Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

XI sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 23 listopada 2007 roku Radna Dorota Gromowska - prosi o naprawę jeszcze w miesiącu listopadzie bądź grudniu 2007 r. drogi powiatowej [...]

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji złożonych podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 25 października 2006 roku Radna Teresa Cherek-Kanabaj - mówiła już kilkakrotnie o wykonaniu przejścia i budowie chodnika przez tory kolejowe w [...]

XXXVII sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 29 września 2006 roku Radny Henryk Krzywański- zapytanie kieruje do Przewodniczącego i Zarządu czy na sesję [...]

XXXVI sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 14 czerwca 2006 roku p. Teresa Cherek-Kanabaj – radna- zdjęto chodnik na ul. Świeckiej w Śliwicach i wszystko stanęło. [...]

XXXV sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXV sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 kwietnia 2006 roku Radny Wojciech Kroplewski - prosił Zarząd, aby zobowiązał Prezesa Spółki OSiR do wstrzymania się, do [...]

XXXIV sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 marca 2006 roku  p. Andrzej Pruszak – radnyProsił, aby Zarząd Powiatu zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa, [...]

XXXIII sesja Rady Powiatu

  Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 stycznia 2006 roku   Pan Andrzej Pruszak:Chciałby złożyć interpelację w imieniu mieszkańców ulicy [...]

XXXII sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 29 grudnia 2005 roku. Radna Felicyta Król – PawelskaRadna otrzymała informację o stanie wykupu działek na drodze Iwiec [...]

XXXI sesja Rady Pwiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 24 listopada 2005 roku   Pan Andrzej Pruszak:Radny chciałby, żeby w przyszłorocznym budżecie zapewnić większą ilość [...]

XXX sesja Rady Powiatu

                                Realizacja interpelacji złożonych podczas XXX sesji [...]

XXIX sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji z XXIX sesji w dniu 15 września 2005 roku.  Pan A. Pruszak:-  Radny chciałby, żeby zwrócić się do Zarządu Melioracji we Włocławku o oczyszczenie rzeki Zwierzynki. Rolnicy z [...]

XXVIII sesja Rady Powiatu

           Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 23 czerwca 2005 roku.   Radny Andrzej Pruszak:- Radny [...]

XXVI sesja Rady Powiatu

  Informacja o sposobie realizacji interpelacji z XXVI-tej sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 13 kwietnia 2005 roku. Radny Andrzej Pruszak - Radny zgłosił, że podczas ostatniej sesji Rady Gminy Śliwice Radni wnioskowali o [...]

XXVII sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji z XXVII-mej sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 28 kwietnia 2005 roku.   Radny Henryk Krzywański: - Zapytanie: jest to nawiązanie do interpelacji z poprzedniej sesji. Co stanęło na [...]

XXV sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji z XXV sesji Rady Powiatu Tucholskiegow dniu 23 lutego 2005 roku   Radny Andrzej Pruszak - w imieniu rolników składa interpelację w sprawie bobrów. W Gminie Śliwice bardzo dużo ich się rozmnożyło i [...]

XXIII sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji złożonych podczas XXIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 grudnia 2004 roku.   Radna Teresa Cherek - Kanabaj - na trasie między Plaskoszem a Miejskim Rowem jest dość dużo wypadków. Jest to [...]

XXIV sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 27 stycznia 2005 roku Radny Henryk Krzywański- Zapytanie dotyczy zdarzeń z dnia 13 stycznia kiedy to na drogach powiat miał [...]

XXII sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 18 listopada 2004 roku. Radny Andrzej Pruszak:- na jakim etapie realizacji jest przejście dla pieszych przez tory w Śliwicach, w [...]

XXI sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XXI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 30 września 2004 roku Radny Jerzy Adamczak:" interpelacja dotyczy naprawy przepustu pod drogą wojewódzką nr 240 w Żalnie. Dwa [...]

XX sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji złożonych podczas XX sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 2 września 2004 roku Radna Anna Ziegler - w gminach naszego powiatu obejmuje się funduszem stypendialnym uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w [...]

XIX sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji złożonych podczas XIX sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 4 sierpnia 2004 roku Radny Michał Mróz:- Interpelacja dotyczy odcinka drogi powiatowej Karczewo-Przyrowa. Tam każdorazowo po większej ulewie nanoszone [...]

XVIII sesja Rady Powiatu

Realizacja interpelacji złożonych podczas XVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 24 czerwca 2004  roku   Radny Henryk Krzywański:- Interpelacja: Radny zapoznał się z opracowaniem Instytutu Rozwoju Miast, pod takim tytułem [...]

XVII sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 29 kwietnia 2004 roku. Radny Zbigniew Grugel:- Radny złożył wniosek o wystąpienie i doprowadzenie do ustawienia na terenie miasta [...]

XVI sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XVI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 25 marca 2004 roku Radny Henryk Krzywański:- zapytanie do pana Starosty. Zbliża się wiosna i lato dlatego pytanie dotyczy wjazdu na [...]

VI sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas VI sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 24 kwietnia 2003 roku.   Radny Ryszard Płoszański:" Interpelacja dotyczy planów co do budynku na ul. Pocztowej 7?. Kto [...]

XV sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas XV sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 lutego 2004 roku.   Radna Anna Ziegler:- W Gazecie Pomorskiej w ramach programu imprez kulturalnych organizowanych w [...]

III sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacjiinterpelacji z III sesji Rady Powiatu Tucholskiegow dniu 30 stycznia 2003 roku Radna Anna Ziegler:- interpelacja dotyczy problemów z rejestracją do Poradni Okulistycznej mieszkańców Gminy Gostycyn; Po [...]

XIV sesja Rady Powiatu

  Informacja o sposobie realizacji interpelacji z XIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 lutego 2004 roku Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta - pierwsza sprawa dotyczy skrzyżowania ulicy Świeckiej i Nowodworskiego, tam [...]

II sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas II sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 12 grudnia 2002 roku. Radny Andrzej Pruszak:" W związku z ukazaniem się w Gazecie Pomorskiej z dnia 9.12.2002 r. artykułu pt.: "Na [...]

XIII sesja Rady Powiatu

Informacja o stopniu realizacji interpelacji zgłoszonych przez radnych podczas XIII-tej sesji Rady Powiatu Radna Anna Ziegler - Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej prosi, aby przygotowano materiał będący odpowiedzią na [...]

XI sesja Rady Powiatu

Informacja o stopniu realizacji interpelacji zgłoszonych przez radnych podczas XI-tej sesji Rady Powiatu Radna Anna Ziegler " w imieniu Komisji Edukacji wnioskuje do Zarządu o uhonorowanie  młodych ludzie działających pod kierunkiem [...]

X sesja Rady Powiatu

Informacja o stopniu realizacji interpelacji zgłoszonych przez radnych podczas X-tej sesji Rady Powiatu Radna Anna Ziegler " czy Poczta Polska kontaktowała się z Zarządem Powiatu w sprawie zamykania placówek pocztowych na terenie naszego [...]

IX sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas IX sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 28 sierpnia 2003 roku.   Radny Andrzej Pruszak:" Radny prosi, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o postawienie [...]

VIII sesja Rady Powiatu

  Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas VIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 26 czerwca 2003 roku.   Radny Wojciech Kroplewski:" W imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki [...]

VII sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas VII sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 23 maja 2003 roku.   Radny Michał Mróz:" Czy wnioski składane na zalesienia są realizowane wedle daty i godziny wpływu?. [...]

V sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas V sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 27 marca 2003 roku   Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski:" Zapytanie Radnego dotyczy obsługi serwera. Odbyła się zmiana [...]

IV sesja Rady Powiatu

Informacja o sposobie realizacji interpelacji złożonych podczas IV sesji Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 27 lutego 2003 roku Radny Andrzej Pruszak:" Radny poinformował, iż z dniem 10 marca br. ma nastąpić całkowite zawieszenie [...]

metryczka