VIII sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas VIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 czerwca 2003 r.

Radny Wojciech Kroplewski
- w imieniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej chciałby zapytać czy Starostwo Powiatowe w Tucholi wystąpiło do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o zmniejszenie liczby wychowanków w Domu Dziecka. Sprawa jest kluczowa dla realizacji Programu Naprawczego Domu Dziecka. We wrześniu ubiegłego roku, Pan Nyske wystąpił z takim wnioskiem do Pana Starosty. Pytanie czy Pan Starosta interweniował w tej sprawie i jaka jest kolej rzeczy, jaki jest stan aktualny na chwilę obecną.

Radna Felicyta Król-Pawelska
- pierwsze pytanie dotyczy spotkania w sprawie Strategii Rozwoju Turystycznego Powiatu Tucholskiego. Jest już po fakcie może, więc taka refleksja. Pan Starosta ustalał termin, wiedząc, że w tym samym czasie trwają szkolenia i zespołów gmin i powiatu i strasznie mi przykro, że nie można w tym uczestniczyć. Zabrakło tu jakiejś takiej korelacji.
- chciałaby uzyskać jakieś informacje na temat Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Co gdzie, kiedy, jak i jakie sprawy się tam załatwia ?
- została zobowiązana przez radnych Gminy Cekcyn do wystosowania takiego pytania. Kiedy i na ile realnym byłoby wykonanie chodnika przy drodze w miejscowości Trzebciny. To jest miejscowość, w której, tak nietypowo, mamy wyż demograficzny. Coraz więcej dzieci chodzi do szkoły. Praktycznie nie mamy tam nawet możliwości zawracania, żeby te dzieci spod domu zabierać. Zobowiązała się, że dowie się, kiedy to będzie możliwe, za rok czy za dwa lata. Jak to wygląda w stosunku do możliwości powiatu i kiedy ewentualnie można by o tym rozmawiać?

Radny Henryk Krzywański
- 27 marca br. zgłaszał interpelację, ale ją wycofał z różnych względów. Po przemyśleniach wznawia ją z pewną modyfikacją i praktyczną formą jej zrealizowania. Dotyczy ona realizacji ustawy z października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną i art. 73. Dla przypomnienia wspomniał, że ten artykuł dotyczy dróg. Nieruchomości pozostające 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, za odszkodowaniem. I to opisuje , jak odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad, trybów określonych w odrębnej ustawie na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2005 roku. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. Czasu jest niedużo i prosiłby w takim razie, ponieważ w sierpniu jest sesja poświęcona sytuacji na drogach i pracy Zarządu Dróg Powiatowych, żeby nie tyle odpowiadać mu na tę interpelację, ale również w materiale zawrzeć taką część informacji, która będzie mówiła o tym, czy prezentowała wykaz dróg z określeniem spraw właścicielskich? Przy sytuacji gdzie nie uregulowane są sprawy własności konieczne byłoby wskazanie czasu w jakim zostaną zrealizowane, aby zachować ten termin. Czy możliwy jest do zachowanie termin 31 grudnia 2005 roku.
- służby geodezyjno-kartograficzne na poziomie powiatu prowadzą ewidencję gruntów i budynków. Ta interpelacja jest związana z tym, że już niedługo rolnicy będą otrzymywać dopłaty do gruntów, a za jakiś jeszcze nieokreślony czas również będzie wprowadzony podatek katastralny. Prosiłby o informację, również przy jakiejś okazji, jeśli to będzie możliwe przy tematyce dróg, o stopniu uporządkowania danych o gruntach i budynkach oraz tworzenia, bo to jest jako zadanie, zinformatyzowanych danych, opisowych, graficznych. W jakim stanie jesteśmy ?

Radna Anna Ziegler:
- ma pytanie związane z budżetem. Otóż zgodnie z tym, co uchwaliliśmy w budżecie jest niedobór środków i z dniem 1 stycznia zostały, tak powiadomiono naszą Komisję, zawieszone dofinansowania, dotacje z działu grantowego. Tam była w budżecie kwota 5 tys. zł. W związku z tym członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki informowali, że nie ma sensu składania takich wniosków w terminie marcowym, ponieważ one nie będą rozpatrywane ze względu na brak środków w budżecie. W tej chwili dochodzą do nas takie pokątne wiadomości, że jednak takie środki można pozyskać. Tłumaczyła, że bez opinii Komisji nie powinno być takiego wydatkowania. Prosiłaby o uściślenie, czy te wiadomości są na dzień dzisiejszy dokładne i tak jest. Czy coś się w tym zakresie zmieniło?

Radna Teresa Cherek-Kanabaj
- zgłaszała kiedyś interpelacjach czy jest możliwość zrobienia przejścia dla pieszych z ul. Dworcowej na ul. Łobodzką w Śliwicach przez tory kolejowe. Jest taki odcinek, gdzie można by to zrobić. Otrzymała odpowiedź, że nie ma problemu, że to zostanie zrobione, bo jest to drobna rzecz. Ale do tej chwili to nie zostało zrobione.
- Śliwice praktycznie zostały odcięte od Tucholi w okresie letnim. Kursują tylko dwa autobusy do Tucholi o 5.30 rano i 18.11 pod wieczór. Nie ma żadnych innych autobusów. Gdzie ma się z tym zgłosić? Czy jest jakaś możliwość, żeby do Tucholi dojechać w normalnych godzinach?

Radny Tadeusz Zaborowski
- czy Pan Starosta jednocześnie jako Prezes Towarzystwa Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich" mógłby przedstawić trochę informacji na temat, co to Towarzystwo, czy czym się do tej pory zajmowało? Co zamierza w najbliższej przyszłości, czym zamierza się zająć?.

Radny Józef Basta
- dlaczego na zakończeniu roku szkolnego nie było nikogo ze Starostwa w Zespole Szkół Ogólnokształcących? Mamy trzy duże szkoły, to jest ZSLiA, ZSLiT i ZSO. Nie wierzę w to, żeby nie można było jakiegoś przedstawiciela do tych wszystkich szkół wysłać. To jest nasza szkoła powiatowa.
- pytanie drugie dotyczy rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie". Pan Andrzej Zalewski, który serwuje pogodę w Programie 1 stwierdził, że siedzibą dyrekcji tego rezerwatu będą Chojnice. O ile pamięta wszystko były tworzone, aby to było w Tucholi. Dzisiaj dowiedziałem się, że w Charzykowach odbyła się konferencja na ten temat. Nie wie czy ktoś z naszego powiatu tam jest. Wszystko wskazuje na to, że nam to ucieknie. Dlaczego?
- pytanie trzecie dotyczy tucholskiej obwodnicy. Co Zarząd robi, aby tą inwestycję przyśpieszyć. Robi się coraz gorzej. Na Komisji Edukacji dyrektorzy szkół stwierdzili, że brak tej obwodnicy zagraża dzieciom i młodzieży. Podobno jest jakiś dalekosiężny plan, czy program, ale wydaje mi się, że trzeba tak wszystko robić, aby te inwestycję przyspieszyć.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (26 czerwca 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (13 sierpnia 2003, 14:52:15)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 14:05:39)
Zmieniono: dodano tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2717