siedzibę Ośrodka. Mieściła się ona w internacie ZSLiT. Zapytał jak to wygląda w trakcie remontu internatu i czy Zarząd bierze pod uwagę siedzibę.
p. W. Kociński – poinformował, że była umowa, iż po urlopie Pana Słomy będą rozmowy na temat siedziby. Nie było dalszego ciągu rozmów, bo nie było wizyty w tej sprawie. Sprawę trzeba rozwiązać i na pewno będzie rozwiązana.
p. J. Słoma – był nieobecny przez dłuższy czas, a teraz planuje jeszcze wykorzystać urlop.
p. J. Kowalik – widzi, że placówka się rozwija. Był jej zwolennikiem. Brakuje tylko środków unijnych na ten cel.
p. J. Słoma – poinformował, że przygotował wniosek o dofinansowanie, który nie został zaakceptowany z powodu formalnego. Przyjmuje to jako osobistą porażkę. Szkoły otrzymały możliwość podnoszenia umiejętności matematycznych, bo powiat nie wygląda dobrze z matematyki.
p. J. Kornaś – zauważył, że matematyka to dobry pomysł, bo od tego zależy zdanie matury.
 
Radni nie mieli dalszych uwag, dlatego Pani Przewodnicząca zamknęła ten punkt posiedzenia.
 
Ad. 3.
Komisja w wyniku głosowania 5 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących przyjęła protokół z 19 posiedzenia Komisji.
 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie opinię w sprawie projektu budżetu Powiatu Tucholskiego na 2013 r. Komisja pozytywnie odniosła się do projektu budżetu przy 4 głosach za, i 1 głosie przeciwnym.
 
p. J. Kowalik – poinformował, że głosuje przeciw, bo z opinii dyrektorów wynika, że pewnie wyjścia nie mieli, więc to przyjęli. Jest to budżet przetrwania, który nie da rozwoju. Jeżeli subwencja spadnie jeszcze to będzie problem. 1.674.000 zł zabiera się z subwencji oświatowej. Rozumie oszczędzanie, ale 1.600.000 zł to dużo. Wszystkie paragrafy oprócz energii i wynagrodzeń są wyzerowane. Przy tym budżecie trudno będzie zrealizować wszystkie zadania, a uczeń jest kluczową sprawą.
p. Przewodnicząca – zauważyła, że podała sposób na zwiększenie liczby uczniów. Poprosiła, aby Pan radny podał swój sposób.
p. J. Kowalik – stwierdził, że dyrektorzy mówili o wysokim standardzie w gimnazjach. Jeżeli taki uczeń z gimnazjum przyjdzie i zobaczy sześcioletni sprzęt, to nie przyjdzie do takiej szkoły. Mechanik nie może też uczyć się na starym sprzęcie, bo nie tędy droga. Należy obserwować programy unijne, które pozwoliłyby na sfinansowanie sprzętu.
p. Przewodnicząca – na dzień dzisiejszy nie ma żadnych projektów unijnych na pracownie komputerowe.
p. J. Kowalik – szkoły dotrwają do egzaminów, ale nie wiadomo co dalej. Był na spotkaniu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, gdzie mówiono jakie są potrzeby do laboratorium. Bardzo czarno to widzi.
 
Komisja wypracowała opinię następującej treści: Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na posiedzeniu w dniu 27 listopada br.  po przeanalizowaniu budżetu w działach 801 –Oświata i wychowanie, 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 – Kultura fizyczna i sport wyraziła opinię pozytywną.
W spotkaniu Komisji brali udział dyrektorzy wszystkich szkół prowadzonych przez Powiat oraz dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wszystkie te osoby stwierdziły, iż jest to budżet przetrwania, nie gwarantujący rozwoju szkół, chociażby w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych, koniecznych do realizacji nowej podstawy programowej.
Środki związane z zakupem materiałów i wyposażenia zostały również ograniczone do minimum.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport planuje się środki w wysokości 18.000 zł, co stanowi 26,41 % wykonania roku poprzedniego.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan na rok 2013 to kwota 142.655 zł, czyli 46,76 % planowanego wykonania roku 2012.
Kwoty te nie wzbudzają zadowolenia członków Komisji, ale rozumiejąc trudną sytuację Powiatu mamy nadzieję na realizację zadań wynikających z zakresu omawianych działów w minimalnym stopniu.
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2012 r.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:                                                                        Przewodnicząca Komisji
 
Elżbieta Damasiewicz                                                                       Anna Ziegler

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Damasiewicz (27 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (4 stycznia 2013, 12:18:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1558