XXXVII sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXXVII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 września 2006 r.


Radny Henryk Krzywański
- zapytanie kieruje do Przewodniczącego i Zarządu czy na sesję październikową przewidywany jest tzw. bilans zamknięcia. W planie na rok obecny na listopad jest przewidziany temat „Programy realizowane w ramach strategii rozwoju Powiatu”. Nie wie czy to jest tak nazwane, czy w tym mieści się realizacja całości zadań, które przez cztery lata były realizowane. Dla historii trzeba takiego bilansu zamknięcia dokonać. W tym również byłoby sprawozdanie z realizacji programu wyborczego.


Radny Ryszard Płoszański 
-  w związku z tematem, który pan Grugel wprowadził na dzisiejszą sesję prośbę do Zarządu, aby przedstawić ekonomiczne skutki przejęcia Technikum Leśnego przez ministerstwo, jak będzie to skutkować dla budżetu szkolnictwa. Należy uwzględnić też poczynione inwestycje i kto będzie spłacał te poczynione inwestycje. 
- ma dziwne odczucie, że osoby, które mają uczestniczyć w przygotowaniu umowy porozumienia ograniczają nasz wpływ na temat umowy porozumienia i nie dają możliwości poznania zasad. Uważa, że jest to umowa, która wymagałaby zapoznania radnych i podjęcia decyzji odnośnie tej umowy przez radnych. To wymaga rozszerzania wiedzy i interpelacji, aby nie ograniczać tego składu.


Radna Małgorzata Oller 
- sprawa dotyczy rady nadzorczej spółki Szpital Tucholski. W materiałach sesyjnych Rady Miejskiej została zawarta informacja o zmniejszeniu ilości członków rady nadzorczej. Z informacji uzyskanej od przedstawiciela Gminy Tuchola wiadomo, że skład rady nadzorczej został zmniejszony na wniosek dyrektora szpitala z uzasadnieniem ekonomicznym. Czy w obecnej sytuacji, budowy czy rozbudowy szpitala jest to celowe, że skład rady został zmniejszony ? Efekt jest taki, że na dzień dzisiejszy w radzie nadzorczej nie ma przedstawiciela Gminy Tuchola, czyli największej gminy, na terenie której szpital się znajduje. Pytanie jest kierowane do Zarządu Powiatu, który pełni rolę właściciela większościowego. Wiadomo, że rada nadzorcza to organ kontrolny, przedłużone ramię właściciela.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (29 września 2006)
Opublikował: Katarzyna Puczyńska (6 października 2006, 10:26:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2726