XVIII sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XVIII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 24 czerwca 2004 r.

Radny Henryk Krzywański:
" Interpelacja: zapoznałem się z opracowaniem Instytutu Rozwoju Miast, pod takim tytułem "Modelowe Rozwiązania Struktur Organizacyjnych Zarządów Dróg Samorządowych: Powiatowych, Wojewódzkich i Gminnych". Tam zawarte jest również zalecenie, do wyłącznej decyzji określonego stopnia samorządu, o łączeniach komórki decyzji administracyjnej z określonym stanowiskiem w zarządzie dróg powiatowych. Zapoznałem się z zakresem wykonywanych czynności przez stanowisko administracyjne ds. ruchu drogowego. Odczytam to, bo jest kilka punktów, dla wiedzy Radnych. Nie chcę rozstrzygać, wyrażać opinii w sposób jednoznaczny, ale czy ten zakres nie stanowi podstawy do rozważenia przez Zarząd Powiatu o połączeniu tego zakresu zadaniowego z określonym stanowiskiem w ZDP.
" Zapytanie: dotyczy współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem z istniejącymi instytucjami i organizacjami działającymi w sferze szeroko pojętej ochrony środowiska, jak Tucholskim Parkiem Krajobrazowym, Nadleśnictwami, Leśnym Kompleksem Promocyjnym "Bory Tucholskie", Stowarzyszeniem. Ponieważ sygnały, które otrzymałem, mówią, że tej współpracy nikt nie może za bardzo stwierdzić. Byłoby to dziwne, gdyby uczelnia na początku swojej działalności właśnie z tymi instytucjami nie próbowała nawiązać współdziałania?.

Radny Zbigniew Grugel:
" Jeszcze raz chciałem nawiązać do mojej interpelacji z poprzedniej sesji, a dotyczącej usprawnienia ruchu, przejazdu przez miasto Tuchola. Otrzymaliśmy wszyscy wyjaśnienie, że Zarząd Dróg Wojewódzkich upatruje rozwiązanie problemu, zresztą podobnie jak i władze Gminy Tuchola, co mnie trochę dziwi, w tym, żeby tam zrobić rondo. O rondzie mówiliśmy rok temu i ono rzeczywiście by się tam przydało. Nie mogę natomiast do końca zgodzić się z argumentacją, a mianowicie, że sygnalizacja świetlna nie rozładuje nasilenia ruchu drogowego. To jest oczywiste dla mnie, tu nie mam żadnej wątpliwości. Najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłoby, żeby ten ruch został skierowany poza miasto. Aby wreszcie zostało zbudowane jakieś obejście miasta Tuchola. Natomiast, że to rondo spowoduje zapewnienie płynności ruchu, to jest prawda. Tylko ja właśnie proponowałem, aby rozważyć możliwość ustawienia świateł, aby przerwać tę płynność. Bo właśnie ta płynność ruchu jest zabójcza. Na zasadzie takiej, że nie ma szansy przejść na drugą stronę ulicy, nie ma szansy włączyć się do ruchu. Dla mnie odpowiedź ZDW jak i Gminy Tuchola jest odpowiedzią, która jest takim patrzeniem oczami przejeżdżającego przez Tucholę. Natomiast nie mieszkańca Tucholi. Ja rozumiem, że w interesie przejeżdżającego przez Tucholę jest płynnie, jak najszybciej przejechać przez miasto. Ale to jest właśnie to co najbardziej uwiera nam mieszkańcom. Dodatkowo muszę stwierdzić, że ta organizacja i wprowadzenie ulic jednokierunkowych spowodowała, że my częściej jeździmy i więcej po Tucholi chcąc dojechać na miejsce. Mnie jest żal naszych mieszkańców, którzy czatują na głównym skrzyżowaniu - Sąd, Policja, Poczta. Wysepek tam nam przybyło różnych, dziwnych, a pieszy jest nadal w pozycji przegranej. Musi czatować, żeby przejść. To samo dotyczy rowerzysty i nas mieszkańców Tucholi. Wiem, że odpowiedź dostaliśmy od ekspertów, którzy zawodowo zajmują się prawidłowym rozwiązaniem ruchu przez miasto, taką właśnie instytucją Zarząd Dróg Wojewódzkich. Pewnie Gminie Tuchola też przyświeca sporo dobrej racje, ale mnie jako mieszkańca to absolutnie nie zadowala choć jestem tylko amatorem w tej dziedzinie wiedzy. Ale jestem kierowcą i jako kierowca, jako pieszy stwierdzam, że jest to fatalne rozwiązanie. Jeszcze sezon się nie zaczął a my już nie potrafimy się po naszym mieście poruszać. Dlatego wolałbym, żeby przejeżdżający przez miasto spotkali się z pewnym utrudnieniem, ażeby mieszkańcy natomiast mieli większą łatwość w poruszaniu się po ulicach naszego miasta. I dlatego proponowałem wprowadzenie świateł, bo właśnie chodziło mi, aby wprowadzić pewną falowość w ruchu. Bo jak pojazdy staną na czerwonym świetle to jest szansa dla pieszego, dla rowerzysty to jest szansa dla nas tu mieszkających, że możemy się włączyć do ruchu. A jeżeli my spowodujemy i pójdziemy w kierunku płynności ruchu, to my dalej nie uzyskamy tego efektu, o który nam chodzi. Bardzo przepraszam, że ten temat poruszam, ale jako mieszkańca, jako kierowcę absolutnie nie satysfakcjonuje mnie ta odpowiedź. Bardzo prosiłbym pana Starostę, aby zechciał podjąć działania i podzielić mój punkt widzenia na ten temat, a myślę, że w tym myśleniu nie jestem odosobniony. Bo jest z dnia na dzień coraz gorzej.

Radna Małgorzata Oller:
" Jestem mieszkańcem ulicy Cegielnianej i trochę dziwnie odbieram fakt, że wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Cegielnianej i Świeckiej ma poprawić moje warunki mieszkania tam. Jestem zdumiona tą argumentację. Patrzę się chyba naprawdę nie wiem w jakim kierunku, ale chyba w kierunku tych kierowców, którzy przejeżdżają przez Tucholę. Mamy wyjazd z firmy na ulice Świecką i na dzień dzisiejszy wyjechać z naszej firmy i skręcić w lewo jest abstrakcją. A to co się dzieje na skrzyżowaniu ulic Pocztowej, Świeckiej i Dworcowej. Tam jest niebezpiecznie. Tutaj Pan Radny wypowiadał się w imieniu pieszych. Ale jeżeli ja jadę, nie wiem jak inni kierowcy jadą, nie ma tego ruchu wymuszonego pieszy - samochód. Pieszy wchodzi przecież na ulicę w każdym momencie. Tam powinno się, na tym skrzyżowaniu w pierwszej kolejności, uregulować ten problem. Też ze względu na pieszych.

Radny Ryszard Płoszański:
" Przychylam się do wypowiedzi Pani Oller, że zatoczki na prawo od ulicy Pocztowej, które umożliwiają zatrzymywanie się samochodów zaopatrzeniowych skutkuje w ogóle brakiem widzenia przez kierowcę z prawej strony ruchu. To jest skandal po prostu. Tam jedzie się na oślep, albo na chybił trafił. Tam będą niedługo nieprzyjemności. Dla mnie na wstępie powinno się chociaż umieścić lustro na tym skrzyżowaniu naprzeciwko ulicy Pocztowej. Dałoby to możliwość oceny wyjechania z tej ulicy. A w ogóle ukierunkowanie ruchu w stronę ulicy Świeckiej jest totalną bzdurą. Tam się ukierunkowało ruch na skrzyżowanie czterokierunkowe. Przy wyjeździe na ulicę Warszawską ruch jest tylko dwukierunkowy - w prawo i w lewo. Nie ma możliwości przejechania przez ulicę Warszawską. Także nie wiem, specjaliści, specjalistami, ale to nie przystaje nijak do życia. W związku z tym ja też wnoszę interpelację o przeanalizowanie jeszcze raz zasad ukierunkowania ruchu na ulicy Pocztowej i ewentualnie wprowadzenie sygnalizacji świetlnej jak tutaj sugerował Radny Grugel.

Radny Michał Mróz:
" Ja mam takie pytanie Panie Starosto, a będzie Pan adresatem jeżeli poruszę sprawę z tej samej działki. Aczkolwiek dotyczącą Gminy Gostycyn. Jest to odcinek drogi Gostycyn - Piła. Jest to droga powiatowa. Tam też mamy most, który został ujęty w planie do remontu. Tam też mamy postawione ograniczenie uniemożliwiające poruszanie się pojazdom cięższym aniżeli 10 ton. A mimo wszystko notorycznie jest ten zakaz łamany przez tzw. TIR-y, czyli pojazdy wieloosiowe, pojazdy bardzo ciężkie. Przejeżdżające nie dość, że przez nasz most, to jeszcze przez bardzo wąski odcinek drogi. Notabene zbliża się teraz okres wakacyjny, tam jest obóz w Pile, tam są mieszkańcy. Proponowałbym, żeby zwrócić uwagę na istniejący przepis. Mamy już znak uniemożliwiający pewnym pojazdom poruszanie się, aby być może zwrócić uwagę na to Policji. Żeby po prostu było to egzekwowane.

Radny Andrzej Pruszak:
" Czy zostało zawarte jakieś porozumienie z Gminą Śliwice w sprawie budowy chodnika na ulicy Świeckiej w Śliwicach. Wiem, że tam została zrobiona jakaś dokumentacja, a ona ma określoną ważność.

Radna Felicyta Król-Pawelska:
" Ja wracam do tematu naruszenia dyscypliny budżetowej W związku z wystąpieniem tego naruszenia w jednostkach oświatowych proszę o podanie mnie i jeszcze ewentualnie zainteresowanym Radnym podstawy prawnej postępowania w takich przypadkach oraz opinię RIO. Odpowiedź proszę na piśmie.

Radna Małgorzata Oller:
" Jako, że nie otrzymałam od Pana Starosty odpowiedzi na moje wcześniejsze pytanie, prosiłabym o udzielenie odpowiedzi odnośnie zgodności udostępniania pomieszczeń i innych świadczeń na rzecz szkoły wyższej z ustawą o finansach publicznych i ustawami podatkowymi.

Wiceprzewodniczący Józef Basta:
" Pytanie pierwsze dotyczy Gminy Cekcyn. Trochę tam po tej Gminie ostatnio jeździłem. Władze samorządowe i mieszkańcy Iwca pytają dlaczego Starosta nie odpowiedział na ich pismo w sprawie terminu rozpoczęcia budowy drogi Iwiec-Wełpin. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, czy są jakieś problemy i kiedy się zacznie ta budowa.
" Pytanie drugie dotyczy kilkakrotnie przeze poruszanej sprawy Rzepicznej. Nadleśniczy Grugel zbudował ostatnio odcinki dróg leśnych, do których się zobowiązał. Mamy taka sytuację, że do Rzepicznej praktycznie z każdej strony dojechać asfaltem. Natomiast przez wieś trzeba chodzić po błocie i w piachu. Dlatego pytam kiedy naprawdę zostanie dokonana analiza z której będzie wynikał termin budowy tych 640 m drogi przez sama wieś?.
" Trzecie pytanie dotyczy turystyki. Mam przed sobą uchwałę Zarządu Powiatu z 9.10.2003 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tucholskiego. Czyli jest przyjęta Strategia. W związku z tym pytam czy w ślad za tą Strategią poszły jakieś działania dotyczące realizacji chociażby niektórych punktów tej Strategii. Domagają się tego również gminy.
" Pytanie dotyczy ulicy Pocztowej i tego nowego gmachu. Chciałem wyrazić swoje zadowolenie i uznanie dla Zarządu za to co tam ta się stało w tym gmachu po byłym POM-ie. Rzeczywiście warunki pracy pracowników i warunki przyjmowania klientów są bardzo dobre. Wspólnie z Komisją Oświaty zwiedzaliśmy między innymi pomieszczenia na pl. Wolności 23. Jeśli pamiętam dobrze. Tam wszystko byłoby pięknie. Jedynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w dalszym ciągu jest pod chmurką. Bardzo wysoko. To utrudnia bardzo przyprowadzanie dzieci przeważnie niepełnosprawnych. Dlatego pytam czy Zarząd planuje i kiedy sprowadzenie Poradni na poziom bardziej dostępny dla tych dzieci i ich rodziców.
" Pytanie dotyczy obwodnicy, która będzie jeszcze poruszana na dzisiejszej sesji. Mam pytanie czy Zarząd nie ma nic do powiedzenia w tej sprawie. Uważam, że służby jakie posiada m.in. Inspektora Budownictwa musiałyby również pomóc w zbieraniu argumentów, aby budowa jak najszybciej się zaczęła. Dlatego takie jest moje pytanie czy Zarząd planuje, czy przewiduje jakieś działania, które by pomogły w zgromadzeniu argumentów na przyspieszenie tej budowy.
" Mam taki dokument, z którego wynika, że od maja br. można składać wnioski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Program, którego cechą charakterystyczną jest zarządzanie na poziomie regionalnym służy wyrównywaniu różnic między regionami dzięki zaangażowaniu środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Pytam czy Zarząd myślał nad tym, analizował ten program i chce z niego w jakikolwiek sposób korzystać. Prosiłbym uprzejmie o bardzo krótkie odpowiedzi, ale na piśmie.

Radna Anna Ziegler:
" Moje pytanie dotyczy kierunków w szkole wyższej. Kończy się teraz rok szkolny, więc maturzyści będą podejmowali decyzję o wyborze dalszej drogi uczenia się. Wobec czy na dzień dzisiejszy można już określić jaki kierunek zostanie uruchomiony. Czy jest to na zasadzie są możliwie do powołania, natomiast być, że z dniem 1 października nie ruszy żaden z tych kierunków. A ruszą te, które w tej już działają. Jest o tyle ważne moim zdaniem, że mnogość kierunków może spowodować, że nie będzie naboru na żaden konkretny kierunek. To też nie będzie dla naszych uczniów dobre. Oni powinni wiedzieć czy mają się starać w innych uczelniach. Dlatego, że termin nagli. W tym wypadku wyboru kierunku.

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (24 czerwca 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (8 października 2004, 14:39:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2623