Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 11 (z 11)

NUMER SPRAWY GO.683.3.17.2018
rejestr zmian informacji

informacja o wprowadzeniu stanu epidemii
Data: 2020-04-14 11:02:49
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano decyzję administracyjną
Data: 2020-03-24 13:04:48
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2020-03-10 10:23:15
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Data: 2020-01-09 13:24:51
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Data: 2020-01-09 13:22:39
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o sporządzeniu wyceny
Data: 2019-12-12 10:08:30
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano pismo w sprawie wydania nieruchomości
Data: 2019-11-08 10:29:07
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano pismo w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
Data: 2019-11-08 10:27:22
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano postanowienie o powołaniu biegłego
Data: 2019-11-08 10:25:06
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin
Data: 2019-11-08 10:22:10
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
dodano zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Data: 2019-11-08 10:17:22
Autor: Magdalena Gocek-Kalkowska
Zmiany o pozycjach 1 - 11 (z 11)

powrót do informacji »