XXXIII sesj Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXXIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 stycznia 2006 r.

 
Radny Andrzej Pruszak
- chciałby złożyć interpelację w imieniu mieszkańców ulicy Łobodzkiej. Na tej ulicy jest dużo śniegu. Dzieci i pozostali mieszkańcy chodzą ulicą. Prosi o odśnieżenie jeszcze jakby o szerokość chodnika, żeby było więcej miejsca dla pieszych. Prosi też o to, żeby w przyszłości pomyśleć tam o chodniku.

Radny Henryk Krzywański
- trudno na sesji w Śliwicach nie wspomnieć o karetce. Prosi Pana Starostę o przedstawienie, jakie jest aktualne stanowisko w tej sprawie, a także prosi o wypowiedzenie się na ten temat Pana Wójta.

Radny Józef Basta
- 15 września ubiegłego roku Radny złożył interpelację w sprawie mostu w Raciąskim Młynie. Otrzymał odpowiedź, że Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zobowiązał się, że wyremontuje ten most w tym roku. Radny rozmawiał z Panem Poturalskim w tej sprawie i on potwierdził, że w tym roku będzie to realizowane. Jest to sprawa dosyć pilna i prosi, żeby określić bliżej, który to będzie kwartał.  Jest to bardzo potrzebne tym zakładom, ale i ludziom, którzy przez ten most przechodzą przy tabliczce: „Zakaz przejścia pieszych” i codziennie łamią ten przepis. Pan Poturalski powiedział, że jest to możliwe w II kwartale i Radny prosi o pisemne potwierdzenie tego terminu.
- druga interpelacja dotyczy Tucholskiego Towarzystwa Pszczelarstwa w Tucholi. Zgłosił się do Radnego prezes i inni pszczelarze, którzy proszą uprzejmie władze powiatowe, żeby za te drzewa, które zostały wycięte przy drogach, a które były miododajne, starostwo znalazło parę groszy na zadrzewienie takimi roślinami miododajnymi może inny teren. Oryginał tego pisma Radny przekaże do sekretariatu. Radny proponuje również, aby starostwo zainteresowało się konkursem ogłoszonym na początku bieżącego roku przez Lasy Państwowe, dotyczącym zadrzewień. Może tam by się coś udało zrobić.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (26 stycznia 2006)
Opublikował: Katarzyna Knieć (6 lutego 2006, 11:10:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2791