XXII sesja Rady Powiatu

Zapytania i interpelacje Radnych zgłoszone podczas XXII sesji Rady Powiatu, która odbyła się 18 listopada 2004 r.

Radny Andrzej Pruszak
" na jakim etapie realizacji jest przejście dla pieszych przez tory w Śliwicach, w ciągu drogi Wielkie Gacno - Błędno ? Taką interpelację składał już 3 lata temu. Wie, że PKP dało już jakąś odpowiedź. Jak to wygląda dalej ? (prosi o odpowiedź na piśmie);
Radna Małgorzata Oller
" jako mieszkańcy Tucholi składaliśmy datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy można uzyskać informacje, czy nasz Szpital Powiatowy uzyskał jakieś wyposażenie z tej puli. Prasa podaje przykłady innych szpitali, a jak ma się sprawa w naszej miejscowości;
" drugie pytanie dotyczy szkoły wyższej. Jest ona wymieniona pod tytułem "Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tucholski". Pytanie dotyczy budynku przy ul. Grodzkiej. Jest to majątek, którego właścicielem jest Szkoła Wyższa. Rozumie, że powiat tu się zdecydowanie poczuwa do utożsamiania się z tą szkołą. Dlatego pyta jak wygląda sprawa zagospodarowania tej nieruchomości;
" trzecia sprawa to temat, który wraca cyklicznie, czyli sprawa obwodnicy. Pytanie brzmi, czy coś w tym temacie drgnęło;
Radna Halina Matuszelańska
" na posiedzeniu Komisji Zdrowia w poniedziałek był pan dyrektor DPS w Wysokiej. Okazało się, że w tym roku nie wpłynęło żadne nowe zgłoszenie do umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej. Czy na spotkaniach z Wójtami pan Starosta mógłby wystąpić z apelem o kierowanie takich osób z poszczególnych gmin ? Jeżeli nie będzie napływu nowych pensjonariuszy to może to wpłynąć na dalszą działalność tego domu;
Wiceprzewodniczący Rady Józef Basta
" Tuchola jak wiadomo jest stolicą Gminy, Powiatu, siedzibą władz gminnych i powiatowych. Jest uznawana za stolicę Borów Tucholskich, znana w kraju i poza granicami. Organizuje imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wystarczy wspomnieć Ekolas czy kongres GO. Jest promowana podczas różnych targów, spotkań. Jest tu średniowieczna zabudowa zabytkowa. W programach i strategiach rozwoju mówi się, że stawiamy na turystykę, na to, że do nas przyjedzie masa wczasowiczów. Spróbujmy się stać teraz turystą zachęconym tymi naszymi propozycjami, który chce do nas przyjechać i przyjedzie. Jako Ci zachęceni zjawiamy się w Tucholi i zaczynamy oczywiście od zwiedzenia miasta. Spróbujmy na to nasze miasto spojrzeć oczami zachęconego do przyjazdu turysty. Jak wygląda Plac Wolności, jak wygląda centrum miasta tj. skrzyżowanie ulic: Świeckiej i Nowodworskiego. Co tam się na tym placu znajduje i jak to wygląda. Po drodze do Starostwa jest tapicer i obok jest placyk - jak on wygląda i jakie jest jego otoczenie. To jest centrum. Zobaczmy jeszcze nasze piękne, urokliwe uliczki starego miasta: jakie są nawierzchnie ulic, jak wyglądają elewacje budynków,  jak wygląda ulica Dworcowa, przez którą przemieszcza się tysiące ludzi na PKP, PKS i do Janturu. Dodajmy do tego, że jechaliśmy do Tucholi przez Chojnice. Najpierw zatrzymaliśmy się w Chojnicach jako mieście granicznym Województwa Pomorskiego i przyjeżdżamy do Tucholi jako miasta granicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mamy dwie wizytówki. Tak jak tu siedzimy jesteśmy mieszkańcami tego miasta lub powiatu, dla którego to miasto jest stolicą. Chyba wszystkim nam zależy na tym, aby to miasto było rzeczywiście takie, abyśmy nie musieli się go wstydzić. Jeżeli mamy być tą nie koronowaną stolicą Borów Tucholskich, jeżeli chcemy, aby turystyka była rzeczywiście naszą gałęzią gospodarki to coś musimy zrobić. Samorząd miejski nie jest w stanie z budżetu jaki posiada, a nie jest to bogate miast doprowadzić go do stanu jakiegoś piękna. Władze miejskie robią dużo, aby w tym mieście zmieniać niektóre rzeczy, ale możliwości są ograniczone. Co może zrobić powiat wykorzystując swoje uprawnienia, aby pomóc władzom miejskim w podniesieniu na wyższy poziom wyglądu estetycznego i funkcjonalnego Tucholi ? Co może zrobić powiat starając się o to, aby województwo zainteresować tą sprawą ? Myśli tutaj o tym co może zrobić powiat, głównie przez Wydział Budownictwa i Komunikacji. Czytał jeszcze raz organizację starostwa i doczytał się, że możliwości tego wydziału są duże;
" w kontakcie z gminami dowiedział się, że posiadają one dużo problemów jeśli chodzi o gospodarkę wodną i melioracje. Okazuje się, że z nieznanych przyczyn został w Tucholi zlikwidowany oddział Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Został on przeniesiony do Świecia. Dlaczego zainteresowani rolnicy i mieszkańcy naszego powiatu muszą z tymi sprawami jeździć do Świecia. Pyta, czy Zarząd podjął jakieś próby, lub podejmie, aby do Tucholi wrócił ten oddział powiatowy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

 

metryczka


Wytworzył: Radni Powiatu Tucholskiego (18 listopada 2004)
Opublikował: Elżbieta Błaszczyk (19 listopada 2004, 13:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2499