XXVIII sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 czerwca 2005 r.

Radny Andrzej Pruszak
- w związku z tym, że jest członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tucholskiego chciałby się zwrócić z następującym tematem: zwiększają się nam dochody z komunikacji, przybywa pojazdów i ma taką propozycję, aby powiat zakupił jeden samochód dla Komendy Powiatowej Policji, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. W przypadku zakupu przez powiat samochodu  Komenda Wojewódzka Policji przekaże drugi pojazd i bardzo byśmy na tym zyskali.
- chciałby, aby Zarząd zwrócił się do pogotowia lotniczego do Bydgoszczy z zapytaniem czy gmina Śliwice jest objęta też ich działalnością, ponieważ nieraz są problemy z tym, żeby helikopter przyleciał do Śliwic.

Radny Michał Mróz
- chciałby, ażeby Zarząd wniósł zapytanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie możliwości lepszego oznakowania drogi wojewódzkiej łączącej Tucholę z Bydgoszczą. Chodzi tutaj przede wszystkim o ostatnie zdarzenia, które miały miejsce na tej drodze w przeciągu ostatnich miesięcy. Tak się stało, że zginęło na niej 7 osób. Oznakowanie tej drogi w tych bardzo niebezpiecznych miejscach polega na tym, że są znaki ostrzegawcze o niebezpiecznym zakręcie np. "ograniczenie prędkości". Kiedy sprawa została zgłoszona na sesji w Gostycynie przez Radnego to uzyskał on odpowiedź, że to czynnik ludzki decyduje o tym, że jest tyle wypadków. Radny zgadza się z tym, ale uważa że ostrzeżeń nigdy dosyć. W związku z tym chciałby, aby tam był ustawiony na przykład znak o wypadkach i żeby coś w tej mierze zrobiono.


Radna Anna Ziegler
- w związku z oczekiwaniem na decyzję Rady Miejskiej w Tucholi w sprawie gimnazjum powiatowego prosi, aby po sesji , która ma się odbyć  dnia 24.06.2005 r., powiadomić Komisję Edukacji na jakim etapie są prace w tej sprawie, to znaczy jaka była  decyzja Rady Miejskiej.
- Rada Powiatu Tucholskiego otrzymała pismo o zamiarze likwidacji linii kolejowej na trasie Tuchola - Koronowo. Linia ta działa i jeżdżą tam pociągi towarowe. W tym momencie to pismo skierowano do Rady Powiatu Tucholskiego i Radna uważa, że powinniśmy zająć stanowisko w tej sprawie.


Radny Tadeusz Zaborowski
- chciałby przypomnieć sprawę, którą  podnosił w poprzedniej kadencji w sprawie  ustawienia znaku "zakazu postoju i zatrzymywania się" między ulicą Kopernika i Kołłątaja w Tucholi. W poprzedniej kadencji zapewniono, że będą tam częste patrole. Niebezpieczeństwo przy wyjeżdżaniu z ulicy Kołłątaja na ulicę Sępoleńską wzrasta. Z jednej strony jest zakręt, z drugiej strony ustawiane TIRY i duże ciężarowe samochody, że chcąc wjechać na ul. Sępoleńską trzeba prawie wyjechać na środek ulicy. Postawiono tam znak "droga z pierwszeństwem przejazdu" i jadący od Tucholi tam przyśpieszają, bo widzą, że są na drodze z pierwszeństwem. Prosiłby aby to rozpatrzyć odwrotnie.  Mimo kilku lat temat uważa ten temat za nie załatwiony.
- chciałby uzyskać informacje na piśmie odnośnie Domu Pomocy Społecznej, który ma być budowany w Tucholi, harmonogramu konkretnych działań. Uważa, że Zarząd za mało informacji przekazał na ten temat. W związku z tym prosiłby o harmonogram działań w tym zakresie na piśmie.
- chciałby również, żeby Starosta ustosunkował się na piśmie odnośnie szpitala przy ul. Grodzkiej, choć zdaje sobie sprawę, że obiekt ten został przekazany Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem. 


Radny Zbigniew Grugel
- chciałby odnieść się do interpelacji z poprzedniej sesji. Zasygnalizował wtedy problem  niebezpieczeństwa na drodze przed mostem w Białej na Zwierzynce polegający na tym, że tuż przy drodze po obydwu stronach występuje załamanie. Otrzymał niezadowalającą odpowiedź. Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że sytuacja jest  jemu znana, jednocześnie informując, że remont tego mostu przewidziany jest w latach 2004 - 2007. Chciałby powiedzieć, że tam jest realne zagrożenie. Trzeba jakieś działania podjąć albo to zalać i wyrównać, albo chociaż postawić jakiś znak, że jest to niebezpieczne miejsce i nie czekać, aż się tam zdarzą wypadki. Zgłaszając problem prosi o podjęcie konkretnych działań, a nie o informację o znanych wszystkim faktach.

Radny Józef Basta - są to sprawy trudne i dlatego nie oczekuje odpowiedzi na sesji i prosi o odpowiedź na piśmie:
- sprawa pierwsza dotyczy chodnika między starą, a nową remizą w Raciążu. Mieszkańcy od 2004 roku  narzekają na brak 100 metrów bieżących. Były tam roboty melioracyjne, kanalizacyjne itd. Później już się tym nikt nie zajął. Mieszkańcy narzekają, starają się przez swoich delegatów, ale niestety ten odcinek chodnika nie jest zbudowany i pytają kiedy to będzie nareszcie zrobione.
- sprawa druga dotyczy sprawy, którą zgłosił Pan Pruszak. Komenda Powiatowa Policji twierdzi, że jeżeli za 30 tys. złotych starostwo kupi samochód, to komenda wojewódzka przydzieli drugi. Pytanie o stanowisko Starosty czy znajdą się na to pieniądze czy nie.
- problem trzeci dotyczy Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych, które powstało 20 marca tego roku i skupia 28 rodzin. Osoby kierujące stowarzyszeniem narzekają na brak jakiejś konkretnej i sympatycznej współpracy ze starostwem. Chodzi o to, że nie mogą uzyskać informacji ze starostwa o tym co powinni robić, a czego nie, co im się należy itd. i nie mogą uzyskać jakiejś chociażby minimalnej pomocy materialnej. Prośba o odpowiedź dlaczego starostwo jest negatywnie ustosunkowane do tego stowarzyszenia i nie potrafi znaleźć z nim wspólnego języka.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (23 czerwca 2005)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (6 lipca 2005, 12:14:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2482