Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa materiałow opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Sp z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/11/2011
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art 11 ust 8
termin składania ofert: 30 listopada 2011  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Przygotowanie i wykonanie gadżetów promocyjnych do projektu "Bory Tucholskie - w labiryntach natury" - wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.9.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 24 listopada 2011  12:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawę masy bitumicznej układanej na zimno

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-20/2011
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 7 listopada 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2011 - 2012

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowychw Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-19/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 21 października 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę soli drogowej

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-17/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 17 października 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę miału węglowego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/ 10/2011
wartość: o wartościszacunkowej poniżej kwot okr.na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 października 2011  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Prowadzenie bieżącej obsługi rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 1.450.000,00 zł. w okresie 3 lat kalendarzowych, tj. od listopada 2011r. do października 2014r.

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/ 9 /2011
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art 11 ust 8
termin składania ofert: 14 października 2011  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/8/2011
wartość: o wartości szacunkowej poniżej kwot okr. na podst. art.11 ust.8
termin składania ofert: 30 września 2011  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu tucholskiego obejmująca wykonanie mikrodywaników z mieszanki mineralno - bitumicznej na zimno typu slurry seal

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-13/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 5 września 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę oleju napędowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-15/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 2 września 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Wyposażenie w środki i zasoby obiektów szkół powiatowych w Tucholi

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.5.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pod. art.11 ust. 8
termin składania ofert: 31 sierpnia 2011  09:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1038C, odcinek Bysławek - Bysław, obiekt ścieżka rowerowa.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-14/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 29 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowę układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-11/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progirm unijnym
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w Wielkim Mędromierzu

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-12/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1019C Przymuszewo - Droździenica

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-9/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 9 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki, odcinek Bruchniewo - Jania Góra

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-8/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 2 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa produktów leczniczych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII /4/2011
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 1 

zamówienie na:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.272.1.4.2011
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach wyd. na pods. art.11 ust.8
termin składania ofert: 15 lipca 2011  11:00
wynik postępowania: wybór oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa odziezy medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: N ZOZ XII/5/2011
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Przebudowę mostu przez rzekę Stążkę w ciągu drogi powiatowej nr 1026C Wielkie Gacno - Cekcyn - Rudzki Most w miejscowości Nowy Młyn

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP3450-5/2011
wartość: pomiędzy 14000 euro a progiem unijnym
termin składania ofert: 10 czerwca 2011  12:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze przetargi »