Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

dostawę pługa lemieszowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Hydrog - Zakład Budowy Maszyn, Eksport Import, ul. Demokratyczna 119B, 93-348 ŁÓdź, która zaoferowała dostawę przedmiotu zamówienia za kwotę 20740 zł. brutto. 

zamówienie na:

dostawę zamiatarki do jezdni przystosowanej do zastosowania na nośniku narządzi UNIMOG U1650

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 7 listopada 2005
wynik postępowania: wybrano oferte firmy HYDROG Zakład Budowy Maszyn Export Import, ul. Demokratyczna 119B, 93-348 Łódż, która zaoferowała dostawę zamiatarki za cenę 11.590 zł. brutto 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2005/2006

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 24 października 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy OLPAS sp. zo.o. ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola, która zaoferowała dostawy za cenę z marżą 2,5 % w stosunku do cen hurtowych PKN Orlen 

zamówienie na:

Remont częściowy budynku szkoły i łazienki nauczycielskiej

zamawiający: Zespoł Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2005
wynik postępowania: wybrano oferte firmy KORBUD Józef Korczak, ul. Przemysłowa 9, 86-010 Koronowo, która zaoferowałą wykonanie przedmiotu zamówienia za 232.390,02 zł brutto. 

zamówienie na:

Kapitalny remont sali gimnastycznej oraz remont pokoju nauczycielskiego w głównym budynku szkoły

zamawiający: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2005
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacji Sanitarnych, Ogrzewania i Gazu Andrzej Cybulski, ul. Wczasowa 7, 89-511 Cekcyn za kwotę 102.967,85 zł. brutto 

zamówienie na:

Wymiana przewodów elektrycznych oraz tablic rozdzielczych na korytarzach w budynku głównym szkoły

zamawiający: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę Zakładu Usług Elektrycznych i Ogólnobudowlanych, Bogdan Porożyński, ul Sępoleńska 4, 89-500 Tuchola za kwotę 34.428,68 zł. brutto. 

zamówienie na:

dostawę paliw dla pojazdów i urządzeń będących na wyposażeniu ZDP

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 24 maja 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę Firmy Stacja Paliw NICIEJEWSCY sp. j. Karolewo 16, 89-600 Chojnice, która zaoferowła dostawę przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych ON - 3,33, Pb 95 - 3,83 zł., wraz z upustem 4 % od ceny detalicznej.  

zamówienie na:

dostawę masy do wbudowania na zimno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 24 maja 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy PDM Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe sp. z o.o. ul. Bydgoska 14, 89-600 Chojnice, które zaoferowało dostawę przedmiotu zamówienia za koszt: jednostkowy - 475,80 zł. brutto, łączny koszt 50 t - 23.790 zł. brutto 

zamówienie na:

głowica do koszenia do nośnika Mulag FME 500

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 13 maja 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy SIAL W.KImber, B. Kimber, H. Kimber sp. j. ul. Boguchwały 1, 71-531 Szczecin za cenę 28.670,00 zł. brutto 

zamówienie na:

tankowanie gazu LPG dla pojazdów będących na wyposażeniu ZDP w Tucholi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 10 maja 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę Firmy Niciejewscy sp. j., karolewo 16, 89-600 Chojnice, stacja paliw Tuchola, która zaoferowała dostawy przedmiotu zamówienia za cenę 1,68 zł/l obejmującego upust 5 % w stosunku do ceny na stacji. 

zamówienie na:

dostawę emulsji drogowej K 1 65

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 5 maja 2005
wynik postępowania: wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. zo.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, która zaoferowała dostawe przedmioru zamówienia za 80.032,00 zł. brutto. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)