Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Pzp
rejestr zmian informacji

Informacja o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-09-24 12:05:55
Autor: Anna Piłat
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2019-09-17 11:49:14
Autor: Anna Piłat
Informacja o złożonych ofertach
Data: 2019-09-13 10:19:34
Autor: Anna Piłat
Wyjaśnienie i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
Data: 2019-09-10 13:35:06
Autor: Anna Piłat
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »