AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2021 R.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – 14.09.2021 r., godz. 14.30 – sala 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi. Tematyka posiedzenia: Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I [...]

Sesja Rady Powiatu - 17.09.2021 r.

Dnia 17 września 2021 r. o godzinie 9.00 w sali nr 9 Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7 rozpocznie się XXX sesja Rady Powiatu Tucholskiego. Szczegółowy porządek obrad wraz z materiałami sesyjnymi znajduje się Obrady sesji [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków

Informacja udostępniona w związku z wszczęciem przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Toruniu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków parku dworskiego położonego na działce nr 15/1 obręb 0007 [...]

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a UoDPPiW

W dniu 23 listopada 2020 r. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Maksymiliana M Kolbego w Suchej, z siedzibą w Suchej ul. Słoneczna 2 złożył ofertę na realizację projektu pn. „Montaż tablicy [...]

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a UoDPPiW

W dniu 19 października 2020 r. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Muzycznej „Talent” KRS 0000154614, z siedzibą w Cekcynie przy ul. Dworcowej 30/2 złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Mandolinowe impresje” – wydanie albumu [...]

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ i KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W TUCHOLI31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe.    [...]

Informacja Starosty Tucholskiego dot. obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w dniu 11 sierpnia 2017r.

Informuję, iż zgodnie z § 3 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i [...]

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Tucholskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tucholskiego w roku 2019 z zakresu udzielania [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 10.08.2018 r.

Z A W I A D O M I E N I E  Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1566  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w [...]

Informacja dot. Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Informujemy, iż w dniach od 11 do 23 lipca 2018r. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest nieczynne.   W ww. okresie osoby kwalifikujące się do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać poradę w Punkcie [...]

Zapytanie o wycenę wykonania strony internetowej dla Powiatu Tucholskiego

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę wykonania strony internetowej, która będzie narzędziem informacyjno-promocyjnym dla Powiatu Tucholskiego.   1.     Nazwa i adres zamawiającego: Powiat [...]

Znaleziono rower

Starosta Tucholski informuje, że w Biurze Rzeczy Znalezionych znajduje się rower górski znaleziony w miejscowości Wełpin. W celu odbioru rzeczy należy zgłosić się do pok. 114 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Tucholi. Informacje [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych przez Powiat Tucholski do oddania w dzierżawę na okres od 27.04.2018 roku do 31.12.2020 roku (Woziwoda i Gołąbek) oraz do 20.03.2023 roku (Fojutowo), sporządzony zgodnie z zapisami Uchwały nr 39/96/2015 [...]

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości Powiatu Tucholskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę - [...]

Ważne dla właścicieli lasów zniszczonych w nawałnicy

Starosta Tucholski organizuje spotkanie z właścicielami lasów, w celu omówienia postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszu leśnego na uporządkowanie powierzchni leśnej zdewastowanej w wyniku nawałnicy „w ramach [...]

Wyjaśnienia w sprawie interpretowania daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej oraz daty wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się w ostatnim czasie zapytania wielu urzędów jak i obywateli (byłych przedsiębiorców) w zakresie właściwej interpretacji informacji publikowanych we wpisach do CEIDG, a dotyczących informacji o [...]

Rokowania na dzierżawę pola biwakowego w Świcie

Powiat Tucholski ogłasza rokowania na dzierżawę pola biwakowego w miejscowości Świt wraz z poddzierżawą nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2020r. uchwała [...]

metryczka