Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadoweych z ulic: Pocztowa, Nowodworskiego, Pl. Wolności, Sępoleńska, Staromiejska, Ks. Krefta w Tucholi do rz. Kicz w km 5+401 cieku
rejestr zmian informacji

zmiana
Data: 2017-08-07 10:55:15
Autor: Beata Muzolf
zmiana
Data: 2017-07-31 10:03:27
Autor: Beata Muzolf
zmiana
Data: 2017-07-28 13:29:18
Autor: Beata Muzolf
zmiana
Data: 2017-07-28 12:58:04
Autor: Beata Muzolf
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »