IV sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas IV sesji Rady Powiatu, która odbyła sie 27 lutego 2003 r.

Radny Andrzej Pruszak
- z dniem 10 marca 2003 r. ma nastąpić całkowite zawieszenie połączeń kolejowych na linii 215 Laskowice - Czersk i na linii 201 Wierzchucin - Kościerzyna. W przypadku linii 215 Laskowice - Śliwice zostaną podstawione przez PKP dwa autobusy. W przypadku linii 201 nic nie zostanie podstawione bo brak tam dróg, nawet gruntowych, równoległych do linii kolejowych. Zostanie również wycofana część pociągów na linii 208 - Tuchola - Bydgoszcz. Te pociągi uniemożliwią dojazd i powrót do pracy w Bydgoszczy. Będzie to między innymi ostatni pociąg z Bydgoszczy do Tucholi. To jest powrót z drugiej zmiany. To na pewno będzie skutkować zwiększeniem bezrobocia. Prosi Zarząd, aby pilnie zajął się tą sprawą;

Radna Felicyta Król - Pawelska
- Gmina Cekcyn otrzymała pismo sygnowane przez pana Naczelnika Przybysza, w którym przesyła wstępne propozycje do kryteriów podziału jednoprocentowej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z prośbą o zaopiniowanie. Czyje to są propozycje, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi ? Zasady wydatkowania jednoprocentowej rezerwy określa Ministerstwo;
- na Komisjach stałych pan Naczelnik przedstawiał takie rzetelne i logiczne rozliczenie przydziału subwencji oświatowej zgodnie z algorytmem dla poszczególnych placówek, co uwidoczniło takie rażące dysproporcje w przedziałach. To zahacza o dyskryminację niektórych placówek. Rozumie, że przeliczenie tej subwencji jest takim sygnałem, orientacyjną kwotą, którą dana placówka powinna otrzymać. Na pewno są różne uwarunkowania w różnych placówkach specyficzne. Jakie odzwierciedlenie w budżetach poszczególnych placówek będą miały te obliczenia, kiedy ewentualnie będzie jakaś korekta budżetu i jakie kryteria będą przyjęte w przypadku konieczności dokładania do tej działki ?

Radny Michał Mróz
- zapytał co z wieloletnimi planami drogowymi. Ten wieloletni plan przewidywał realizację, bodajże w 2003 r. poszerzenia drogi Wałdowo - Wielka Klonia. Została również wykonana ekspertyza na most w miejscowości Piła - Młyn. Ta ekspertyza kosztowała pewne pieniążki. Ona coś tam zawierała. Zapytał co z tym fantem jest planowane w dalszej perspektywie;
- nawiązał do zebrań wiejskich, które odbywały się w Gminie Gostycyn w miesiącu lutym. Tam była podnoszona przede wszystkim sprawa specjalistyki w Gminie Gostycyn. Rada Gminy przyznała środki w 2003 r. w zakresie specjalistyki. Tam chodziło o takie podstawowe specjalizacje: okulistykę, dermatologię oraz laryngologię. Jednak podnoszone przez mieszkańców były również sprawy innych specjalistów. Między innymi chodziło o neumonologa. Jest to specjalista chorób płuc, który funkcjonował w 2002 r. a w tej chwili tego nie ma. Tu nie chodzi tylko o tą specjalizację. Wiadomo, że specjalizacja wiąże się z ilością pacjentów, więc potrzebna byłaby jakaś informacja jak to wygląda;

Radna Teresa Cherek-Kanabaj
- na terenie Gminy Śliwice są dwa wiadukty kolejowe, które nie pozwalają samochodom ciężarowym na przejazd.  W związku z powyższym samochody te muszą objeżdżać, a jest kilka zakładów produkcyjnych i to podraża koszty. Te wiadukty są na trasie: Śliwice - Tleń i Śliwice - Osieczna;
- kolejna sprawa to przejazd kolejowy w Śliwicach. Zagraża on bezpieczeństwu pieszych i trzeba byłoby na nim zrobić jakieś niewielkie przejście dla pieszych;
- w Łąskim Piecu jest dość niebezpieczny zakręt i dobrze byłoby, aby w celu poprawy bezpieczeństwa zrobić krawężnik, ponieważ samochody tam dość szeroko jeżdżą i piesi nie mają gdzie chodzić;

Radny Józef Basta
- z gazet dowiedział się, że wczoraj w Tucholskim Ośrodku Kultury odbywała się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą "Tradycja atrakcją turystyki wiejskiej" dofinansowany z programu "Działaj lokalnie" Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce finansowanego przez polsko - amerykańską fundację wolności. Ponieważ interesuj się sprawami turystyki wiejskiej, zadzwonił do Urzędu do pani Orlikowskiej, czy może tam przyjść. Otrzymał zgodę. Zaraz na początku rozdawano takie fajne wydawnictwo, ale niestety tylko tym, którzy się wpiszą na listę obecności jako zaproszeni. Więc wpisałem się jako zaproszony i taką rzecz otrzymałem. W programie tej konferencji od 1000 do 1030 jest otwarcie i powitanie gości. Wymieniono pana Edmunda Kowalskiego - Burmistrza Tucholi, Jana Odrzygoździa - Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Marka Nowackiego - Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi. Nie było tam nikogo od nas. Przeprowadził własne śledztwo, na mocy którego okazało się, że Starosta zaproszenie otrzymał, ale na tej uroczystości była tylko p. Zyta Kolczyk, która wręczała puchary i była prezentowana jako radna Powiatu. Czy rzeczywiście Starosta, czy Zarząd otrzymali takie zaproszenie i czy z niego zrezygnowali czy je zlekceważyli ? Konferencja była naprawdę duża i poważna. Brak Starostwa w jakimś znaczącym udziale to jest chyba nieporozumienie;

Radny Ryszard Płoszański
- bardzo ważną sprawą, w kontekście zapytań wyborców, są sprawy w zakresie opieki zdrowotnej. Do kogo można kierować zapytania ? Prosiłby o adres osoby, która się tym zajmuje, ponieważ nie może dotrzeć do takich źródłowych informacji udzielanych przez Zarząd. Do kogo odsyłać ludzi, aby uzyskali kompetentną odpowiedź;

Radny Zbigniew Grugel
- nawiązał do subwencji oświatowej. Już dzisiaj jesteśmy bogatsi o tą wiedzę, że nie tylko wiemy, że mamy mniej, ale również mamy taką wiedzę, że dziwnym trafem dotyczy to tylko powiatu tucholskiego. Mimo wszystko nasuwa się pytanie natury generalnej. U nas w stosunku do roku ubiegłego można powiedzieć, że prawie nic się nie zmieniło w sensie ilości uczniów, bazy szkolnej jaką posiadamy, kierunków nauczania, a przynajmniej te zmiany nie mają charakteru tąpnięć.  Zatem zaczyna coraz powszechniej królować takie przekonanie i przeświadczenie, czy czasem na tak radykalne zmniejszenie tych subwencji nie miała wpływu polityka jaka prowadziliśmy w ostatnich latach. Czy czasem ktoś się nie dopatrzył, ile pieniędzy nie przeznaczamy bezpośrednio na oświatę, lecz na inne działania, w tym inwestycje, budowę. Wobec tego nieodparcie nasuwa się pytanie, czy my już na pewno wiemy, dlaczego o tyle mamy tą subwencję obniżoną, bo również nie zmieniły się zasady naliczeń tych subwencji. Również oczekiwałby od Zarządu jednoznacznej odpowiedzi czy jest wiedza dlaczego w takim zakresie te subwencje dotyczyły tylko powiatu tucholskiego. Czy skutkiem obniżenia wysokości naliczonej subwencji nie jest czasem fakt, że w poprzednich okresach nie całą wysokość subwencji przeznaczaliśmy bezpośrednio na działania oświatowe.

 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (27 lutego 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (13 sierpnia 2003, 13:16:16)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 13:51:53)
Zmieniono: dodano tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2871