Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
rejestr zmian informacji

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-04-09 14:35:27
Autor: Anna Piłat
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-04-09 14:34:19
Autor: Anna Piłat
Informacja o nieudzieleniu zamówienia oraz informacja o unieważnieniu postępowania
Data: 2019-04-05 14:11:07
Autor: Anna Piłat
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-04-05 14:07:45
Autor: Anna Piłat
Informacja o złożonych ofertach
Data: 2019-04-04 10:42:25
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »