Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawe sprzetu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/25/09
wartość: poniżej kwot okreslonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Udzielenie i obsługę inwestycyjnego kredytu bankowego lub kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/21/09
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty 

zamówienie na:

Świadczenie usług pralniczych – prania i sterylizacji bielizny i odzieży szpitalnej oraz wynajem bielizny barierowej

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/24/09
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 17 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla pacjentów Szpitala w Tucholi

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/23/09
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawę zbiornika emulsji

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-20/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 8 grudnia 2009  14:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty: (1) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SAR-POL Sp. z o.o., Maszyny budowlane i drogowe, ul. kopanina 29, 60-105 Poznań - oferta otrzymała 94,77 punktów; (2) Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PROMAD, ul. Kolista 24/9, 54-152 Wrocław, Oddział: ul. Poznańska 7, 55-140 Żmigród - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAD oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 95 160,00 zł (brutto).  

zamówienie na:

Dostawa materiałów szewnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/22/09
wartość: poniżej kwot określionych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Wynik postepowania w załączonym pliku 

zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/20/09
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego - echokardiografu szt. 1

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/18/09
wartość: poniżej progów okreslonych w art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 6 listopada 2009  11:00
wynik postępowania: wynik postepowania 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009 – 2010

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-19/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 30 października 2009  13:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta w każdej części zamówienia złożona przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 dla każdej części zamówienia. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 dla każdej cześci zamówienia, złożoną przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ogłoszeniu. 

zamówienie na:

Przebudowę odcinka drogi powiatowej 1005C (I etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-18/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 16 października 2009  13:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (3) Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Sp. z o.o., ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec - oferta otrzymała 75,74 punktów; (2) firmy DEKPOL Sp. z o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn - oferta otrzymała 100,00 punktów; (3) firmy POL-DRÓG Chojnice Sp. zo.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice - oferta otrzymała 86,01 punktów; Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez firmę DEKPOL Sp. z o.o. oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 296 986,76 zł (brutto).  

zamówienie na:

Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/16/09
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 25 września 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa miału węglowego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/15/09
wartość: poniżej kwot okreslonych w art. 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 24 września 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice – Lińsk

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-17/2009
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 7 września 2009  13:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęło 12 ofert. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 12 złożoną przez INŻDRÓG S.C. Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych, ul. Kulerskiego 16/41, 86 – 300 Grudziądz, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 53 680,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1003C Raciąż – Piastoszyn

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-16/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 7 września 2009  13:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęło 14 ofert. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 14 złożoną przez INŻDRÓG S.C. Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych, ul. Kulerskiego 16/41, 86 – 300 Grudziądz, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 85 400,00 zł brutto.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynków Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy: NZOZ XII/14/09
wartość: poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy
termin składania ofert: 28 sierpnia 2009  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze 1027C i 1030C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-15/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 21 lipca 2009  12:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) ZAKŁADU SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWEGO, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 497 822,22 zł brutto. 

zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-14/2009
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 21 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) Przedsiębiorstwa Drogowego EMULEX Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard Szczeciński - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez Przedsiębiorstwa Drogowego EMULEX Sp. z o.o., ul. Czesława Tańskiego 16, 73-102 Stargard Szczeciński oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 128 302,52 zł brutto. 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów szpitala w Tucholi

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego wraz z montażem dla Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 lipca 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze nr 1017C, ul. Dworcowa w Śliwicach

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 8 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (1) KONSORCJUM: firmy DEKPOL Sp. z o.o., ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn i Przedsiębiorstwa Usług Drogowo-Mostowych, ul. Drogowców 6, 83-400 Kościerzyna - oferta otrzymała 100,00 punktów; (2) firmy POL-DRÓG Chojnice Sp. zo.o., ul. Bydgoska 16, 89-600 Chojnice - oferta otrzymała 74,71 punktów; (3) ZAKŁADU SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWEGO, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 93,67 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez KONSORCJUM: firmy DEKPOL Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Usług Drogowo-Mostowych Kościerzyna, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 289939,10 zł (brutto).  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 39) starsze przetargi »