Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego ambulansu typu B wraz z wyposażeniem medycznym

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/15/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 grudnia 2016  09:00
wynik postępowania: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1013C relacji Sławęcin – Wieszczyce od km 2+500 do km 4+930

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-6-2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 2 listopada 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016-2017

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-5-2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 13 października 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawę odzieży medycznej i obłożeń chirurgicznych jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP / 12 /2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 października 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce – Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-4-2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 27 września 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Łążek-Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-3-2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 1 września 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/11/2016
wartość: powyżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zakup i dostawa aparatu do znieczulenia z monitorem dla dzieci i dorosłych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP / 10 /2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 lipca 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Tucholi z uwzględnieniem diet i kaloryczności

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/9/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa materiałów szewnych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP /6/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 kwietnia 2016  10:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawę środków dezynfekcyjnych i środków do utrzymania czystości

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/7/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 kwietnia 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa jednego fabrycznie nowego, nie eksploatowanego ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP / 8/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 kwietnia 2016  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

zamówienie na:

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, nie eksploatowanych, ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/5/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 30 marca 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa rękawic medycznych

zamawiający: Szpital Tucholski spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/4/2016
wartość: poniżej kwot okr na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 24 marca 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Zakup i dostawa Echokardiografu

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP3/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 14 marca 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa rękawic medycznych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/2016
wartość: ponizej kwot okr. na podstawie art 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 marca 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP /1/2016
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 lutego 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C Śliwice - Lińsk II Etap”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-2-2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 16 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa soli drogowej

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-1-2016
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na pods. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 21 stycznia 2016  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

Dostawa materiałów opatrunkowych

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Zp/12/2015
wartość: poniżej kwot okr. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 stycznia 2016  09:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 20)