XIII sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 grudnia 2003 r.

Radna Anna Ziegler 
- Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej prosi, aby przygotowano materiał będący odpowiedzią na złożone wcześniej wnioski Komisji dotyczące organizacji pozarządowych. Tam chodziło o to, aby określić jaki nadzór sprawuje Starosta, urealnić wykaz organizacji pozarządowych w Powiecie, jaki istnieje na stronach internetowych;
- ponieważ jest radną Gminy Gostycyn, prosi o złożenie formalnego wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie utrzymania zimowego drogi na trasie Mąkowarsko - Tuchola. Rozmawiała z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich i okazuje się, że inny standard utrzymania jest na trasie Bydgoszcz - Sępólno i Chojnice - Świecie. Odcinek między Mąkowarskiem, a Tucholą jest odcinkiem utrzymywanym w gorszym standardzie. To się bardzo mocno odczuwa po dojechaniu do Mąkowarska;
- trzy tygodnie temu odbyło się spotkanie nauczycieli i dyrektorów z terenu Powiatu Tu-cholskiego w Zielonce. Prosi o złożenie wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie oznakowania naszych dróg. Powiedziano nam, że mamy wyjechać za Cekcyn i skierować się w prawo gdzie stoi drogowskaz z napisem Zielonka. Okazuje się, że takiego drogowskazu nie było, więc część osób zwiedzała sobie Bory Tucholskie. Takie informacje byłyby przydatne turystom, którzy odwiedzają nasz region. Chodzi o wstawienie tabliczek. Jest drogowskaz na Zdroje. Dobrze byłoby, aby to trochę uszczegółowić;
Radny Wojciech Kroplewski 
- czy prawdą jest, że była planowana zmiana terminu sesji na 30 grudnia ? Czy działo to się za zgodą i wiedzą pana Przewodniczącego ? Jeżeli tak, to jakie były kulisy planowanej zmiany terminu sesji. Kto z Zarządu występował do pana Przewodniczącego i jakimi pobudkami się kierował ? Jeżeli to jest prawdą, to chciałbym wyrazić swój stanowczy sprzeciw przeciwko takim praktykom;
- jakie jest rzeczywiste zadłużenie Powiatu na koniec roku 2003 ? Chodzi nie tylko o pa-ragraf płace, ale o wszystkie paragrafy. Zostało 8 dni do końca roku, więc prosi o w miarę precyzyjną informację.
Radna Małgorzata Oller 
- prosi o wyjaśnienie przez pana Starostę dlaczego do dnia dzisiejszego nie zostało uregu-lowane zobowiązanie wobec wspólnoty mieszkaniowej w Wysokiej. Zobowiązanie to dotyczy kwot, które powstały przed 1 stycznia 2002 r. Zgodnie z pismem jakie wspólnota otrzymała w lutym 2002 r. po sprzedaży mieszkania te środki miały być do nich skierowane,
- przy powstawaniu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem było podkreślane przez pana Starostę, że jest to szkoła samorządowa. Wobec faktu, że zajęcia odbywają się w obiektach oświatowych, czy pan Starosta brał pod uwagę to, ażeby poszczególne sa-morządy również współfinansowały w kosztach korzystania z tych pomieszczeń, biorąc pod uwagę przede wszystkim taką, a nie inną sytuację oświaty powiatowej,
Radny Michał Mróz
- poinformował, że w ostatnich tygodniach na terenie wsi Powiatu Tucholskiego: Gostycyn, Przyrowa, Łyskowo Telekomunikacja Polska rozesłała rachunki telefoniczne wielokrotnie zawyżone. Dochodziło do rachunków rzędu 2.500 zł. Paradoks tej całej sprawy polega na tym, że Telekomunikacja przyjmuje reklamacje, ale tylko indywidualnie. Rzecz w tych miejscowościach dotyczy wielu osób. Ma dowody na to, gdzie reklamacje składają około 150 osób na piśmie. Nie liczy tych, którzy dzwonili na Błękitną Linię, nie potwierdzając faktu reklamacji pisemnie. Według jego informacji rzecz miała miejsce w dniach 28 - 30 listopad, kiedy to wymieniano centralę analogową na cyfrową. Ktokolwiek podniósł w tym czasie prawdopodobnie słuchawkę, nie zostawały rozłączane rozmowy telefoniczne. Rozmowy trwały po kilkanaście godzin. Ci abonenci mogą się starać tylko indywidualnie. Zapytał czy można w jakiś sposób wspomóc te osoby. Prosi Zarząd o zajęcie stanowiska wzmacniającego działania podjęte przez te osoby. W tę sprawę zaangażował się również Urząd Gminy w Gostycynie i Powiatowy Rzecz-nik Konsumentów. Stanowisko miałoby zawierać prośbę o rzetelne i szybkie wyjaśnie-nie przez Telekomunikację Polską wysokich kwot rachunków;
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski
- czy jako radni możemy otrzymać dokładniejsze informacje na temat utrzymania dróg, w szczególności powiatowych ? W ubiegłym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w sesjach wyjazdowych. Na sesji w Lubiewie było dość sporo nieciekawych pytań i dobrych sugestii ze strony Przewodniczącego Rady Gminy w Lubiewie i z naszej strony. Chodziło o to, aby proces utrzymania dróg uspołecznić. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że Powiatowy Zarząd Dróg robił przetarg i wygrała jedna firma na cały powiat. Problemy są typu pustych przebiegów, do pewnego momentu samochody dojeżdżają i wracają pusto. Nie wszystkie drogi na czas są posypane. Firmy w gminach w latach poprzednich dokonywały utrzymania dróg, przy okazji trochę zarabiały. Chciałby dokładnie wiedzieć, kto utrzymuje drogi, w jakich kosztach, jakie mają być te standardy zimowego utrzymania;
Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
- próbował się orientować na jakim etapie jest sprawa obwodnicy tucholskiej. Wnioskuje, aby służby podległe Zarządowi: Zarząd Dróg Powiatowych, Nadzór Budowlany zajęły się tą sprawą. Jeżeli ktoś trochę bliżej przyjrzy się ulicy Głównej, to stwierdzi, że jest to coś strasznego. Prosi, aby zespół powołany przez Starostę zorientował się co do tej pory zrobiono w tej sprawie, zebrał informacje, dowiedział się co się robi aktualnie i opracował harmonogram działania na lata następne, które doprowadziłyby do wprowadzenia do planu budowę tej obwodnicy;
- druga sprawa dotyczy wyższej uczelni. Bardzo mi zależy na tym, aby ta uczelnia wyższa w Tucholi była. W jednym z ostatnich dzienników ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji, które zmienia rozporządzenia. Tam jest zapis: do czasu spełnienia przez uczelnię warunków określonych w rozporządzeniu, nie później niż do dnia 30 września 2005 r. minimum kadrowe dla każdej prowadzonej uczelni zawodowej stanowi zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 2 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy doktora habilitowanego, 4 nauczycieli akademickich, w tym trzech posiadających stopień naukowy o specjalnościach naukowych, w których uzyskiwane są dyplomy na kierunku studiów. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy i czy nas te przepisy obowiązują;
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Kęsowie Zbigniew Junke 
- uważam, że powiat jest dla ludzi i dla gmin. Odśnieżanie przez Zarząd Dróg Powiatowych odbywa się do granic powiatu. Koniec powiatu oznacza koniec drogi przejezdnej. Rano przyjeżdża do nas pług, odśnieża i posypuje. Nasz Powiat ma w miarę dobrze odśnieżone drogi. Wnioskuje, aby Starostwo porozumiało się z powiatami granicznymi w zakresie odśnieżania. Chodzi między innymi o drogę do Radzimia i do Dąbrówki. Chodzi o to, aby drogi były odśnieżane od wsi do wsi, a nie od słupka do słupka oznaczającego koniec powiatu.

 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (22 grudnia 2003)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (28 stycznia 2004, 12:51:08)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 14:22:08)
Zmieniono: dodano tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2810