Przetargi w toku z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim od km 4+125 do km 8+580”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-1-2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 maja 2020  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)