Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawy płynów infuzyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2007  11:00
wynik postępowania: Tuchola, dnia 31.12.2007 roku NZOZXII/19/07 Do wszystkich wykonawców W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2006.164.1163 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawy płynów infuzyjnych informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : Medan Sp j. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz za cenę : 65759,67 zł Uzasadnienie wyboru : Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami są ofertami najkorzystniejszymi, zgodnie z art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nazwa i adres wykonawcy ( nr oferty ) Liczba pkt w kryterium Cena ( koszt ) Razem Medan Sp j. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 2 ) 100,00 65759,67 100,00 BIALMED Sp z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska ( 1 ) 89,55 73.432,82 89,55 Zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie podpisana dnia 08 stycznia 2008 roku, w siedzibie Zamawiającego.  

zamówienie na:

dostawy środków dezynfejcyjnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2007  11:00
wynik postępowania: Tuchola, dnia 27.12.2007 roku NZOZ XII/18/07 Do wszystkich wykonawców W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2006.164.1163 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawy środków dezynfekcyjnych informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk pakiet nr 1 za cenę : 33.132,64 zł pakiet nr 2 za cenę : 14.842,44 zł pakiet nr 3 za cenę : 10.942,20 zł Uzasadnienie wyboru : Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami są ofertami najkorzystniejszymi, zgodnie z art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nr pakietu Nazwa i adres wykonawcy ( nr oferty ) Liczba pkt w kryterium Cena ( koszt ) Razem 1 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 1 ) 10,00 33.132,64 10,00 1 BIALMED Sp z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska ( 2) 97,68 33.921,14 97,68 2 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 1 ) 100,00 14.842,44 100,00 3 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 1 ) 100,00 10.943,20 100,00 W toku postępowania odrzucona została oferta : Lp. Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia oferty 1 BIALMED Sp z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska ( 2) Oferta odrzucona w pakiecie nr 2 art. 89 ust.1 pkt. 2 treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w pozycji oferty „INCIDIN PLUS EKOLAB YA6 (substancja czynna glukoprotamina ) zamawiający w SIWZ określił ilość 10 opakowań a wykonawca zaoferował 6 opakowań co jest niezgodne ze specyfikacją. Zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych umowy zostaną podpisane dnia 04 stycznia 2008 roku, w siedzibie Zamawiającego.  

zamówienie na:

dostawy leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieoigraniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000
termin składania ofert: 21 grudnia 2007  11:00
wynik postępowania: Tuchola, dnia 27.12.2007 rok NZOZ XII/17/07 Do wszystkich wykonawców W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2006.164.1163 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawy leków informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław Uzasadnienie wyboru : Wybrana oferta spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami jest ofertą najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nr pakietu Nazwa i adres wykonawcy ( nr oferty ) Liczba pkt w kryterium Cena ( koszt ) Razem 1 PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław ( 2 ) 100,00 316.244,22 zł 10,00 1 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3 91 – 342 Łódź ( 1 ) 98,53 320.967,36 zł 98,53 Zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie podpisana dnia 04 stycznia 2008 roku, w siedzibie Zamawiającego.  

zamówienie na:

dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczny
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2007  11:00
wynik postępowania: NZOZ XII/15/07 Tuchola, dnia 11.12.2007 Do wszystkich wykonawców W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2006. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawę materiałów opatrunkowych informujemy, że najkorzystniejsza ofertę złożyła firma : PAUL HARTMANN POLSKA ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice na pakiet nr 1 za cenę : 39.688,13 zł na pakiet nr 3 za cenę : 8.420,22 zł TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ul Żółkiewskiego 20/26 87-100 TORUŃ Na pakiet nr 2 za cenę : 88.226,17 zł Uzasadnienie wyboru : Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami są ofertami najkorzystniejszymi, zgodnie z art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych. Nr pakietu Nazwa i adres wykonawcy (nr oferty) Liczba pkt w kryterium cena Razem 1 Paul Hartmann Polska sp z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice ( 2 ) 100,00 100,00 1 P.H.A.M. i M.O. Medan sp. j. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 3) 96,63 96,63 2 Toruńskie Zakłady Materiałów opatrunkowych ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń ( 1 ) 100,00 100,00 3 Paul Hartmann Polska sp z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice ( 2 ) 100,00 100,00 Zgodnie z art. 94 Ustawy prawo zamówień publicznych umowy zostaną podpisane dnia 02 stycznia 2008 w siedzibie Zamawiającego.  

zamówienie na:

dostawa sprzetu jednorazowego uzytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej 211.000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2007  11:00
wynik postępowania: Tuchola, dnia 19.12.2007 roku NZOZ XII/14/07 Do wszystkich wykonawców W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2006.164.1163 z późn. zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na : dostawy sprzętu jednorazowego użytku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk na pakiet nr 3 za cenę : 50.011,80 zł na pakiet nr 4 za cenę : 4.262,57 zł Medan Sp j. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz na pakiet nr 8 za cenę : 12.092,30 zł na pakiet nr 2 za cenę : 856,00 zł IRHEN Sp z o.o. ul. Pasieka 13 A 61-657 Poznań na pakiet nr nr 5 za cenę : 3. 447,68 zł POLMIL ul. Ks. J. Schulza 1 85-315 Bydgoszcz na pakiet nr 6 za cenę : 36.132,57 zł na pakiet nr 9 za cenę : 1.016,50 zł Uzasadnienie wyboru : Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami są ofertami najkorzystniejszymi, zgodnie z Art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty na pakiet nr 1 nastąpi po otrzymaniu wyjaśnień, dotyczących rażąco niskiej ceny w pakiecie 1 poz. II pkt. 18 i 19 art. 89 pkt.1 poz. 4. Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nr pakietu Nazwa i adres wykonawcy ( nr oferty ) Liczba pkt w kryterium Cena ( koszt ) Razem 2 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 5 ) 46,78 1.829,70 46,78 2 MEDAN SP. J. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 7 ) 100,00 856,00 100,00 3 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 5 ) 100,00 50.510,42 100,00 3 MEDAN SP. J. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 7 ) 92,67 54.507,73 92,67 4 COVIDIEN POLSKA Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa ( 1 ) 58,89 7.238,55 58,89 4 BIALMED Sp z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska ( 2) 69,26 6.154,88 69,26 4 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 5 ) 100,00 4.262,57 100,00 4 MEDAN SP. J. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 7 ) 85,50 4.985,67 85,50 5 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 5 ) 70,43 4.895,36 70,43 5 MEDAN SP. J. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 7 ) 85,77 4.019,67 85,77 5 IRHEN Sp z o.o. ul Pasieka 13 A 621-657 Poznań ( 8 ) 100,00 3.447,68 100,00 6 BIALMED Sp z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska ( 2) 98,14 36.816,91 98,14 6 POLMIL ul. Ks. J. Schulza 1 85-315 Bydgoszcz ( 6 ) 100,00 36.132,57 100,00 6 IRHEN Sp z o.o. ul Pasieka 13 A 621-657 Poznań ( 8 ) 94,89 38.080,09 94,89 8 BIALMED Sp z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska ( 2) 74,55 16.219,61 74,55 8 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 5 ) 82,99 14.569,50 82,99 8 MEDAN SP. J. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 7 ) 100,00 12.092,30 100,00 8 IRHEN Sp z o.o. ul Pasieka 13 A 621-657 Poznań ( 8 ) 76,26 15.856,12 76,26 9 ROVERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Słoneczna 10 05-501 Piaseczno ( 3 ) 36,19 2.808,75 36,19 9 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk ( 5 ) 42,22 2407,50 42,22 9 POLMIL ul. Ks. J. Schulza 1 85-315 Bydgoszcz ( 6 ) 100,00 1.016,50 100,00 9 MEDAN SP. J. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz ( 7 ) 55,07 1.845,75 55,07 W toku postępowania odrzucona została oferta : Lp. Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia oferty 1 oferta nr 2 BIALMED Sp z o.o. ul. M. Konopnickiej 11 a 12-230 Biała Piska Oferta odrzucona w pakiecie nr 5 Art. 89 ust.1 pkt. 6 oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie Art. 88. Błędnie podliczona wartość oferty 2 oferta nr 5 Centrum Zaopatrzenia Medycznego Centrowet Cezal ul. Słoneczna 16 F 76-200 Słupsk Oferta odrzucona w pakiecie nr 6 Art. 89 ust.1 pkt. 6 oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie Art. 88.Błędnie podliczona wartość oferty 3 oferta nr 7 MEDAN SP. J. ul. Morska 8 85-725 Bydgoszcz Oferta odrzucona w pakiecie nr 6 Art. 89 ust.1 pkt 2 jej treści nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Pakiet 6 poz 11 zamawiający oczekiwał 30.000 aparatów do przetoczeń krwi a oferent wycenił 30 sztuk. 4 oferta nr 4 ABOK Sp z o.o. ul .Brzostowska 22 04-985 Warszawa Oferta odrzucona w pakiecie nr 3 Art. 89 ust. 1 pkt 2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w poz. II pkt 3 oczekiwał rękawic lateksowych lekko pudrowanych, powierzchnia teksturowaną z rolowanym mankietem. Otrzymane próbki nie maja powierzchni teksturowanej Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w pakiecie nr 7, ponieważ nie złożono żadnej oferty . Zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych umowy zostaną podpisane dnia 02 stycznia 2008 roku, w siedzibie Zamawiającego.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej 1026C w miejscowości Cekcyn (I etap) oraz pełnienie nadzoru autorskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 26 listopada 2007  10:30
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: INWESTOR KONIN, inż. Stanisław Wajrak, ul. Miła 3, 62 - 510 Konin. Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 109 800,00 zł.  

zamówienie na:

Dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000
termin składania ofert: 6 listopada 2007  11:00
wynik postępowania: Uczestnicy postępowania : PAKIET 1 PGF SA ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy –Prawo zamówień publicznych ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ PGF Urtica Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. PAKIET 2 PGF Urtica Sp z o.o. ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. GSK Services Sp z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60 – 322 Poznań kryterium oceny oferty - cena 100 % cena oferty : 45.150.79 zł oferta uzyskała 100 punktów wybrano ofertę : GSK Services Sp z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60 – 322 Poznań PAKIET 3 PGF SA ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź kryterium oceny oferty - cena 100 % cena oferty : 3.904,25 zł oferta uzyskała 100 punktów wybrano ofertę : PGF SA ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź PAKIET 4 Sanofi- Aventis Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa kryterium oceny ofert - cena 100% cena oferty: 56.061,58 zł oferta uzyskała 100 punktów wybrano ofertę : Sanofi- Aventis Spółka z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa  

zamówienie na:

sterylizacja narzędzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do Zamawiającego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniże 211.000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2007  11:00
wynik postępowania: Uczestnicy postępowania : „CITONET –BYDGOSZCZ” S.A ul. Wyścigowa 7 85 – 740 Bydgoszcz kryterium oceny oferty - cena 100 % cena oferty : 65.101,88 zł oferta uzyskała 100 punktów Wybrano ofertę firmy „CITONET –BYDGOSZCZ” S.A ul. Wyścigowa 7 85 – 740 Bydgoszcz  

zamówienie na:

Remont mostu drogowego JNI 01015475 w miejscowości Raciąski Młyn

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 31 października 2007  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: CORWI Zakład Remonto - Budowlany, W. Lewicki, ul. Inowrocławska 12, 5 - 153 Bydgoszcz. Zaoferowano wykonanie zadania za cenę 164 996,26 zł. 

zamówienie na:

Dostawę oleju opałowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 23 października 2007  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne OLPAS Sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 89-500 Tuchola. Zaferowano dostawę 8000 litrów oleju opałowego za 20 560,00 zł. Stała marża 2,06%. 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 12 października 2007  10:00
wynik postępowania: wybrano KAPOST Sp z o.o. ul Parkowa 6 89 - 400 Sępólno 

zamówienie na:

Remont części budynku biurowo-dydaktyczno-warsztatowego na Warsztaty Terapii Zajęciowej

zamawiający: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 września 2007  09:00
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2007 – 2008

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi (art.11 ust.8 Pzp)
termin składania ofert: 24 września 2007  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę dla CZĘŚCI A, B, C, D, E, F, złożoną przez Zakład Sprzętowo - Transportowy, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89 - 500 Tuchola. W ofercie podano ceny jednostkowe. 

zamówienie na:

Ułożenie masy bitumicznej na poszerzeniu odcinka drogi powiatowej nr 1030C (Bruchniewo – Sucha)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 19 września 2007  10:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; ul. Laskowicka 3, 86–100 Świecie; z ceną za ułożenie 3015 m² nawierzchni bitumicznej: 125981,78 zł (brutto)  

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi nr 1015C Tuchola – Tleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 19 września 2007  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla CZĘŚCI A złożonej przez PRODROM S.C. Adam Bukowiecki, Katarzyna Bukowiecka, Grzepnica 1p, 72 - 003 Dobra. Wykonanie usługi zaoferowano za 396500,00 zł. Równocześnie unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia dla CZĘŚCI B na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

zamówienie na:

wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy odcinków dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14.000 euro a progami unijnymi (art.11 ust.8 Pzp)
termin składania ofert: 22 sierpnia 2007  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: BRD, ul. Wiejska 83, 87 - 822 Włocławek. Oferta zawiera poniższe ceny: CZĘŚĆ A: (Przebudowa dróg powiatowych 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienia atrakcyjności turystycznej, I etap) - 101260,00 zł (brutto); CZĘŚĆ B: (Przebudowa drogi 1017C w miejscowości Śliwice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienia atrakcyjności turystycznej, I etap) - 46360,00 zł (brutto); CZĘŚĆ C: (Przebudowa odcinka drogi 1010C w miejscowości Żalno w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienia atrakcyjności turystycznej, I etap) - 95160,00 zł (brutto). 

zamówienie na:

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

zamawiający: Zarząd Powiatu Tucholskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 lipca 2007
wynik postępowania: Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane PERFEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy  

zamówienie na:

dostawę myjni do endoskopów - szt 1

zamawiający: Szpital Tucholski Sp z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.00 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: Uczestnicy postępowania \"EPIC\" Marcin Plichta ul. Dabrowskiego 306 A 60-406 Poznań kryterium oceny oferty - cena 100%cena oferty 79.000 zł oferta uzyskała 100 punktów OLYMPUS Spółka z o.o. ul Suwak 3 02-676 Warszawa kryterium oceny ofert 100 % cena oferty : 120.00 zł oferta uzyskała 65,83 punktów Wybrano oferte firmy \"EPIC\" Marcin Plichta ul. Dąbrowskiego 306A 60-406 

zamówienie na:

budowę i remont chodników w ciągu dróg powiatowych

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pow. 60.000 Euro
termin składania ofert: 6 lipca 2007
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: AMAR Usługi komunalno-transportowe, Mariusz Rudnik, Pamiętowo 40, 89 - 506 Kęsowo. Cena za realizację zamówienia wynosi: 278965,20 zł (brutto). 

zamówienie na:

modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej k. Raciąża

zamawiający: Zarząd Powiatu Tucholskiego
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2007
wynik postępowania: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Ogólnobudowlanej Mieczysław Szulczyński z siedzibą w Tucholi, ul. Kniejowa 30, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 288.768,39 zł brutto 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »