V sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas V sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 marca 2003 r.

p. Tadeusz Zaborowski - Wiceprzewodniczący Rady
Mam zapytanie do pana Starosty dotyczące obsługi serwera. Słyszałem, że zmiana operatora się odbyła. Zgodnie z procedurami, czy był jakiś przetarg na to ogłoszony, czy jak zostało to wybrane. W uzupełnieniu tej informacji prosiłbym również o inne sprawy, które firma obsługująca serwer dla Starostwa realizowała i w jakich okresach.
p. Anna Ziegler - radna
Mam pytanie do Starosty w sprawie zaawansowania prac nad tworzeniem uczelni wyższej w Tucholi.
p. Zbigniew Grugel - radny
Na poprzedniej sesji w imieniu Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu miałem zaszczyt przedstawić kilka wniosków. Na te wnioski otrzymałem odpowiedź. Ta odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, dlatego korzystam z formuły interpelacji, ponieważ interpelacje składa się w sprawach zasadniczych dla Powiatu. Będę oczekiwał odpowiedzi. Chyba potrafię sobie w części wyjaśnić genezę tej odpowiedzi, bo aż mi się wierzyć nie chce, by Zarząd mógł pracować tylko w formie dekretatora. Ponieważ nie jestem przekonany, czy intencja naszego wniosku została prawidłowo zrozumiana, chcę w kilku zdaniach poszerzyć ten wniosek. Występują tu dwie postacie: bezrobotny i ewentualny pracodawca. Zatem zdaniem Komisji działanie Powiatowego Urzędu Pracy nie może ograniczać się tylko do pracy czy współpracy z bezrobotnym bez szukania i nawiązywania kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Nie może tak być, że Powiatowy Urząd Pracy podejmie decyzję o szkoleniu spawaczy. Należałoby zadać pytanie po co. Jeżeli nawet niezbyt zgrabnie, Komisja w formie hasłowym przedstawiła problem, czy widzi sprawę w skoncentrowaniu się Powiatowego Urzędu Pracy na szukaniu również potencjalnych pracodawców, to w tym właśnie aspekcie a nie innym. Musi nawiązać współpracę z osobami, które na tym polu występują. Informacja, że Zarząd Powiatu postanowił przekazać Powiatowej Radzie Zatrudnienia w celu wypracowania propozycji działań w tym zakresie, jest żadną odpowiedzią. Drugi wniosek, z którym Komisja występowała, to był wniosek dotyczący rozpoznania problemu działek leżących w traktach drogowych. Chodzi oczywiście o drogi powiatowe. Zarząd przekazał ten nasz wniosek do referatu komunikacji i Zarządu Dróg Powiatowych celem opracowania dokumentacji. W imieniu Komisji pytam kiedy to nastąpi, jaki jest zakres sprawy. To, że przekazał to nas bardzo cieszy, ale co dalej się z tym dzieje. Kiedy to będzie załatwione ? Trzeci nasz wniosek dotyczył obiektów w Bielskiej Strudze. Zarząd postanowił o dokonaniu wizji tych obiektów. Sprawą naturalną jest pytanie, czy taka wizja się dokonała, czy została podjęta decyzja w tej sprawie ? Co dalej się z tym zamierza ? Myślę, że należałoby poważnie podchodzić do tych propozycji bo my stawiamy wniosek, a nie pytanie. W sprawie przekazania Gminie Tuchola działki w Raciążu - mamy odpowiedź, o której od dawna wszyscy wiedzą. Kiedy nastąpi to wniesienie aportu, jak to ma wyglądać, jak długo to będzie trwało ? W oderwaniu od wniosków, które składałem w imieniu Komisji mam wiedzę, że został rozstrzygnięty konkurs na obsadę stanowiska kierowniczego w Zarządzie Dróg Powiatowych. Z tego co wiemy, o stanowisko kierownika w konkursie ubiegał się pan Zenon Poturalski i został dyrektorem. Mamy również taki stan wiedzy, że 31 grudnia 2002 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych był 1 kierownik, 2 specjalistów i 11 liniowych pracowników, a zatem był układ 3 + 11. Na dzisiaj mamy układ, że jest kierownik, trzech specjalistów, dyrektor, 11 pracowników liniowych i 1 etatu sprzątaczki. Co się takiego wydarzyło, że musiało dojść do tak znacznego wzmocnienia osobowego. Czy znaczy, że drogi teraz będą mniej dziurawe ? Proszę o odpowiedź na piśmie na ten temat.
p. Henryk Krzywański - radny
Na poprzedniej sesji podniosłem problem dróg i chciałbym to potraktować jako interpelację, uznając sprawę za bardzo ważną. Jeśli dobrze odczytuję zapisy ustawy, to właśnie to przemawia za tym, aby Radę poinformować o tym, jaki jest stan rzeczy. Ustawą z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną wprowadzono pewne zapisy. Poprzednio poprosiłem pana Wicestarostę o pismo do Wojewody, które określało, że 21 spraw osób fizycznych zostało do dzisiaj załatwione. Art. 73 pkt. 1 tej ustawy mówi: "Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności a zajęte pod drogi publiczne z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie wypłaca gmina w odniesieniu do dróg, które na dzień … były we władaniu i skarb państwa w odniesieniu do pozostałych dróg". Pkt 4 brzmi, że: "Odszkodowanie, o którym mowa będzie ustalane według zasad i trybu określonych w odrębnej ustawie na wniosek właściciela nieruchomości, złożony w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa". Jeżeli w ustawie nic się nie zmieniło, to czasu za dużo nie zostało. Ja to powtarzam. Mówiłem o tym na początku poprzedniej kadencji i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć jaki jest stan właścicielski dróg powiatowych. Prosiłbym o przedstawienie informacji na piśmie, która będzie zawierała sprawy dróg, gdzie sprawy właścicielskie są uregulowane i wskazanie tych, które nie są uregulowane z podaniem jaki będzie tryb i czas załatwienia tych spraw.
p. Józef Basta - Wiceprzewodniczący Rady
Artykuł 21 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym mówi, że radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia. Mam taki nietypowy przykład. Zgłasza się pani, której nazwisko i telefon podam na końcu, która twierdzi, że ma sporo materiałów dotyczących naszej byłej przetwórni, którą aktualnie kieruje pan Cezary Wąsowski. Tam się właściciele ciągle zmieniają. Ludzie są potwornie zastraszeni. Tam są wypadki przy pracy, których nikt  nie respektuje a ludzie są nieubezpieczeni. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo zainteresowani mogą je uzyskać od osoby, którą podam. Mówię tej pani, że to jest właściciel, on za to odpowiada, ale ona twierdzi, że  to jest u nas, to są nasi mieszkańcy i czy władza nie może naprawdę zrobić nic w tej sprawie. Powiedziałem, że ja to przedstawię na sesji, ponieważ tu są środki przekazu. Może radca prawny znajdzie jakąś furtkę, żeby władza powiatowa skierowała sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. To są rzeczy bardzo trudne, ale obiecałem, więc to przedstawiam. Jeżeli byłaby taka możliwość, że władza powiatowa tą sprawę skieruje do dalszego biegu to wtedy od tej pani można uzyskać wszelkie bliższe informacje.
p. Małgorzata Oller - radna
Na jakim etapie znajduje się tworzenie spółki prawa handlowego, która ma się zajmować budową i eksploatacją hali widowiskowo - sportowej ? Być może radni poprzedniej kadencji mają większy zakres informacji, niemniej jednak myślę, że niektórych interesowałby jakiś plan finansowy dotyczący budowy i plan finansowy związany z późniejszą eksploatacją tej spółki.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (27 marca 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (13 sierpnia 2003, 14:28:34)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 13:58:18)
Zmieniono: dodano tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3312