Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty firm: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, Pabianice, pakiet I - 38.408,94; pakiet III - 11.109,81 zł. TZMO s.a. ul. Żółkiewskiego 20/26 toruń, pakiet II - 89.259,09 zł 

zamówienie na:

Dostawę środków dezynfekcyjnych.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejsze oferty firm: Centrowet-Cezal Sp. zo.o. ul. Słoneczna 16f Słupsk - Pakiet I - 14141,84 zł, Pakiet II - 4294,50 zł, Pakiet Iv - 1531,49 zł, Pakiet V - 682,27 zł, Pakiet VII - 387,23 zł, Pakiet XI - 1944,55 zł FHU Antyseptyka ul Mickiewicza 33 Biskupiec - Pakiet III - 5200,20 zł Bialmed Sp. zo.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska - Pakiet VI - 1023,89 zł Medan sp.j. ul. Morska 8 Bydgoszcz - Pakiet VIII - 1161,81 zł, Pakiet IX - 1421,33 zł, Pakiet X - 6307,15 zł 

zamówienie na:

Dostawę sprzętu jednorazowego użytku.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp .z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejsze oferty firm : Centrowet-Cezal Sp. zo.o. ul. Słoneczna 16f Słupsk - Pakiet I - 27800,74 zł, Pakiet III - 2910,62 zł Zarys Sp.zo.o. ul. Pod Borem 18 Zabrze - Pakiet II -38990,80 zł, Pakiet IV -3685,76 zł, Pakiet VI - 4429,80 zł Bialmed Sp. z.o.o. ul. Konopnickiej 11a Biała Piska - Pakiet V - 36235,53 zł 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są dostawy płynów infuzyjnych.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska. Cena oferty 50.763, 74 zł 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia są usługi prania bielizny i odzieży roboczej szpitalne

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 11 grudnia 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy "Pralnia Pomorska" Sp. z o.o. z Mielna. Cena oferty 106.981,80 zł 

zamówienie na:

dostawę kosiarki bijakowej z wysięgnikiem

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy "Teknamotor" sp. z o.o.,27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 2A, która zaoferowała dostawę kosiarki za kwotę 20.252,00 zł. brutto. 

zamówienie na:

dostawę rębaka do gałęzi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy "Teknamotor" sp. z o.o.,27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 2A, która zaoferowała dostawę rębaka za kwotę 41.114 zł. brutto 

zamówienie na:

udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wys. 600.000 zł. ze spłata w okresie 36-miesięcy

zamawiający: Zarząd Powiatu Tucholskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nordea Banku Polska S.A., ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, który zaoferował realizacje zamówienia za kwotę 41.284,56 zł brutto 

zamówienie na:

Remont mostu drogowego na rzece Brdzie w miejscowości Piła Młyn (JNI 01006753)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 6 listopada 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakłąd Remontowo-budowlany CORWI Wiesław Lewicki, 85-153 Bydgoszcz, ul. Inowrocławska 12, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę brutto 667.304,25 zł. 

zamówienie na:

Sterylizacja narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 30 października 2006
wynik postępowania: Wybrano jako najkorzystniejszą oferę firmy "CitoNet - Bydgoszcz" S.A. z Bydgoszczy, cena oferowana 65.101,88 zł 

zamówienie na:

Dostawę leków.

zamawiający: szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 euro
termin składania ofert: 26 października 2006
wynik postępowania: Wybrano oferty fitm: PGF Bydgoszcz ul. Cicha 19/27 Bydgoszcz - pakiet I cena 286.626,05 zł, pakiet II - cena 20.423,09 zł, pakiet III - 3.352,34 zł. Sanofi - Aventis Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 Warszawa - Pakiet IV - cena 30.372,49 

zamówienie na:

dostawę żwiru wielofrakcyjnego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 16 października 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała dostawę żwiru za cenę 9,76 zł./tonę brutto co na podstawie szacunkowej wielkości zamówienia 800 ton stanowi kwotę 7.808 zł. brutto. 

zamówienie na:

remont pobocza drogi powiatowej nr 1030C, od skrzyżowania z drogą powiatową 1036C (Bruchniewo) do miejscowości Sucha

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 16 października 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzetowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała wykonanie zamówienia za kwotę 84.370,32 zł. brutto 

zamówienie na:

Dostawę opału (miału węglowego).

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 2 października 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Kapost Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 89-400 Sępólno Kr. w cenie 118.440,oo zł 

zamówienie na:

udostępnienie sprzętu wraz z obsługą do wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, leżących na terenie powiatu tucholskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakąłd Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała udostęnienie sprzętu we wszystkich zakresach, według cen jednostkowych. 

zamówienie na:

dostawę jednorodnej mieszanki kruszyw z solą drogową do zimowego utrzymania dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała cenę 52,46 brutto/tonę mieszanki 10-12 % i cenę 40,26 zł. brutto/tonę mieszanki 3-5 % , a na podstawie łącznej wielkości zamówienia - 108.092,00 zł. brutto 

zamówienie na:

dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 28 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, która zaoferowała cenę 219,60 zł. brutto/tonę, a na podstawie łącznej wielkości zamówienia - 100 t - 21.960,00 zł. brutto 

zamówienie na:

dostawę fabrycznie nowej uniwersalnej frezarki sterowanej numerycznie

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 7 września 2006
wynik postępowania: wybrano ofertę firmy Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych „AVIA” Spółka Akcyjna, ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa, która zaoferowała cenę 197 396 zł brutto.  

zamówienie na:

dostawa odczynników do oznaczeń immunologicznych metodą chemiluminescencji z jednoczesną dzierżawą nowego fabrycznie analizatora.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. zo.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 130.000,00 zł
termin składania ofert: 22 sierpnia 2006
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy BAYER Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, cena oferty 166.239,72 zł 

zamówienie na:

remont mostu w miejscowości Raciąski Młyn w ciągu drogi powiatowej Nr 1004C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2006
wynik postępowania: Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze przetargi »