zamówienie na:

Zakup i dostawa jednego ambulansu Typu C

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/10/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 października 2019  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zmówieniu na "Zakup i dostawa jednego ambulansu Typu C" zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.09.2019r. pod numerem 600784-N-2019

ogłoszenie o zamówieniu (73kB) html
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (51kB) word

Załączniki do SIWZ 
załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia (44kB) word
załączniki 2, 3, 4, 5 do SIWZ (27kB) word
załącznik nr 6 projekt umowy (79kB) word

Odpowiedź na pytania 
Odpowiedź na pytania (47kB) word

odpowiedź na pytania 
Odpowiedź na pytania (25kB) word

Informacja z otwarcia ofert 
informacja z otwarcia ofert (33kB) word

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (28kB) word

metryczka


Opublikował: Renata Remus (23 września 2019, 11:34:06)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (1 października 2019, 11:51:19)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 365