Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 20)

NUMER SPRAWY GO.683.1.6.2018
rejestr zmian informacji

zakończono publikację dokumentów w sprawie
Data: 2020-01-17 08:38:07
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano pismo w sprawie ostateczności decyzji
Data: 2019-12-18 09:48:41
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano decyzję administracyjną
Data: 2019-12-03 10:35:43
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2019-09-26 14:19:33
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Data: 2019-09-26 14:17:25
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2019-08-02 13:43:38
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2019-05-31 08:14:29
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2019-03-28 10:03:12
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie
Data: 2019-03-28 10:00:00
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2019-02-05 14:53:58
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-11-28 15:13:21
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o nowych okolicznościach w sprawie
Data: 2018-10-22 15:31:44
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-09-28 14:20:26
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-07-30 14:59:08
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
Usunięto o zmianie dotyczące sporządzonej wyceny z powodu omyłkowego umieszczenia
Data: 2018-07-24 14:56:35
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o zmianie dotyczącej sporządzonej wyceny
Data: 2018-07-24 14:54:07
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o sporządzeniu wyceny
Data: 2018-07-13 08:38:30
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
modyfikacja numeru sprawy
Data: 2018-07-12 08:51:47
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-05-29 10:19:50
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2018-03-28 09:23:10
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 20)

powrót do informacji »