XVI sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XVI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 25 marca 2004 r.

Radny Henryk Krzywański
- zapytanie do pana Starosty. Zbliża się wiosna i lato dlatego pytanie dotyczy wjazdu na pl. Wolności. W gestii Starostwa jest ustalanie ruchu w mieście. Czy będzie dalej stosowana praktyka zakazu wjazdu na rynek z wyjątkiem przejazdu w kierunku ul. Chojnickiej ? Czy będą jakieś wyjątki i możliwość dojazdu do niektórych instytucji ?
- zapoznał się z wydawnictwem "Samorząd i administracja" i jest tam artykuł dotyczący portalu turystycznego Polski. Czy jest ktoś w powiecie kto dba o to, aby zawartość portalu była taka, aby każdy mógł skorzystać ? Czy ktoś ze Starostwa zajmuje się uzupełnianiem danych na tej stronie ?
Radna Anna Ziegler
- kiedy zatwierdzaliśmy wieloletni plan pracy drogowych w naszym powiecie na rok 2004  był przewidziany remont mostu w Pile. Teraz w materiałach informacyjnych jest podane, że są zabezpieczone środki na remont tego mostu tzn. te środki częściowe, które były konieczne do pozyskania funduszu zewnętrznego. Zapytała czy rzeczywiście realizacja tej naprawy w tym roku czyli zgodnie z planem jest możliwa i na jakim etapie jest realizacja wniosku o dofinansowanie. Czy został on zaakceptowany czy przeszedł już jakąś procedurę ?
- wniosek, aby na Komisję Edukacji, która odbędzie się w kwietniu przygotować zestawienie dotyczące wykonania budżetu w placówkach oświatowych za pierwsze trzy miesiące roku bieżącego.
Radny Zbigniew Grugel
- interpelacja o rozważenie możliwości innego załatwienia sprawy związanej z punktem 21 sprawozdania z prac Zarządu dotyczącym działki w Bielskiej Strudze. Nie przypisuje złej woli ani dzierżawcy ani wydzierżawiającemu ale jest przekonany, że w tej sprawie można wykazać dużo więcej dobrej woli. Tam naprawdę istnieje możliwość takiego wydzielenia istniejącego zabudowania i sprzedaży odrębnej, że nie będzie to miało finansowego wpływu na uzyskane środki ze sprzedaży w formie przetargowej pozostałej części działki;
- wie, że niedawno przyjmowaliśmy plany inwestycyjne dotyczące budowy dróg. Był przeciwny takiemu właśnie ukierunkowaniu środków, ale został przegłosowany. wnosi i gotów jest uczestniczyć we wszystkich rozmowach, dyskusjach, decyzjach, dotyczących budowy drogi w miejscowości Rzepiczna. Prosi, aby Pan Starosta zechciał tą deklarację przyjąć jako wyraz dobrej woli. Jest przekonany, że wspólnymi siłami można znaleźć lepsze rozwiązania, o których do tej pory nikt jeszcze nie mówił.
Radna Małgorzata Oller
- wnosi o to, aby  zgodnie z uzasadnieniem projektu uchwały o utworzeniu samorządowej fundacji społecznej fakt utworzenia tej fundacji został skonsultowany z  samorządami gminnymi powiatu tucholskiego;
Radny Andrzej Pruszak
- poinformował, że od 1 kwietnia na terenie naszego powiatu mają przestać istnieć dwie linie kolejowe 201 i 215, dlatego poprosił, aby Zarząd wystosował odpowiednie pisma do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i do Pomorskiego żeby wspólnie się porozumieć.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (25 marca 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 14:34:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2928