Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 39 (z 39)zamówienie na:

Przebudowę mostu drogowego w Bruchniewie

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 23 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (1) ZAKŁADU REMONTOWO - BUDOWLANEGO CORWI, Wiesław Lewicki, ul. Inowrocławska 12, 85-153 Bydgoszcz - oferta otrzymała 96,92 punktów; (2) KONSORCJUM: Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy i Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe EDMEL, Edmund Grubicki, al. Brzozowa 24/9, 89-600 Chojnice - oferta otrzymała 76,97 punktów; (3) ZAKŁADU SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWEGO, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 3 złożoną przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 344 950,45 zł (brutto).  

zamówienie na:

dostawa oleju opałowego lekkiego Ekotermplus

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 23 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawę oleju napędowego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNEGO OLPAS Sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 60 punktów w kryterium I i 40 punktów w kryterium II; łącznie - 100,00 punktów. Kryterium I - cena 60%, kryterium II - upust 40%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE OLPAS Sp. z o.o., ul. Budowlana 2, 85-500 Tuchola oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 112 200,00 zł przy zastosowaniu stałego upustu w wysokości 0,7%. 

zamówienie na:

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Tucholskiego wraz z finansowaniem wykonywanych robót przez okres do 15 lat poprzez cesję wierzytelności na rzecz instytucji finansującej zadanie, spłacanej przez Powiat Tucholski do wysokości 10.500.000,00 zł. (słownie : dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych)

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 czerwca 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Dostawa ambulansu sanitarnego Typu C szt. 1 z przeznaczeniem - zespół podstawowy "P" ratownictwo medyczne

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 czerwca 2009  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu złożono jedną ofertę Emergency Medical System Poland Robert Pałka ul. Ułanów 7 20-554 Lublin Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z określonymi w niej kryteriami. Jest ofertą korzystną, zgodnie z Art. 2 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Usługi awaryjne

zamawiający: ZarząD Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 11 maja 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) ZAKŁADU SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWEGO, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenami podanymi w załączniku: 

zamówienie na:

Chodniki

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 30 kwietnia 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęło 5 ofert: (1) Firmy Usługi komunalno-transportowe AMAR, Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy - oferta otrzymała 77,84 punkty; (2) Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola - oferta otrzymała 85,33 punkty; (3) Firmy KONAR A. B. Ciemniccy s.j., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie - oferta otrzymała 37,09 punkta; (4) Firmy ROBOTY ZIEMNE, Dariusz Sala, Sławęcin, ul. Dworcowa 12, 89-620 Chojnice - oferta otrzymała 83,46 punkta; (5) Firmy Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy - oferta otrzymała 77,24 punkta; Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z cenemi jednostkowymi podanymi w załączniku: 

zamówienie na:

Dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyzej progów unijnych
termin składania ofert: 22 kwietnia 2009  11:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 93 ust 1 Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty .  

zamówienie na:

Dostawę emulsji drogowej K1 65

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 27 marca 2009  12:15
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 99 735,00 zł (brutto).  

zamówienie na:

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1001C w miejscowości Rzepiczna (II etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 27 marca 2009  12:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęło 6 ofert: (1) Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów; (2) Firmy Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy - oferta otrzymała 84,09 punkta; (3) Firmę ROBOTY ZIEMNE, Dariusz Sala, Sławęcin, ul. Dworcowa 12, 89-620 Chojnice - oferta otrzymała 90,33 punkta; (4) Firmę ART-BUD Artur Paliwoda, Usługi ogólnobudowlane, ul. Jastrzębia 14, Żołędowo, 86-140 Osielsko - oferta otrzymała 81,33 punkta; (5) F.H.U KIC-TRANS, Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim - oferta otrzymała 90,05 punkta; (6) Firmę Usługi komunalno-transportowe AMAR, Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1, pkt. 6 ustawy Pzp. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 194 830,71 zł (brutto).  

zamówienie na:

Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla potrzeb Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. przy ul. Nowodworskiego 14-18 i Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. w Chełmży przy ul Szewskiej 23

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 marca 2009  11:00
wynik postępowania: ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej turystycznego zagospodarowania szlaków wodnych (rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy) w Powiecie Tucholskim dla zadań będących częścią Projektu Kluczowego „Bory Tucholskie – w labiryntach natury ”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej”

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej kwot okreslonych w art 11 ust 8
termin składania ofert: 25 marca 2009  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 1023C w miejscowości Nowy Sumin

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pmiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 20 marca 2009  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) ZAKŁADU SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWEGO, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez ZAKŁAD SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWY, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 85-500 Tuchola, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 259 494,24 zł (brutto).  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem
nr sprawy:
wartość: ponizej 206.000 euro
termin składania ofert: 19 marca 2009  10:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych wniosków w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 57 ust 1 Pzp informujemy, że do dalszego etapu zakwalifikowano następujących Wykonawców: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „POWIERNIK” Spółka z o.o. Ul. 4 Marca 38 75-708 Koszalin KORDBUD Koordynacja i Nadzór Procesu Inwestycyjnego Spółka z o.o. Ul. Bartosza Głowackiego 3 a 85-614 Bydgoszcz „INVEST-PLUS” Biuro Inwestycyjne Budownictwa Spółka z o.o. Ul. Chodkiewicza 14/2 85-064 Bydgoszcz Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Spółka z o.o. Ul. Gajowa 99 85-717 Bydgoszcz Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Spółka z o.o. Ul. Średnia 12 77-300 Człuchów Zakład Usługowy Instalacji Wod.- Kan., Gaz i CO Ul. Paderewskiego 15 89-100 Nakło n. Not. Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane PRODOM Nowa Tuchola 2 89-500 Tuchola Towarzystwo Gospodarcze „PARA” Ul. Budowlana 2 89-500 Tuchola Kompleksowa Obsługa Inwestycji Ul. Pocztowa 5 89-500 Tuchola Zgodnie z art. 26 ust 1 p 3 Zamawiający wezwał wykonawców do uzupełnienia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów. Na podstawie art. 24 ust 2 p 3 z postępowania wykluczono Wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na wezwanie. Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa „POBUD” Spółka z o.o. Ul. A.G. Siedleckiego 14 85-868 Bydgoszcz  

zamówienie na:

Rozbudowę drogi powiatowej nr 1035C Iwiec – Wełpin (II etap)

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 10 marca 2009  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY DRÓG i MOSTÓW Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86 - 100 Świecie - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG i MOSTÓW Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 4 380 129,39 zł (brutto).  

zamówienie na:

Opracowanie studium wykonalności dla projektu kluczowego pn.: „Bory Tucholskie – w labiryntach natury”- wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej

zamawiający: Powiat Tucholski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 9 lutego 2009  09:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zamówienie na:

Dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 stycznia 2009  11:00
wynik postępowania: wynik postepowania w pliku 

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej Raciąż – Tuchola

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 26 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty: (1) firmy INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin - oferta otrzymała 100,00 punktów; (2) firmy LOCTOR, inż. Janusz Jurkiewicz, ul. Owocowa 2, 86-014 Sicienko - oferta otrzymała 71,05 punktów; (3) firmy AMM-DROGI Projektowanie i nadzór, Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie - oferta otrzymała 81,20 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez firmę INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 98 820,00 zł.  

zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej Gostycyn – Piła

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14 000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 22 stycznia 2009  10:00
wynik postępowania: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty: (1) firmy INWESTOR KONIN Pracownia Projektowa, ul. Okólna 6, 62-510 Konin - oferta otrzymała 85,56 punktów; (2) firmy AMM-DROGI Projektowanie i nadzór, Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie - oferta otrzymała 100,00 punktów. Kryterium - cena 100%. Jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie wymogi formalne Zamawiającego wybrano OFERTĘ NR 2 złożoną przez firmę AMM-DROGI Projektowanie i nadzór, Andrzej Marchlewicz, ul. Farna 2, 89-400 Sępólno Krajeńskie, oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za 84 546,00 zł.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 39 (z 39)