Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
rejestr zmian informacji

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-07-19 14:19:39
Autor: Anna Piłat
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2019-07-16 10:45:18
Autor: Anna Piłat
Informacja o złożonych ofertach
Data: 2019-07-16 09:50:44
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »