Program zapobiegania przestępczości w powiecie tucholskim

Program zapobiegania przestępczości w powiecie tucholskim

POWIATOWY PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2007-2010

Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007-2010 można ściągnąć poniżej: [...]

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2005-2006

I. Założenia programu: 1. Celem "Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Powiecie Tucholskim w latach 2005 - 2006" jest poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz [...]

metryczka