Przetargi rozstrzygnięte z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1035C, w miejscowosci Iwiec

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 60.000 Euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i MOstów, ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie za cenę 884.739,16 zł. netto 

zamówienie na:

dostawy paliwa dla pojazdów ZDP

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę i zlecono zamówienie firmie OLPAS sp. z o.o.ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola, która zaoferowała dostawę paliw za cenę z upustem 3 % od ceny detalicznej: ON - 2,69 zł./l, PB-95 - 3,39 zł./l, U-95 - 3,39 zł./l  

zamówienie na:

przeglądy szczegółowe obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Biuro Projektowo-Consultingowe „Budmost” Janusz Sochacki, ul. Boya-Żeleńskiego 6/30, 85-858 Bydgoszcz, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę: 7259,08 zł. brutto.  

zamówienie na:

dostawę gazu płynnego (LPG) tj. tankowanie pojazdów będących na wyposażeniu ZDP

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 20 maja 2004
wynik postępowania: wybrano ofertę formy ROMGAZ - Anna i Roman Szultka , Sąpolno 69F, 77-320 Przechlewo, która na dzień otwarcia ofert zaoferowała cenę 1,58 zł./l LPG wraz z upustem 2,5 % 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)