XXX sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXX sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 października 2005 r.


Radny Andrzej Pruszak:
- na jakim etapie jest sprawa budowy chodnika w Śliwicach, na kiedy planowany jest termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
- na jakim etapie jest sprawa przejścia dla pieszych przez tory w Śliwicach,
- sprawa nowego rozkładu jazdy pociągów w naszym województwie. Były spotkania w Tucholi i w Śliwicach. Były przekazane propozycje, ale do dnia dzisiejszego nie dotarła żadna propozycja, a nowy rozkład wchodzi w grudniu. W Województwie Pomorskim już jest taka informacja, a my nie mamy. Prosi o zwrócenie się w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jeśli informacja dotrze za późno, to już nie będzie można nic zrobić.
 

Radny Wojciech Kroplewski:
- pierwsza interpelacja dotyczy tego, że grupa mieszkańców gminy Śliwice, w tym ekologów, prosiła, aby przekazał Panu Staroście petycję związaną z wycinką drzew przy drodze Lińsk – Śliwice. Treść tej petycji brzmi następująco: ”Mieszkańcy Gminy Śliwice oraz inicjatywa grupy ekologów. Pan Andrzej Wegner Starosta Tucholski. My niżej podpisani wnioskujemy o zachowanie drzew na odcinku drogi 05143 Śliwice – Lińsk i nadanie im praw ochronnych. Sądzimy, że drzewa rosnące przy tej drodze są bardzo stare i każde z nich powinno stać się pomnikiem przyrody.” W załączeniu lista osób popierających tą inicjatywę i jest tam około 40 podpisów. Przy okazji chciałby zwrócić taką swoją osobistą uwagę, bo często jeździ tą drogą, że harmonogram i jakość prac przy tej wycince, a trwa ona już kilka lat i jeden z pasów już jest oczyszczony z drzew, za każdym razem wyglądał to w ten sposób, że wycinano kilka drzew w jednym miejscu, za kilka tygodni w następnym. Zostawiono nie sfrezowane pnie, nie odkrzaczone odcinki drzew. Nie raz było to już poruszane na sesji. Pan Pruszak zgłaszał interpelację. Wycinano, więc krzaki, znów wycięto parę drzew. Potem Radna Cherek upominała się o odkrzaczenie. Pomijając już samą inicjatywę, prace przebiegają w bardzo dziwny sposób, jakby Zarząd Dróg Powiatowych sam do końca nie był zdecydowany czy te drzewa wyciąć, bo prawie cały pas po prawej stronie pozostał. Prosi, żeby przy okazji Pan Dyrektor Poturalski ustosunkował się do samego przebiegu prac. W związku z obecnością na sali inicjatorki tego przedsięwzięcia Pani Genowefy Glaza – Nispel Radny poprosił o udzielenie jej głosu w celu uzupełnienia tej petycji.
W uzupełnieniu Pani Genowefa Glaza - Nispel- jest przedstawicielką mieszkańców Gminy Śliwice, a właściwie ekologiem bardzo znanym. Nie jest to jej pierwsza walka, którą uważa za słuszną. Chciałaby zwrócić uwagę, że zostały wycięte pomniki przyrody, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Borów Tucholskich.  Można było do tej pory zdecydować się na jakieś kompromisowe rozwiązania, na jakieś wysepki, objazdy, żeby ich po prostu nie wyciąć. Jest wycięta ta jedna strona, ale resztka alei jest po prostu bardzo droga. Chciałaby, żeby wziąć to sobie do serca i prosi o pomoc w uratowaniu reszty drzew. Tam w większości są kasztanowce, klony, lipy. Śliwice mają 700 lat i wycięto już prawie wszystkie stare drzewa. W tej chwili, jeżeli zostanie wycięta następna część, to zostanie tam małe lotnisko. Będzie się wjeżdżało do Śliwic z jeszcze większą prędkością. Wszyscy mówili, że aleja jest zagrożeniem, i uważa to my staliśmy się zagrożeniem dla tej alei przez to, że chcieliśmy wjeżdżać do Śliwic w większą prędkością. Przedtem każdy się skarżył, że tą drogę wytnie, bo ona jest niepotrzebna. Wszyscy zwracali uwagę na to, że trzeba zwolnić, ale nie było znaków ostrzegawczych na zwolnienie, na wyhamowanie. W tej chwili wszyscy wpadają do Śliwic z wielką prędkością, mimo że tam pojawił się znak ograniczenia do 60, potem do 40. Zwraca się z wielką prośbą, bo to jest też dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Borów Tucholskich. W Śliwicach też mamy dziedzictwo Borów Tucholskich. Prosi o pomoc w utworzeniu drzewostanu przydrożnego chronionego prawem. Nie wie jak to się będzie później nazywało, ale prosi o pomoc. Uważa, że będzie to naprawdę wizytówka Śliwic. Prosi o pomoc i pojęcie decyzji ochrony, a potem leczenia kasztanowców. Kasztany, obojętnie gdzie by się znajdowały, po prostu chorują. Mówiono, że skoro chorują to trzeba je wyciąć, ale jeżeli zostanie podjęta uchwała, żeby je leczyć, to będzie taka możliwość. Sama nie ma osobowości prawnej, nie ma możliwości walki o kasztanowce. Prosi o podjęcie takiej uchwały, żeby zachować, ochronić, a potem leczyć resztkę alei przydrożnej.
- następna sprawa to droga Czersk – Śliwice. Stan nawierzchni jest fatalny. Wszyscy, którzy jeżdżą ta drogą wiedzą. Przewidziano kapitalny remont, ale do tej pory nic nie zostało zrobione.
- mimo wielokrotnych interpelacji ze strony radnych z Gminy Śliwice, nie oznakowano skrzyżowania drogi gminnej Szlachta – Zielony Dół z drogą Lipowa – Szlachta,
- nie wykonano także studzienki przeciwdeszczowej na ulicy Dworcowej,
- nie zostało odnowione przejście dla pieszych samych Śliwicach.
 
Radna Anna Ziegler:
- pierwsza sprawa dotyczy wypowiedzi Pana Starosty, że może być taka sytuacja, że firmy na naszym terenie nie dadzą rady się z wyrobieniem się w pracach. W związku z tym prosi, w imieniu całej gminy Gostycyn, aby procedurę przetargową na wykonanie tego odcinka drogi rozpocząć jak najszybciej. Jeżeli już została rozpoczęta to ma nadzieję, że zostanie pomyślnie zakończona. Jeżeli już została rozpoczęta to jest to dla Radnej satysfakcjonuje, dlatego że należy to zrobić jak najszybciej, żeby procedura została zakończona.
- druga interpelacja jest spowodowana złożoną interpelacją na sesji Rady Gminy w Gostycynie i dotyczy kursów PKS-u. Rozpoczął się rok szkolny i jest taka sytuacja, że dzieci gremialnie zwalniają się z lekcji ze względu na to, że kursy autobusów są niedostosowane do godzin lekcji. Nie są to pojedyncze przypadki, raczej grupowe. Taka interpelacja padła. Ukazał się artykuł w Tygodniku Tucholskim. Proponuje złożyć do PKS-u taką propozycję, żeby się PKS skonsultował z dyrektorami szkół i w jakiś sposób dostosował. Gdyby to były wypadki sporadyczne to można by na to przymknąć oko, natomiast zwalnianie się codziennie, na pewno zakłóca proces edukacyjny. Prosi o wsparcie w tym zakresie.
 
Radna Felicyta Król – Pawelska:

-chciałaby informację na temat stanu regulacji własności działek przy drodze Iwiec – Wełpin. Wie, że tam prace trwają, na niektórych odcinkach są zakończone. Prosiłaby na piśmie o taki wykaz, jak na dzień dzisiejszy wygląda stan regulacji własności działek przy drodze Iwiec – Wełpin.

 
Radny Zbigniew Grugel:

- chce wrócić do tego wyjazdu orkiestry z Bractwem Kurkowym do Niemiec. Zarówno z odpowiedzi, której Pan Starosta udzielił na sesji, jak i z późniejszej publikacji prasowej wynika takie niepokojące dla Radnego i dla członków tej orkiestry stwierdzenie, że trzeba będzie się zastanowić czy w ogóle ta orkiestra powinna wyjeżdżać itd. Radny chce powiedzieć, że nie zamierzał wszczynać dyskusji prasowej na ten temat. Absolutnie nie to było jego celem. Uważa, że jest to wysoko krzywdzące postawienie sprawy, chyba że ta przytoczona wypowiedź, została źle zrozumiana. Chciałby od Pana Starosty usłyszeć zapewnienie, że z powodu podniesienia tego tematu w tym kształcie, do czego został zobowiązany, nie przyczyni się do tego, że młodzież przestanie wyjeżdżać za granicę, bo i tak te wyjazdy obecnie są w nieporównywalnie mniejszej ilości, niż to było za Dyrektora Muszyńskiego. Prosi Pana Starostę, aby się w tej kwestii jednoznacznie wypowiedział, bo czuje się winny, a to nie było jego celem.
 
Radny Michał Mróz:

- niezbyt dużo udało się zrobić, jeśli chodzi o drogi. Udało się uzyskać środki na drogę Wielka Klonia – Wałdowo, ale nie udało się uzyskać środków na most w Pile. Jest bardzo dużo do zrobienia na drogach w powiecie. Czy jest możliwość, aby realizację inwestycji drogowych np. ten most w Pile czy droga w Lubiewie, lub też inne inwestycje były zaplanowane do realizacji w przyszłym roku ze środków własnych?
 
Radny Jerzy Adamczak:
- chciałby wrócić do sprawy drogi wojewódzkiej, która biegnie przez Wieszczyce. W ubiegłym roku ten temat został wywołany, niestety nie ma inicjatywy gminy w tej kwestii. To jest droga wojewódzka, która łączy dwie drogi powiatowe, natomiast cała inicjatywa w tej kwestii powinna być ze strony gminy, która odpowiada za chodniki, odwodnienie. Byliśmy na sesji Rady Gminy w Kęsowie. Tam takiej inicjatywy czy nawet ochoty na taką inicjatywę nie ma. Jest pat w tej sprawie. Radny myślał, że jakoś się uda ten problem załatwić do końca tej kadencji. Jeżeli teraz nie zostanie to zapisane w projekcie budżetu to nie ma takiej szansy. Prosi Zarząd Powiatu o inicjatywę w tej sprawie. Uważa, że są pewne możliwości. Wynikają one ze współpracy między powiatem, a gminą. Uważa, że należy postawić pewne warunki i spróbować w ten sposób. Jeżeli takiej inicjatywy nie będzie to również nie będzie zapisu w budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 
Radny Ryszard Płoszański:
- sprawa dotyczy kwestii wniosku prezesa szpitala o wzięcie pod uwagę możliwości dofinansowania, którą poruszył Pan Starosta. Chodzi o to, żeby Pan Starosta wypowiedział się, kiedy będzie rozmawiał z prezesem, na kiedy te rozmowy są planowane i czy Pan Starosta będzie miał chęć zaprosić kogoś z komisji, którą Radny reprezentuje, do tych rozmów.
 
Radny Józef Basta:
- chciałbym prosić Zarząd o odpowiedź na pytanie, jakie stanowisko zajmuje w sprawie obwodnicy, o której jest ostatnio bardzo głośno, ponieważ stanowisko Zarządu w tej sprawie jest tu bardzo potrzebne,
- podpisuje się pod petycją, którą zgłosili mieszkańcy Śliwic, odnośnie wycinki drzew przy drodze do Śliwic. Radny nie wyobraża sobie tego odcinka tej drogi bez tych drzew. Rozumie względy bezpieczeństwa, ale to kierowcy powinni uważać jak jeżdżą, a nie powinno być tak, że z tego powodu wycina się aleje, które należą do piękniejszych naszym powiecie, uznanym za Bory Tucholskie.
 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (27 października 2005)
Opublikował: Katarzyna Knieć (3 listopada 2005, 11:43:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2502