XXVI sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXVI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 13 kwietnia 2005 r.

Radny Andrzej Pruszak 
- zgłosił, że podczas ostatniej sesji Rady Gminy Śliwice Radni wnioskowali o odkrzaczenie drogi między Lińskiem, a Śliwicami. Po wyciętych drzewach pozostały tam krzaki, które należy usunąć;
- radni wnioskują także o zalepienie dziur na drogach po zimie. W samych Śliwicach jest ich bardzo dużo. Wydaje się, że nie wystarczy już nawet zwykłe łatanie dziur. Należałoby do sprawy podejść kompleksowo i położyć nowy dywanik,  chociażby poprzez samą wieś;
Radny Henryk Krzywański:
- jest świadomy odpowiedzialności miasta za wygląd, czystość i estetykę. W związku z tym przeprowadził rozmowę z Panem Burmistrzem. Dotyczyła ona ulicy Karasiewicza w Tucholi, która przedstawia się swoim wyglądem tragicznie.  Prosi o wystąpienie w celu przedstawienia zakresu działań jakie zamierza podjąć Pan Burmistrz w zakresie lewej strony tej ulicy począwszy od ulicy Świeckiej, do Gminnej Spółdzielni, a zwłaszcza byłe PBK. W całym mieście założony jest monitoring. Na tej ulicy kamery skierowane są na obiekt byłej dyskoteki "U Prezesa". To co obecnie dzieje się na tym placu jest nie do opisania. Obiekt ten przynosi ujmę miastu. Znajduje się on w gestii komornika, ale chyba Burmistrz mam jakiś wpływ na to, co się tam dzieje. Nie ma chyba takiego miejsca w Tucholi jak to. Tym bardziej, że ten budynek znajduje się przed ładnymi obiektami Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Może wystąpienie Zarządu Powiatu zobliguje Burmistrza do podjęcia działań. A może Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zająłby się tym tematem;
Radny Michał Mróz:
- można to potraktować też jako interpelację w kontekście interpelacji Radnego Andrzeja Pruszaka. Kwestia dróg powiatowych i dziur po zimie dotyczy całego powiatu. To nie tylko jest problem Gminy Śliwice. Dotyczy on także i innych gmina naszego powiatu;
Radna Zyta Kolczyk:
- interpelacja dotycząca placu, takiego małego parkingu, który znajduje się w miejscu gdzie było kino w Tucholi. Korzysta czasami z tego parkingu. Od ubiegłego roku, mniej więcej od miesiąca października, przy wjeździe na ten parking jest dziura. Mniej więcej półmetrowa. Nikt tego nie widzi, nikt tego nie naprawia. Wnosi interpelację w tej sprawie, żeby to naprawiać w najbliższym czasie.

Radna Teresa Cherek-Kanabaj:
- temat ten poruszała na posiedzeniu Komisji. Mieszkańcy Gminy Śliwice pytają kiedy mogą liczyć na remonty dróg w Gminie Śliwice. Spowodowane jest to tym, że Powiat Świecki obejmujący Gminę Osie, sąsiadującą z nasza gminą dokonał już takiego remontu. Mieszkańcy pytają dlaczego tam był wykonany remont, a dlaczego nie tutaj. Tłumaczy, że chodzi o środki finansowe, ale to ludzi nie zadawala. Po prostu chcą, żeby te drogi były wyremontowane. Dziur w nich jest mnóstwo. Szczególnie sama wieś Śliwice jest tragiczna, a poza tym cały teren Gminy gdzie są drogi powiatowe też nie wygląda najlepiej;
Radny Zbigniew Grugel
- interpelacja dotyczy miejscowości Biała. W tej miejscowości z jednej i drugiej strony mostu nastąpiło takie jakby załamanie przed mostem. Zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, nawet dla pojazdów jeżdżących z małą prędkością. Tym bardziej, że na moście inną mamy przyczepność niż na drodze. To zjawisko występowało już w roku ubiegłym, ale nie było aż tak groźne;
Radny Tadeusz Zaborowski:
- zapytanie dotyczy sprawy, która podnoszona była już na zebraniach wiejskich. Chodzi o składowanie odpadów przez spółkę Maxim w Małym Mędromierzu, odpadów cebuli. Co z tym faktem się dzieje ? W poniedziałek na zebraniu wiejskim w Małym Mędromierzu dość burzliwie na ten temat się dyskutowało. Wiele przykrych argumentów pod adresem Starostwa padło. Co w tym zakresie zrobiono?
- interpelacja dotyczy usytuowania w miejscowości Bysław większej tablicy informacyjnej dotyczącej drogi w kierunku na Cekcyn. Zgłaszali to mieszkańcy Gminy Cekcyn. Proszą o trochę większą tablice informującą o zjeździe w kierunku Cekcyna dla przejezdnych.
- druga sprawa dotyczy dokończenia interpelacji z poprzedniej sesji pod adresem Zarządu Dróg Powiatowych odnośnie przygotowania harmonogramu likwidacji pni po wyciętych drzewach. Temat ten poruszaliśmy między innymi na Komisji. Po zimie gdzie zostały sfrezowane pobocza te pieńki z 10 cm zwiększyły się do 30 cm i 40 cm. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla pojazdów. 
- w Klonowie  na zebraniu wiejskim negatywnie odniesiono się do znakowania drzew na tej drodze od Szumiacej, aż po Klonowo. Padały różne uwagi. Prosi o wyjaśnienie i celowość, w kontekście wycinek, które miały miejsce gdzie indziej. Tam troszeczkę ten temat również jest uchwycony. Mieszkańcy są zbulwersowani, że taka wycinka w takim zakresie jest przygotowana.
Wiceprzewodniczący Józef Basta:
- mieszkańcy Osiedla Kopernika znów zapytują go co z tym budynkiem na ul. Grodzkiej. Nie bardzo wie co odpowiadać. Pytał ostatnio Pana Rektora Kanennberga. On stwierdził, że czyni starania, żeby to może sprzedać. Prosi o pisemną informację co aktualnie w tej sprawie można powiedzieć.
Radny Jerzy Adamczak
- zwrócił się do Zarządu Powiatu o podjęcie interwencji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich o dokonanie remontu drogi wojewódzkiej przebiegającej przez wieś Wieszczyce.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (13 kwietnia 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (9 maja 2005, 10:57:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2645