XXI sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 września 2004 r.

Radny Jerzy Adamczak 
- interpelacja w sprawie przepustu pod drogą wojewódzką nr 240 w Żalnie. Dwa lata temu zostały tam przeprowadzone prace zabezpieczające. Obecnie przepust ten zarwał się i stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi. Taki stan nie może trwać i trzeba pilnie podjąć czynności. Jest to przepust pomiędzy Żalnem, a Piastoszynem.
Radna Anna Ziegler 
- interpelacja odnośnie kierunków kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem. Dzisiaj otrzymaliśmy zaproszenie na inaugurację roku szkolnego. Chciałabym się zorientować jakie kierunki są w tym roku uruchamiane.
Radny Zbigniew Grugel 
- odniósł się do interpelacji, którą składał na poprzedniej sesji. Uzyskał odpowiedź, że Zarząd zlecił kancelarii radców prawnych przygotowanie procedury przekazania tej szkoły do prowadzenia Ministrowi Środowiska. Tą interpelację składał 2 września, dzisiaj mamy koniec września. Był przekonany, że w materiałach na dzisiejszą sesję coś się znajdzie. Wyraził swój niepokój, bo albo sesja w październiku będzie, albo jej nie będzie i nie chciałby zostawiać tego na grudzień. Przekazanie prowadzenia może nastąpić nie tylko Ministrowi Środowiska, ale również Ministrowi Rolnictwa, o co powinniśmy również zabiegać. Musimy się przyzwyczaić do tego, że dzisiaj proponowane rozwiązania prawne stwarzają takie możliwości i nam powinno przyświecać przede wszystkim dobro dziecka i dynamika rozwoju tych szkół. Jako taki przykład, który dobrze świadczy, że poszliśmy w dobre przekształcenia jest sytuacja naszego szpitala. Dzisiaj te przekształcenia, które tam dokonaliśmy już procentują i nikt nie może powiedzieć, że jest źle. Jeżeli ktoś może szkoły poprowadzić lepiej jak my, to jak najszybciej powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji. Obawia się, że na następnej sesji możemy dostać materiał, że się dalej przygotowuje sytuację pod względem prawnym. Ona pod względem prawnym jest jasna i oczywista. Tu jest potrzebna nasza decyzja w sensie intencji, czy decydujemy się na przekazanie tych szkół do prowadzenia ministerstwom czy nie, czy tylko Ministerstwu Środowiska Technikum Leśne czy tylko Ministrowi Rolnictwa nasze szkoły rolnicze. To jest decyzja, z którą nie możemy zwlekać.
Radny Andrzej Pruszak 
- jakie są na dzień dzisiejszy kryteria remontów chodników w poszczególnych gminach ? Akurat w gminie Śliwice wszystkie chodniki przy głównych drogach są w kiepskim stanie, a przy drogach gminnych są dobre. Ile gmina musi współfinansować w budowie ?
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Zaborowski  
- wrócił do odwodnienia skrzyżowania dróg: powiatowej i wojewódzkiej w miejscowości Legbąd na wysokości posesji pana Jerzego Nowackiego. Miał okazję uczestniczyć ostatnio w zebraniu wiejskim w Legbądzie. Ten pan jest już u kresu swojej wytrzymałości psychicznej. Jego budynek mieszkalny jest drewniany, zabytkowy. Po każdym deszczu z drogi wojewódzkiej na drogę powiatową spływa woda i jest duże bajoro. Przejeżdżające pojazdy tę wodę przemieszczają na ten drewniany budynek. Prosi, aby Starostwo i Zarząd Dróg Powiatowych przejęli tę inicjatywę i w końcu doprowadzili do skutku to odwodnienie. Potrzebne są tam rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Intencję w tym zakresie wyraża też Urząd Miejski w Tucholi. Natomiast Zarząd Dróg Powiatowych tych pozytywnych przejawów nie chce przyjąć ani poprowadzić, żeby dla dobra sprawy w końcu tą drogę uporządkować i odwodnić.
Radny Ryszard Płoszański 
- ponowił interpelację z poprzedniej sesji dotyczącą uregulowania ruchu na ul. Pocztowej i Świeckiej. Dużo na ten temat mówiliśmy a do dzisiaj żadnej odpowiedzi na ten temat nie ma. Czy jest możliwość poprawienia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu ?
- w imieniu przedsiębiorców funkcjonujących na terenie dawnego Stolbudu. Wnosi do Zarządu Powiatu o skierowanie wniosku do Burmistrza Tucholi i Rady Miejskiej o pilne doprowadzenie tych terenów do pełnego wyposażenia w podstawowe media oraz uregulowanie spraw związanych z drogami dojazdowymi i wewnętrznymi (w załączeniu kopia złożonej interpelacji).
Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
- poparł interpelację pana Grugela odnośnie technikum leśnego. Chodzi o to, abyśmy my jako radni wiedzieli, że tutaj nam żadna krzywda nie może się stać. Ta baza w dalszym ciągu jest własnością lasów państwowych. Można to porozumienie tak sprecyzować, że to może się wszystko odbywać tak jak się odbywało. Będzie to wtedy miało dwie czapki, z których będzie można ciągnąć pieniądze. Tutaj jest sprawa o tyle pilna, że w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku Minister właściwy do spraw rolnictwa może przejąć prowadzenie szkół rolniczych. Przejęcie nastąpi na wniosek właściwego ministra do spraw rolnictwa po podjęciu przez radę powiatu uchwały o przekazaniu. Tryb przekazania szkół i placówek określa porozumienie zawarte między ministrem a zarządem powiatu;
- wszyscy posiadamy taką potężną księgę, która nazywa się Strategia Rozwoju Turystyki. Wszyscy mamy już dwie księgi pod tytułem Program Rozwoju Lokalnego. Jedną otrzymaliśmy w marcu a drugą na tę sesję. Ta Strategia Rozwoju Turystyki znajduje odbicie w tym programie pod hasłem turystyka. Z tego wynika, że nam bardzo zależy, aby ta turystyka stała się w naszym powiecie gałęzią gospodarki. Na poprzedniej sesji zgłosił pytanie co się dzieje z harmonogramem realizacji tej strategii. Okazuje się, że sezon turystyczny przeszkodził w realizacji tego programu czasowego. Jest już miesiąc po sezonie dlatego powtarza pytanie czy coś się zmieniło. Czy już wiadomo kto, w jaki sposób i kiedy będzie realizował tą strategię. Jesteśmy dobrzy w pisaniu programów a trochę słabsi jeżeli chodzi o realizację.
Radny Wojciech Kroplewski 
- wrócił do interpelacji pana radnego Grugela. Może się okazać, że propozycje przejęcia szkół przez resorty mogą być bardzo istotnym czynnikiem, który pozwoli nam spokojnie spać, myśląc o oświacie za kilka lat. W tej chwili problem oświaty jest głównym problemem powiatu. Nasze spotkania sprowadzają się do tego, reszta to poboczne działania, którymi moglibyśmy się spokojnie zajmować. Dlatego prosi o poważne potraktowanie tego tematu. W strategii rozwoju oświaty nie ma śladu o takich działaniach, które by być może rozwiązały problem oświaty. Cały czas się łudzimy, że za pięć lat to się zbilansuje. Powtarza z uporem maniaka, że to się nie zbilansuje. Ta dziura będzie rosła do gigantycznych rozmiarów. To powinno być priorytetem przez najbliższe miesiące. Jaki będzie efekt tego nie ośmieli się przepowiadać.

 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (30 września 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (14 października 2004, 12:16:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2800